Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
chodník Vrkoslavická
8.1.2019 8:41:22
Dobrý den.Můj dotaz,proč se neudržuje jediný chodnik ulice Vrkoslavická?Lidi chodí z Vrkoslavic do Kauflandu,děti do školy o víkendech lidé na procházky.V zimě úzká silnice a auta vždy někoho ohodí břečkou sněhu a ohrožují děti.Navíc traktůrek stejně tudy jezdí protahovat ke škole.Určitě zase budete odpovídat svoji známou odpověd,že se traktůrek nedostane na chodník.Přitom po městě najíždí na obrubník jako prd.Ale stejně jsem si dala práci znám lokalitu:u stadionu jezdí traktůrek může jet až po ulici Nad střelnicí kde je sjezd,dále je snížen obrubník a dojede se až po ulici V Zátiší kde sice není nižší obrubník ale traktůrek sjede,na druhé straně se již dá najet(nižší orubník),dojedem k novému chodníku v zatáčce tam nevím jak to je s obrubníky,ale pokud je nová stavba tak se určitě počítalo s vozičkáři(pokud ne zase chyba),dále traktůrek najede u ulice V Úvoze kde je vjezd k baráku a dojede k Sokolovské kde je krásný sjezd a následný nájezd na chodnk,nu a jsme u zbrojnice(škola).Stačí se trochu zajímat a né zde psát stejnou odpověd o problému najet na chodník traktůrkem.Nehledě na to ,že na silnici je skoro každých 50m nájezd k barákům a každý protažený kousek je dobrý.Ale ono celkově by se muselo chtít.
Předešlá má otázka.Proč se nehlídá ulice Sokolská kde na Dobrou vodu je 30.Nebo průjezd V úvoze,kde je průjezd zakázán.A odpověd,že se v ulici nedá měřit!!!Tak se tam dál závodí a jesdí průjezdem zakázán přes rok a nic se deděje.Město si ani nevyžádá kolikrát se zde hlídalo.Přitom plácky na Dobrou Vodu jsou hned tři u silnice kde by se dalo měřit.Ale to by se muselo se stavem ve městě něco chtít dělat a zajímat se o lokalitu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 10:29:39
Dobrý den,
chodník ve Vrkoslavické ulici není zařazen v plánu zimní údržby (Plán ZÚ), dle dohody jej udržují pracovníci VPP. Podnět na zařazení do Plánu ZÚ na příští období předávám vedoucímu technického odboru.
Odpovědi na otázky k měření rychlosti projíždějících vozidel zajistím u městské policie.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Údržba komunikace bytové jednotky Rybářská
Jan  |  7.1.2019 17:41:23
Dobrý den,

mám dotaz ohledně údržby sněhu na parkovišti přilehlé k bytovým domům v ulici Rybářská 8 a,b 10 a,b. Správcem je město Jablonec nad Nisou a parkoviště v zimním období je v katastrofálním stavu. Nachází se na něm vrstva 30 cm zmrzlého sněhu, spíše už jen ledu, ve kterém jsou vyjeté koleje přes které se nedá ale i tak pomalu jezdit natož parkovat. Každý rok je to stejný, žádná údržba sem nezajede.

Mohlo by se co nejrychleji jednat a poslat sem zimní údržbu, než dojde k poškození nějakého vozidla? Nejlépe nějaký bagrik nebo malý pluh s pořádnou dávkou soli. Doporučuji v dopoledních hodinách kdy tu parkuje nejméně aut.

