Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
porušování zákazu vjezdu v ulici Spojovací
Ivan Christl  |  30.5.2023 11:23:18
Dobrý den,

chci touto cestou připomenou, že neustále dochází k porušování zákazu vjezdu v ulici Spojovací.
Přesto, že problém je znám jak městu Jablonec, tak městské polici, nedošlo ani náznakem ke snížení počtu projíždějících aut.
Ano, viděl jsem letos několikrát v ulici i hlídku městské policie. Dovolím si ale říct, že to nepřiselo žádaný efekt.
Oproti tomu je zákaz porušován každý den, a to několikrát do hodiny.
Např. večera večer projela touto ulicí auta v časech 20:45, 20:50, 21:15, 21:25 a ráno pak v 6:17, 6:22, 6:57, 7:08, 7:09.
Na setkání s občany v ZŠ Šumava nás pan primátor ujistil, že policie bude vděčna za každé oznámeni a bude jej řešit.
Děkuji tedy předem jak městu, tak i policistům za jejich snahu.

S pozdravem

Ivan Christl
Odpověděl: Mgr. Bc. Michal Švarc, ředitel městské policie | 2.6.2023 14:14:03
Dobrý den,
Městská policie Jablonec nad Nisou provádí v ulici Spojovací namátkově 3-4 týdně kontrolu dodržování BESIP a dopravního značení. Kontrola se provádí převážně v čase 05.30 – 06.30 hod. a v čase 21.00 – 23.00 hod. Tyto kontroly dle personálních možností pokračují i nadále již od měsíce Března 2023.

V rámci odpovědi stěžovateli je dobré připomenout některé skutečnosti, které jsou dány právním uspořádáním České republiky. Shodneme se zajisté, že popisované jednání řidičů patří do problematiky „bezpečnosti a plynulosti silničního provozu“ dále jen BESIP.
Předně je nutné vymezit, že garantem dohledu, vymáháním a dodržováním BESIP je Policie ČR. Obecní a městské policie se na tomto dohledu pouze PODÍLÍ. Blíže ustanovení z. č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ust. § 2 písm. d)
IP: xxx
Křoví na křižovatce Čelakovského x U Hřiště
Ladislav Höck  |  28.4.2023 14:10:52
Dobrý den, na rohu křižovatky ulic F. L. Čelakovského a U Hřiště je poměrně velké "křoví", které má celkem bohaté větve, které ve vegetačním období mají i dost listí, přes které je velmi špatně vidět do ulice F. L. Čelakovského, neboť vozidlům jedoucím z tohoto směru musí dávat vozidla jedoucí z obytné zóny (ul. U Hřiště), přednost. Proto bychom uvítali jeho prořezání nebo klidně i celkové odstranění. O tom, že se zde poměrně často potkávají vozidla, jejichž řidiči neznají dopravní značky, ani nemluvím. Taktéž se zde (ul. U Hřiště = obytná zona) z 99% nedodržuje maximální povolená rychlost 20km/h. Od jara do podzimu je zde poměrně velký pohyb osob - sportovní aktivity (brusle, fotbal, cyklisti, děti apod.).
Odpověděl: Michal Šarbort, lesní hospodář, správa zeleně | 2.6.2023 11:45:06
Dobrý den, rozhledové podmínky na křižovatce oddělení zelené infrastruktury posoudilo a jsou dostatečné. Nemůžeme likvidovat veškerou zeleň na základě nerespektování dopravních značek či nedodržování rychlosti. V případě opravdu špatných rozhledových podmínek necháváme keře zaříznout nebo úplně odstranit. V tomto případě se jedná o pěkný keř svídy krvavé a v případě dodržování pravidel silničního provozu je křižovatka přehledná.
IP: xxx
Bezdomovci v garáži
23.5.2023 8:07:07
Dobrý den,

děkuji za odpověď, která mi nedává moc smysl. Nájemce zemřel, vlastník je město a policie se chodí koukat, jak se tam mají? Nějaký bezdomovecký fetky bloková pokuta asi nezajímá. Situaci před dvěma lety také vyřešilo město zbouráním. A že je situace majiteli známa, tak se to teď nechá být?

Likvidace před lety:
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/informace/zpravy/aktualni-zpravy/plechova-garaz-v-plynarni-je-minulost.html
Dobrý den, ve čtvrtek bylo uklizeno okolí garáže a v úterý 6.6. bude zlikvidována i samotná garáž, která je v soukromém majetku, majitelka na kterou v dědictví vlastnictví přešlo jí nechce již více využívat.

článek z našeho webu https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.phpxuser=578837696724747255&lanG=cs&slozka=238&clanek=42239
IP: xxx
Dopravní omezení a zákaz vjezdu
Šárka Zelená  |  26.5.2023 11:19:28
Dobrý den, jak dlouho bude trvat omezení dopravy a zákaz vjezdu v ulicích U Srnčího dolu, Nerudova atd.
Proč se již týden vůbec nic neděje v této uzavírce? Kdy -přesný termín, bude průjezdné? Kde najdu informace o délce konání této uzavírky? S pozdravem Zelená
Dobrý den, jedná se o havarijní práce, do konce týdne bude znám proveditel prací a přesnější harmonogram, poté ho zde umístím.

doplnění 1.6.22
Práce na odstranění havarijního plynovodního potrubí by měli být dokončeny do konce června v provizorním povrchu. Pak bude komunikace s opatrností průjezdná. V současné době bylo dokončeno výběrové řízení na opravu povrchu v ulici Nerudova a dalších. Běží zde 14 denní odvolací lhůta a následně budou podepsány smlouvy, kde součástí této smlouvy bude harmonogram prací na jednotlivých opravách. Předpoklad je , že práce proběhnou konec července začátek srpna 2023.
IP: xxx
Světelná Palackého
Tomáš P.  |  26.5.2023 19:08:48
Dobrý den.
Bylo by prosím možné vypínat mimo dopravní špičku semafory na ulici Palackého.
Po 20H jsou zapnuté semafory dost na obtíž a pouze zdržují plynulý provoz na komunikaci.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 29.5.2023 15:14:28
Dobrý den,

