Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Provoz mateřských škol v době hlavních prázdnin

V období od 10.07.2023 do 18.08.2023 přeruší provoz všechny jablonecké mateřské školy.

Zákonní zástupci mohou v týdnech 10.-14.7.2023, 17.-21.7.2023 a 7.-11.8.2023 využít náhradního provozu v tzv. "Prázdninových týdnů s Vikýřem". Tuto službu zajišťuje DDM Vikýř jako náhradu v době přerušení provozu v mateřských školách v Jablonci nad Nisou.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Zákonný zástupce 

Podmínky a postup řešení:

Zákonní zástupci přihlašují své děti na "Prázdninové týdny s Vikýřem" dle pokynů DDM Vikýř.

Nárok na příspěvek ve výši 450 Kč/1 dítě/1 týden mají pouze děti, které jsou přihlášené v některé z jabloneckých MŠ a mají trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou. Jedná-li se o sourozence, kteří současně navštěvují jeden příměstský tábor, je příspěvek vyšší.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Přihlásit dítě prostřednictvím DDM Vikýř na některý z termínů vypsaných jako "Prázdninové týdny s Vikýřem".

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Správní a jiné poplatky:

Příspěvek hradí zákonný zástupce přímo DDM Vikýř, který pro rok 2023 je stanoven na 1.500 Kč/1 dítě/1 týden. Pokud jsou splněny podmínky, a to že dítě navštěvovalo jabloneckou MŠ a má trvalý pobyt v Jablonci nad Nisou, má nárok na slevu ve výši 450 Kč/1 dítě/1 týden, která mu bude odečtena z celkové částky. V případě, že se některého z vybraných turnusů prázdninových týdnů s Vikýřem zúčastní sourozenci společně, je příspěvek města vyšší.

Datum poslední aktualizace: 24.4.2023

Datum konce platnosti návodu: 20.8.2023

load