Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Parkování na sídlištích v podstatě řešení nemá....a to dokonce ani přidávání nových parkovacích míst, protože si lidi koupí jen další auto a situace je stejná.
Alexandr Janota  |  19.4.2021 18:07:42
Dobrý den, chtěl bych aby si lidé uvědomili, že auta jsou každého osobním majetkem a tedy není v zásadě povinností města, aby se staralo o to, kde kdo má nebo nemá zaparkovat. Dle jasné situace na přelidněných sídlištích je převis poptávky, která se nedá defacto nikdy uspokojit. Dle mého odhadu existuje 25%-30% skrytý požadavek na další parkovací místa, která v tuto dobu nejsou, zvláště, když někteří mají i několik aut.
Proto jsem zastánce toho, aby se nic nedělo na úkor zeleně a chci aby se dodržovali zákony a neparkovalo se na chodnících.
Děkujeme za Váš názor.
Parkování
Radek Tribuček  |  10.4.2021 12:41:20
Dobrý den, dnes se mě dostala do ruky tato fotka, 4 parkujících aut podél kartonážky v Manesce. Všichni 4 botičky. Bohužel se sem nedá vložit. Zajímalo by mě zda-li město hodlá nějak řešit parkování na sídlištích a nebo je pro něj mít naštvané obyvatele města. Kontrétně toto se jedná o sídliště na Šumavě, ulice Vysoká a Pasecká. Po 16 hodině se již nedá kde zaparkovat a pak to vypadá, jak to vypadá. Bohužel na fotce je i auto příslušníka MP. Bohužel musíme bydlet v kralíkárnách, ne jako zastupitelé, kteří tento každodenní boj o zaparkování nemusí řešit. S pozdravem Tribuček
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 19.4.2021 11:19:33
Situace s nedostatkem parkovacích míst zejména v sídlištní zástavbě je dlouhodobý koncepční problém, jehož řešení nespadá do kompetence městské policie. Rozhodnutí o výstavbě nových parkovacích míst či navýšení kapacity současných odstavných ploch také nespadá do kompetencí městské policie. Městská policie plní úkoly zadané jí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii. V ustanovení § 2 písm. d) citovaného zákona je uvedeno : Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Tedy pokud strážník sám zjistí nebo je občany upozorněn, že dochází k porušování dopravních předpisů, je povinen tuto skutečnost prověřit a řešit. Tato povinnost je zakotvena v ustanovení § 7 odst. (1) shora citovaného zákona. Strážník je v pracovní době povinen v mezích tohoto zákona provést zákrok nebo úkon, nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt, anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
K otázce, zda chce město mít naštvané obyvatele, uvádím, že toto mi nepřísluší komentovat.
A ano, k umístění TPZOV (technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla) tzv. botičky došlo v ul. Mánesova na 4 vozidla. Jednalo se o vozidla odstavená v místě, kde je stání na komunikaci zakázáno dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou E 3a vyznačující délku úseku. K umístění TPZOV došlo po telefonickém upozornění občana, který věc oznámil na linku 156.
Zda se na přiložené fotce nachází i vozidlo příslušníka MP nemohu posoudit, tato skutečnost mi není známa. Městská policie nevede evidenci soukromých motorových vozidel strážníků.

Za sebe jako zastupitele bych se ještě rád vyjádřil k citaci stěžovatele :
"Bohužel musíme bydlet v králíkárnách, ne jako zastupitelé, kteří tento každodenní boj o zaparkování nemusí řešit."
Nevím, jak pán na toto tvrzení přišel, že já jako zastupitel nemusím řešit každodenní problémy s parkováním jako každý jiný občan. Pokud je to možné, rád bych věděl, jak toto své tvrzení myslel. Za sebe uvádím, že jako zastupitel nejsem oproti jinému občanovi města nijak zvýhodněn v případě parkování svého vozidla.
Mgr. Bc. Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou

Odbor územního a hospodářského rozvoje má v pokročilé fázi přípravy projekt revitalizace sídliště Šumava v několika etapách, které dílčím způsobem řeší i problematiku parkovacích míst a jejich částečnou optimalizaci.
Ing. Martin Jančík - vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje
Opěrná zeď
Polák  |  20.3.2021 18:03:46
Dobrý den, kdy bude opravena opěrná zeď v ulici Smetanova u dětského hřiště. To omezení tam už je pěkně dlouho.
Dobrý den, v současné chvíli jednáme s projektantem, firmou Valbek, o úpravách projektu rekonstrukce ulice Pod Baštou, Smetanova a Nad Mlýnem - součástí tohoto projektu je celková rekonstrukce opěrné zdi.