Díky s pozdravem J.E
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 10:26:51
Dobrý den,
postupně dochází k úklidu veřejných parkovišť ve městě, bude se uklízet i v Rybářské, lokalita je zařazena v Plánu zimní údržby na letošní rok. Zimní údržbu a úklid sněhu komplikuje aktuální průběh počasí, kdy se sněžení střídá s oblevou a mrazem. Rozmoklý a následně zmrzlý sníh vytvoří krustu, která se nedá uklidit, lidově řečeno, nejde to utrhnout. Protože se uklízí postupně, není možné v době oblevy "stáhnout" vše najednou, a zůstávají zmrzlé krusty. To jen na vysvětlenou.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
E-mailova adresa "dotazy@mestojablonec.cz"
Jan Tomandl  |  7.1.2019 12:59:28
Chtel bych se zeptat, zda je adresa dotazy@mestojablonec.cz funkcni. Minuly tyden jsem na ni posilal dotaz ohledne zrizeni oploceni kolem kontejneru na domovni odpoad a neprisla mi zadna odpoved. Dekuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 9:33:04
Dobrý den,
e-mailová adresa dotazy@mestojablonec.cz funguje. Odpověď na váš dotaz se připravuje na technickém odboru.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Čeho se bude týkat vodoprávní řízení, které povede magistrát?
Pavel  |  4.1.2019 10:00:09
Dobrý den,
reaguji na článek v Jabloneckém měsíčníku, že magistrát povede vodoprávní řízení s povodím Labe o nový parametr vodního režimu...
Mě by zajímalo, co vlastně bude argumentem magistrátu v onom řízení.

bude to apel na užívání a využívání možností, které přehrada nabízí?

bude to ovlivnění omezení vodního režimu vypouštění přehrady?

bude to snad apel na změnu režimu a zavedení boční štoly jako minima vodní plochy, tedy nevypouštění vody hrází a tedy respektovat to, že se jedná o poldr, tedy o zadržování vody v krajině?

nebo snad bude magistrát apelovat na bezpečnost a ochranu před požáry lesních porostů, protože léta budou výrazně teplá a lesní porosty se mohou kdykoliv vznítit a potřeba vodní plochy jako zdroj vody pro hasení. Když se podíváte, tak kolem dokola jsou samé lesy. Už letos hořelo okolo Jěštědu. Brát vodu ze zásob pitné vody je nesmysl.

nebo se bude jednat o omezení využití a odběru vody z přehrady?

