Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Kvalifikovaná žádost

Kvalifikovaná žádost je žádost o projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti radou města nebo zastupitelstvem města.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Fyzická nebo právnická osoba určená v podání kvalifikované žádosti (tato osoba uvede jméno, příjmení, adresu a telefonní kontakt).

Podmínky a postup řešení:

Kvalifikovanou žádost musí podepsat alespoň 0,5 %občanů obce, kteří dovršili 18 let věku. Žádost by měla obsahovat podpisový arch, kde musí být uveden předmět, kterého se žádost týká, dále občan uvede jméno a příjmení, rok narození, trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a podpis. Žádost by měla být adresována příslušnému orgánu obce (radě či zastupitelstvu) a měl by z ní jasně vyplývat požadavek. Po posouzení žádosti oddělením interního auditu a stížností magistrátu je dokument postoupen nejbližší poradě vedení, která dle obsahu určí příslušnosti a zařadí ji do programu jednání rady či zastupitelstva města.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Uplatnění písemné kvalifikované žádosti na magistrátu - poštou, osobním předáním.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Lhůty pro vyřízení:

Kvalifikovaná žádost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne podání pro záležitosti určené radě, do 90 dnů ode dne podání pro záležitosti určené zastupitelstvu.

Datum poslední aktualizace: 11.2.2014

load