Momentálně je na světelné křižovatce závada, kterou zhotovitel opravuje. Křižovatka běží v náhradním režimu.
Po opravě bude řízení světel nastaveno opět v běžném režimu ( mimo špičku celočervená)
IP: xxx
Značení křižovatky Jindřichovská x Pod Lesem
Ivana Zelenková  |  13.5.2023 16:27:39
Dobrý den, domníváme se, že by bylo třeba lépe označit křižovatku ulic Jindřichovská x Pod Lesem na Jindřichovské směrem od lesa dolů. Značka není moc viditelná, je zakryta větvemi stromu a v létě jezdí s kopce mnoho cyklistů značnou rychlostí, aniž by dávali pozor na auta přijíždějící z hlavní ulice Pod Lesem. Navíc z auta, které jede po této hlavní je špatně vidět, jestli někdo z této pravé strany přijíždí. Možná by stačilo jen vyznačit značku dej přednost, případně bílé pruhy přímo na silnici (změna přednosti by zde nejspíš nebyla vhodná, zejména v zimním období).
Dobrý den
Dopravní značení bylo prořezáno, viz foto. Ke všem dopravním značkám je vyznačen tvar křižovatky, z tohoto důvodu se žádné vodorovné dopravní značení neplánuje, je nadbytečné.
IP: xxx
Údržba komunikace
Honza  |  7.4.2023 9:29:52
Dobrý den, v ulici I.Olbrachta podél vchodů č.19 a 21 zasahuje živý plot cca půl metru do chodníku. Dva lidé se tam stěží vyhnou, natož když tam jede kočárek. Pak musí jeden do silnice.
Dobrý den, keře se upravují každoročně. Stav zeleně prověříme a dle potřeby upravíme.

Dne 25.5.52023 jsme obdrželi informaci, že zeleň byla zkrácena.
IP: xxx
výmoly ve vozovce
Vladimír  |  18.4.2023 13:34:58
Chtěl bych se zeptat zda by bylo možno v ulici Mšenská provizorně zadělat díry ve vozovce, vím mají zde začít výkopové práce,
ale kdo tam má jezdit přes ty díry, když tam bydlí.
Dobrý den,
Podnět je zaevidován a zadán na TSJ s.r.o.
V současné době se do této lokality budou technické služby přesouvat, tak dojde i k požadované opravě děr v této ulici.

doplnění : Dobrý den,
Provizorní oprava vozovky proběhla po ukončení údržby chodníků v částí objektů čp. 6 – 24. Po ukončení prací na rekonstrukci plynovodu v úseku čp. 24 – 56 proběhne kontrola stavu vozovky a provedení údržby.
S pozdravem
IP: xxx
Bezdomovci v garáži
3.5.2023 14:47:07
Dobrý den,

před několika lety byla zbourána garáž v ulici Plynární, kterou obývali bezdomovci a feťáci. Nyní se přesunuli do vedlejší garáže, vypáčili u ní bok. Je možné ji zase zbourat? Případně zbourat všechny? Garáže zarůstají stromky, asi je nikdo nepoužívá nebo je má někdo v nájmu? Parkovacích míst je jako na každém sídlišti málo, třeba by pronájem garáže byl pro někoho zajímavý, kdyby se garáže nebouraly.

Hezký den.
Dobrý den, předávám vyjádření městské policie:

Dobrý den,
uvedená garáž je v nepravidelných intervalech předmětem kontrol ze strany strážníků městské policie. Dle zjištěných informací původní nájemce této garáže zemřel a garáž se přestala používat k původnímu účelu. Poškození a přebývání v garáži bylo opakovaně s osobami, které byly v garáži zjištěny, řešeno blokovou pokutou. Garáž bude dále nepravidelně kontrolována strážníky. O této situaci byl informován i příslušný okrskář Policie ČR. Další pronájem či demolici může provést pouze majitel garáže, kterému je situace známa.

Mgr. Michal Švarc, ředitel MP

Situaci jsme nechali prověřit i stavebním úřadem.
IP: xxx
Mrtvé ryby
Tomáš P.  |  17.5.2023 13:06:52
Dobrý den, šlo by prosím udělat něco s mrtvými a rozkládající se mi rybami kolem přehrady?
Kolem 1,2,3, přehrady jsou mrtvé ryby a je to každý rok nejvíce kolem tohoto období.
Je to poměrně dost otravné a hygienické aby se tam všude váleli mrtvé ryby.
Děkuji
Dobrý den, váš podnět jsem předal na Povodí Labe s.p. a Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Jablonec nad Nisou, kam svojí podstatou spadají.

Doplnění z 19.5. - ČRS ryby uklidí, dělá to pravidelně v sobotu, letos se (dle jejich dat) neděje nic, co by se vymykalo od normálu, pouze (díky počasí) je problém více posunut směrem do pozdějšího jara. Členové ČRS jsou k tomuto certifikováni a řádně proškolováni, dokáží identifikovat případný jiný problém, než šok ze stále ještě ledové vody a teplejšího vzduchu, což je příčina úhynu. Sobota byla vybrána proto, že ČRS je dobrovolná organizace bez stálých zaměstnanců a navíc je tu dohoda s kafilérií, kde je tento termín rezervován.
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 406 | další >
load