Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Výpis z katastru nemovitostí

Výpisy z katastru nemovitostí jsou veřejnými listinami prokazujícími stav evidovaný v katastru k okamžiku jejich vyhotovení. O výpis z této databáze lze žádat prostřednictvím služby Czech Point.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý, kdo o to požádá.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost je třeba podat osobně.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Pondělí, středa: 8:00 - 17.30
  Úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 15.00
  Kontaktní středisko Magistrátu
 • Pondělí a středa 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00 hodin.
 • Pondělí a středa 8:00 - 11.30 12.30 - 17.00
  Úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 11.30 12.30 - 14.00

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud chce žadatel vyhledat list vlastnictví musí znát číslo katastrálního území, číslo listu vlastnictví. Pokud chce žadatel vyhledat seznam nemovitostí musí znát číslo katastrálního území a dále dle požadovaného výpisu:

 • seznam parcel - kmenové číslo, poddělení čísla
 • seznam budov - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční
 • seznam jednotek - část obce, typ budovy, číslo popisné nebo evidenční, číslo jednotky

Správní a jiné poplatky:

- 100,- Kč za jeden výpis - poplatek se platí v hotovosti přímo ve vnitřním informačním středisku

Lhůty pro vyřízení:

Výpis je vydán na počkání.

Datum poslední aktualizace: 17.2.2023

load