Můžete vůbec vysvětlit co je pozicí magistrátu a o co pujde při vodoprávním řízení?
Jak je vidět, lze si pod tím představit různé.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 9:29:54
Dobrý den,
ve zmíněném článku v Jabloneckém měsíčníku leden 2019 bylo uvedeno, že „V současné době bude příslušným vodoprávním úřadem, kterým je magistrát města, vedeno nové správní řízení o povolení nakládání s povrchovými vodami, kde bude zohledněna současná situace stavu vodní hladiny.“ Úřední mluva je složitá, zkusím tuto větu vysvětlit pro lepší pochopení.
O nakládání s vodou ve vodním díle Mšeno (akumulaci vody) nerozhoduje vodoprávní úřad magistrátu, limity stanoví Povodí Labe, s. p., který je odpovědným zástupcem státu a nakládá s vodou z přehrady dle manipulačního řádu, který schvaluje Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK). Jakoukoli změnu v manipulačním řádu (např. změnu v množství vypouštěné vody z přehrady) schvaluje rovněž KÚLK.
Magistrát města Jablonec nad Nisou je úřadem pověřeným vykonávat státní správu mj. v pozici vodoprávního úřadu. Jako takový povede nové správní řízení o povolení nakládání s povrchovými vodami (odběr vody) se subjektem, který má od Povodí Labe v minulosti již vydané povolení nakládat s povrchovými vodami, tj. např. provozovatel zasněžování. Dotyčný subjekt je povinen k nové žádosti doložit všechny podklady, mj. vyjádření Povodí Labe, který stanoví minimální kótu hladiny a Českého rybářského svazu. Jednoduše řečeno, vodoprávní úřad tedy koná v návaznosti na limit stanovený Povodím Labe, s. p.
Zatím z moci úřední nedošlo k žádné změně ve zmíněném manipulačním řádu a ani Povodí Labe o změnu v manipulačním řádu nepožádalo, správní řízení KÚLK tedy zatím vedeno není.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Stánky na Mírovém náměstí
Michal. P  |  7.1.2019 12:33:23
Dobrý den,
chtěl bych se vrátit k nědávno ukončené akci Vánočních trhů, jimž děkuji prodejcům za mnoho krásných výrobků a že k nám zavítali.
Nicméně, si asi každý mohl všimnout na Mírovém náměstí, že tam bylo opravdu plno až si lidi šlapali po zádech, proto bych chtěl požádat o přeorganizování tohoto prostoru a ubrat stánků.
Nejen že když je něčeho mnoho tak to škodí ale v zásadě se vyhýbat lidem, kteří se zastavovali různě a tvořili hloučky se nedalo vyhnout, zvlášť když se k tomu přidali stolky kde se konzumovali prodané dobroty. Myslím, že by rozhodně neškodilo zvětšit prostranství na úkor stánků a vytvořit místa, kde se bude jen jíst a popijet a neobávat se, že někomu skončí klobása či svařák na oblečení.
Vánoční trhy jsou neobvykle populární ale taky by se mělo uvažovat, že by vše mělo mít své místo. Dokonce i stromek je sotva vidět jak je obležený stánky a popravdě, proto se tam lidi setkávají a pak si vyfotí půlstromek s celým stánkem?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 8.1.2019 9:27:59
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Budeme se jím zabývat při přípravě vánočních trhů 2019.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
kontejner pro velkoobjemový odpad
vladimír  |  13.12.2018 11:35:15
Dobrý den, chci se zeptat proč není dodrženo stanoviště pro kontejner velkoobjemový odpad jak uvádíte na stránkách města. Konkrétně parkoviště Josefa Hory, kde vždy býval, ale dne 13.12.18 je na křižovatce s Arbesovou ulicí.Místo zde bylo, jen se chtělo trochu podívat a doufám,že nebudou výmluvy na sníh a zaparkovaná auta.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 2.1.2019 17:20:40
Dobrý den,
z vyjádření svozové společnosti vyplývá, že kontejnery na velkoobjemový odpad tento rok rozvážel jiný řidič, který o obvyklém místě nevěděl. V zadání měl pouze „Josefa Hory parkoviště“ a to v podstatě splnil. Stanoviště nejsou pevně daná a některá z nich obměňujeme, aby šanci odložil svůj odpad měli i jiní obyvatelé města.

