Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

A - Zrušení živnostenského oprávnění

Fyzická i právnická osoba, která již nehodlá dále provozovat živnost může požádat o zrušení živnostenského oprávnění.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

1.Podnikatel - fyzická osoba 2.Podnikatel - právnická osoba (statutární zástupce, likvidátor, prokurista) 3.Zmocněnec na základě plné moci.

Podmínky a postup řešení:

Jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek nebo hrozící úpadek se v tomto řízení řeší, omezil v nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba požádat o zrušení živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem předběžného insolvenčního správce.V průběhu insolvenčního řízení může fyzická nebo právnická osoba, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs, činit úkony související se zrušením živnostenského oprávnění jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění se podává vždy písemně. Žádost lze uplatnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu, a to osobně, poštou, do datové schránky zvoleného úřadu nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT).

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

- Platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Správní a jiné poplatky:

Zrušení živnostenského oprávnění není zpoplatněno.

Lhůty pro vyřízení:

Jsou-li splněny všechny náležitosti žádosti o zrušení, je živnostenský úřad povinen rozhodnout bezodkladně, nejdéle do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů ode dne zahájení řízení.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    epodatelna@mestojablonec.cz
    Pravidla pro používání:
    Elektronická podatelna
  • Podání vůči živnostenskému úřadu lze učinit též prostřednictvím elektronického podání (EPO ve formátu JRF). Informace na této adrese:
    www.rzp.cz/epo/cs

Datum poslední aktualizace: 12.10.2021

load