Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

B - Stížnost na podnikatele

Na činnost podnikatele je možné podat stížnost na živnostenském úřadě. Živnostenský úřad je oprávněn dohlížet na dodržování živnostenského a některých dalších zákonů a jejich případné porušení pokutovat. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat:

Každý občan.

Podmínky a postup řešení:

Přijaté podání bude posouzeno a v případě, že předmět stížnosti nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude podání postoupeno příslušnému úřadu. O postoupení bude stěžovatel informován.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace:

Podání může být učiněno buď písemně na adresu živnostenského úřadu, nebo ústně přímo na živnostenském úřadě

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

Pokud k předmětu podání existují nějaké doklady (účtenky, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je přiložit.

Lhůty pro vyřízení:

O oprávněnosti podnětu je podatel informován nejpozději do 30 dnů od podání stížnosti.

Můžete využít tuto elektronickou službu:

  • Podání lze učinit též emailem opatřeným zaručeným elektronickým podpisem na adresu:
    epodatelna@mestojablonec.cz
    Pravidla pro používání:
    Elektronická podatelna
  • Podání může být učiněno též prostřednictvím datové schránky do datové schránky úřadu:
    ID datové schránky zdejšího úřadu: wufbr2a

Datum poslední aktualizace: 20.4.2023

load