Barbora Šnytrová, odd. správa veřejné zeleně, e-mail: snytrova@mestojablonec.cz
Lepší Jablonec
Jana  |  30.12.2018 15:27:11
dobrý den, nenašla jsem kategorii pro svůj dotaz, ale zajímá mě jak funguje Lepší Jablonec ? nejsou tam doposud vloženy žádné příspěvky? po rozkliknutí nic nevidím ... Na Lepším místě jsem si mohla sledovat příspěvky dalších lidí, fotky míst , tady není nic ... děkuji...
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 31.12.2018 9:22:14
Dobrý den,
aplikace Lepší Jablonec je nová, dosud nepoužitá, proto tam nemůžete nic najít. Původní tipy z aplikace Lepší místo nebudou do Lepšího Jablonce převedeny, protože Lepší místo nepatří městu.
Můžete být první zadavatelkou tipu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozvoa@mestojablonec.cz
Bude vyberove rizeni? Nebo kamaradickov?
Adam F  |  24.12.2018 10:01:31
Dobrý den, rád bych se zeptal, co je pravdy na fámě, že novým ředitelem MP Jablonec bude p. Roman Šipek? Pokud je to pravda ( zde nehodnotim jeho kvality), tak mi přijde podivné, že tato důležita pozice je vybrána bez řádného výběroveho řízení ( příslušníci pčr o tomto mluví jako o hotové věci) , jen díky tomu, že jmenovanný je velmi dobrým přítelem našeho nového primátora. To je tedy hlavní změnou nového vedení radnice, že si na důležitá místa bude dosazovat své kamarády bez řádného výběroveho řízení? I minulý ředitel byl vybrán řádným výběrovým řízením, proto by mi tento postup přišel přinejmenším velmi neetický. Pokud tedy tento postup ( dosazování kamaradíčků na teplá místečka ) není vizí nového vedení naší radnice. Předem děkuji za odpoveď. Adam Fořt.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 31.12.2018 8:42:56
Dobrý den,
tato funkce není obsazována výběrovým řízením. Ředitele Městské policie Jablonec nad Nisou jmenuje zastupitelstvo města.Tento bod bude projednáván na zasedání zastupitelstva v lednu 2019.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Komunikace Smetanova
David  |  10.12.2018 7:18:54
Dobrý den,
kdy dojde k rekonstrukci komunikace v ul. Smetanova, konkrétně v okolí křižovatky Smetanova x Pod Baštou? A v jakém rozsahu bude provedeno?
Stav vozovky je zde již dlouho dobu velmi špatný, navíc za poslední cca 2 měsíce se ještě výrazně zhoršil.
Děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 28.12.2018 9:38:32
Dobrý den.
křižovatka ulice Smetanova x Pod Baštou je součástí připravované akce pracovně „Výstup Pod Baštou“. Jedná se o nové obousměrné propojení z Horního náměstí za kostelem, přes zmíněnou křižovatku ulice Smetanova x Pod Baštou a křižovatku Smetanova x Nad Mlýnem, zahrnující vyřešení bortící se zdi pod ulicí Smetanova, až po křižovatku ulic Mlýnská x Nad Mlýnem. V současné době probíhá projektová příprava, kdy v rámci jejího dokončování je potřeba ještě provést výkup potřebných pozemků, aby bylo možné stavbu povolit. Předpoklad zahájení realizace je odhadován cca do tří let, pokud se podaří zajistit potřebné finanční prostředky.

Ing. Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje, e-mail: kypta@mestojablonec.cz
Opět semafory Turnovská
21.12.2018 13:50:30
Citace:Dobrý den,
situaci jsme prověřili, semafory jsou v pořádku, fungují ve standardním nastavení, stejně jako např. semafory na Palackého. Tzn. ve špičkách intervaly červená - zelená, mimo špičku bliká oranžová.
Výjezd z Vendoparku je stále možný ulicí Masnou.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz

To je hloupá odpověd. Já nikde nepíšu, že se mají semafory kontrolovat, protože by nefungovaly! Píšu,že je předvánoční období, záakazníků je ve Vendoparku více než kdy jindy, a tudíž by měly semafory fungovat NE ve standartním nastavení, ale jako ve špičce. Tzn.červená - zelená po celý den, aby zákazníci vyjíždějící z parkoviště nemuseli stát 10 minut na výjezdu s nohou na brzdě.Je to těžké pochopit? A rada - že je možné výjezd z Masné, je dobrá tak pro Jablonečáky. Asi Vám nedochází, že tu nakupují i jiní než lidé z Jablonce a ti to nevědí.Otřes.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 21.12.2018 14:48:53
Dobrý den,
každé tzv. světelné signalizační zařízení na křižovatkách má svá nastavení softwaru. Toto nastavení nedělá nějaký úředník, či zaměstnanec technickcých služeb, atd.
Tento režim je nastaven dle schválené projektové dokumentace. Vše schvaluje Dopravní inspektorát PČR, Dopravní a silniční úřad a zde na této křižovatce i Odbor dopravy Krajského úřadu LK (jedná se o silnici I.třídy).
Jediný orgán, který může změnit a zasáhnout do režimu zařízení, a například při fotbalovém utkání to dělá, je PČR.

Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odd. správa komunikací, e-mail:kozak@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 117 118 119 120 121 122 123 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load