Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Zabezpečení dětí předškolního věku a žáků 1. tříd základních škol v době hlavních prázdnin

V době hlavních prázdnin mohou zákonní zástupci dětí MŠ a 1. tříd ZŠ využít nabídky příměstských táborů dotovaných městem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce

Podmínky a postup řešení:

Slevu ve výši 150 Kč/1 den/1 dítě mohou využít děti, které v příslušném školním roce navštěvují některou z jabloneckých mateřských škol, soukromé zařízení pro předškolní děti zaregistrované u města (dále jen "soukromou mateřskou školu") nebo první třídu základní školy a mají trvalé bydliště v Jablonci nad Nisou a l poskytovali bude docházet nejméně 4 hodiny denně. Příspěvek lze pro 1 dítě/žáka využít POUZE  na 1 prázdninový týden (5 pracovních dnů), což však neomezuje přihlásit dítě/žáka na více příměstských táborů.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Ze seznamu registrovaných pořadatelů si vyberete příměstský tábor. Poté navštívíte vaši kmenovou mateřskou nebo základní školu nebo soukromou mateřskou školu,  kde získáte Potvrzení o docházce a bezdlužnosti, které pro uplatnění slevy odevzdáte vámi vybranému pořadateli příměstského tábora.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pro poskytnutí slevy je třeba poskytovateli služby předložit originál Potvrzení o docházce a bezdlužnosti pro daný školní rok, a to nejpozději do 31. 8. 2023.

Další účastníci (dotčení) postupu:

Datum poslední aktualizace: 24.4.2023

Datum konce platnosti návodu: 31.8.2023

load