Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

B - Reklamace zboží

Reklamaci zboží lze uplatnit v kterékoli provozovně podnikatele, u kterého bylo zboží zakoupeno. Dokladem o zakoupení zboží je paragon.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan.

Podmínky a postup řešení:

Podmínkou pro uplatnění reklamace je prokázání skutečnosti, že zboží bylo zakoupeno, tedy předložení paragonu nebo jiného dokladu. Prodávající by měl uplatnění reklamace potvrdit písemně. Současně si může vyžádat odevzdání dokladu o koupi, proto je dobré ho mít okopírovaný. Lhůta pro vyřízování reklamace nesmí překročit 30 pracovních dní a to ani v případě,že si prodávající vyžádá od někoho posudek ( jakýkoli). Prodloužení lhůty připadá v úvahu jedině se souhlasem zákazníka.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Kontaktujete podnikatele v provozovně (v sídle,v místě podnikání )a uplatníte reklamaci. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník, pověřený vyřizovat reklamace.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Doklad o uplatnění reklamace, případně kopii dokladu o zakoupení zboží

Lhůty pro vyřízení:

Lhůta pro vyřízení reklamace podnikatelem je 30 dní

Datum poslední aktualizace: 20.4.2023

load