Aktuality

04.07.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/74502_400_277.gif

Jablonecký měsíčník - léto 2016

Letní číslo radničního zpravodaje: Nemocnice je naší vlajkovou lodí; Tajvan - místo pro odpočinek; Opakované veřejné projednávání návrhu územního plánu; Rozhovor s Vladimírem Zelinkou...

04.07.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90081_400_275.jpg

Záchranáři mají nové zázemí v Uhelné ulici

V dubnu letošního roku Rada města Jablonce nad Nisou schválila smlouvu s jabloneckým Českým červeným křížem o výpůjčce na objekt bývalé mateřinky v Uhelné ulici. Během dvou měsíců se z budovy stalo Oblastní centrum dobrovolných záchranářů.

04.07.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90076_400_290.jpg

Po sobotní vichřici následuje úklid

Po sobotní vichřici v Jablonci nad Nisou zůstaly polámané stromy a větve na ulicích a chodnících. Některé polomy odstranili hasiči, zejména na důležitých dopravních komunikacích. Do ulic už vyjely vozy technických služeb města a nastoupili i ruční pracovníci.

29.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90070_400_309.jpg

Jablonecký spolkový dům slaví 10 let své existence

Spolkový dům v Jablonci nad Nisou slaví 10 let od svého otevření. Jako dárek dostal nové keramické logo, které na fasádu domu zpracovala keramička Alexandra Koláčková z nedalekého Janova nad Nisou.

29.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90066_400_282.jpg

Město může přidělit až padesát procent na čističky

Majitelé rodinných a bytových domů mohou žádat o investiční dotace z programu podpory výstavby technické infrastruktury na výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek. Získat mohou až padesát procent.

29.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90064_400_277.jpg

Druhá etapa revitalizace je v plném proudu

Více než 2 250 domácností a 50 institucí se týká letošní etapa revitalizace CZT v Jablonci nad Nisou. Všem odběratelům Jablonecké energetické klesne právě díky revitalizaci cena za odběr tepla na 510 – 580 Kč/GJ s DPH.

27.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/83537_400_285.jpg

Opravy komunikací nikdy nekončí

Letní měsíce i letos patří v Jablonci, stejně jako v jiných městech, opravám komunikací – ulic, chodníků i parkovišť. Na opravy má město téměř 17 milionů korun, je to o bezmála pět milionů víc než vloni.

27.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90030_400_298.png

Křižovatka Liberecká – U Nisy bude bezpečnější

Chodcům i řidičům se uleví na nebezpečné křižovatce Liberecká – U Nisy v Jablonci nad Nisou. Během léta zde dopravní podnik vybuduje plnohodnotné signalizační zařízení a také dva přechody pro chodce.

27.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/76013_400_267.jpg

Čerpání evropských dotací na dopravu podmiňuje kvalitní dokument

Dalším krokem při přípravě IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou je projekt označený zkratkou SUMF, jenž je důležitý pro přípravu dopravních projektů obou měst v období EU 2014 – 2020. Jablonečtí zastupitelé schválili spolupráci na tomto strategickém dokumentu.

27.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/73840_400_266.jpg

Podpora rodin prostřednictvím soukromých subjektů

Dva roky podporuje Jablonec rodiny s dětmi od dvou do sedmi let, které nebylo možné umístit do městských mateřských škol. Podporu dle přísných pravidel poskytuje město jako příspěvek na školné v soukromých zařízeních ve výši 1000 Kč za měsíc a dítě.

24.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/90002_400_271.jpg

Finanční dary z rozpočtu města

Finanční dary z městského rozpočtu odsouhlasili jablonečtí radní na svém posledním jednání před prázdninami. Jeden přispěje na tvorbu katalogu, druhý podpoří taneční terapii seniorů. Zastupitelé pak odsouhlasili také dar pro biatlonový klub, finanční podporu sboru Iuventus, Gaude!

24.06.2016
https://www.mestojablonec.cz/galerie/89944_400_300.jpg

Jablonec poděkuje 58 medailemi

Zastupitelé odsouhlasili 58 jmen osobností a firem, které si jako poděkování za svou práci pro město Jablonec nad Nisou převezmou na Gala večeru v městském divadle 23. září originální medaili vyraženou k 150. výročí města.

novější1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 177 178 179 180 181 182 183 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 383 starší
load