Zničené lesní cesty
Kamila Benková  |  16.4.2021 17:53:36
Dobrý den, velmi nás mrzí, ze všechny lesní cesty mezi Mšenem a Loucnou jsou úplně neschudne, zničené od těžby. Je nějaká naděje, ze se jejich stav vrátí k normálu?pQR4C
Dobrý den, po probíhající těžbě Lesy ČR s.p. vždy uvedou cesty do původního stavu, nedělají tak však v průběhu těžby,
cesta kolem Nisy
Lenka  |  7.4.2021 18:35:22
Dobrý den,často chodím vedle Nisy od hasičárny až ke kruháči a cesta bývá téměř neschůdná,nechce-li si člověk v kabelce nosit náhradní boty. Lidé to řeší vyšlapáváním různých "objízdných" tras,takže bahniska jsou stále širší.Asi by to chtělo rekonstrukci a změno povrchu zvlášť v místech,kde jsou keře a cesta vyschne jen v parném létě. Myslí město na nějaké řešení? Děkuji za odpověď
Dobrý den, cesta projde opravou, větší rekonstrukce (například změna povrchu) nyní není v plánu.
Dotaz
Lenka Poustecká  |  12.4.2021 12:34:00
Dobrý den, mohu se zeptat jak získat místo na stání u domu. Nějak se jich poslední dobou moc vyskytlo před naším domem a nejsou to místa pro invalidy. Zajímá mě na jakém základě jde toto získat a jestli to tak půjde dál s místy před paneláky tak lidé co tam nebudou mít značku s číslem nebudou mít kam dát auto.
Děkuji P.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 12.4.2021 16:14:02
Pěkný den, vyhrazené parkování podléhá režimu správního řízení (tzn. řízení o žádosti). Aby bylo možné žádosti vyhovět, je ze zákona potřeba kladného souhlasu vlastníka komunikace /stat. město Jablonec n. N./ a souhlasu Policie ČR (vyjádření těchto institucí si může žadatel obstarat předem a dodat je přímo se žádostí, nebo si je vyžádá správní orgán při projednávání žádosti). Správní poplatek za vydání rozhodnutí činí 1.000,- Kč. Roční místní poplatek za vyhrazené stání je 12.000,- Kč.
Upozorňuji, že v sídlištních celcích se v současné době placená stání vyhrazují velice zřídka a to z důvodu nedostatku parkovacích míst. V místě, kde bydlíte, se nyní žádné nové stání nevyhrazovalo – a to jak placené, tak pro imobilní občany.
Na oddělení dopravním a silničním je možné získat žádost a metodický pokyn, jak postupovat.
Radka Šrýtrová - referentka oddělení dopravního a silničního
Zde žijí prasata
Alexandr Janota  |  11.4.2021 12:13:46
Dobrý den, chtěl bych požádat, zda by bylo možné vysvětlit zejména chovancům do osumnácti let věku, kteří se shlukují u Kauflandu, stejně tak všude jinde, kteří mají peníze na alkohol, energetické nápoje a chipsy, aby se chovali civilizovaně a ne jako prasata v prasečáku a po sobě si ten bordel taky odnesli. Tolik bordelu ve veřejných prostranstvích po zimě nepamatuju, stejně tak naházený v přehradě.
Dobrý den, chování těchto skupin řeší strážníci městské policie již od konce minulého roku, za výchovu nesou odpovědnost rodiče dětí.
Linky MHD
Věra B.  |  9.4.2021 8:58:41
Dobrý den, měla bych připomínku a dotaz k číslování linek MHD, proč nezůstalo původní očíslování linek i když se pozměnily trasy. Často mě zastaví u zastávek ve Mšeně nebo u OC Rýnovka staří lidé, kteří nevědí jak se dostanou např. do nemocnice nebo na hřbitov, potřebují k lékaři apod. Z linky č.106 je 116, proč nezůstala dál 106 a znovu zavedená linka k ur. háji je 106, místo 116 a z obvyklé 118 je 110 apod. Spousta lidí je tím zmatena a nevědí kam se dostanou, na internetu si to leckdy nedokáží najít. Ne všichni vidí na jízdní řády na zastávkách, čísla linek jsou v tmavém rámečku navíc téměř nečitelná.
Dobrý den, zasílám odpověď ředitele Jablonecké dopravní a.s. :
provedená optimalizace provozu MHD po 24 letech přinesla úpravu linkového vedení MHD a s tím bohužel i nutné přečíslování některých linek městské dopravy. Technologicky není možné zachovat shodné číslování linek, pokud se mění jejich konečné zastávky. Úpravy číslování linek se dotkly prakticky všech sídlišť.
Původní linka č. 118 byla provozována na trase Mšeno, Arbesova – Plavecký bazén – Autobusové nádraží – Hlavní nádraží. Nová linka vedená ze zastávky Mšeno, Arbesova pokračuje po Palackého ulici do centra města a přes Mšeno kopíruje až na autobusové nádraží bývalou linku č. 110, proto i tato nová linka má označení 110. Ze Mšena směrem do centra města byly před provedenu změnou provozovány linky č. 101, 107, 110 a 112. Po změně jízdních řádů od 1. 2. 2021 to jsou stále linky č. 101, 107, 110 a 112.
Způsob cestování ze Mšena směrem k nemocnici zůstal zachován ve stejném dopravním režimu. Ze Mšena linkou č. 107 do zastávky Želivského, kde bez nutnosti přestupu spoj pokračuje jako linka č. 106 Rýnovickou ulicí nebo jako linka č. 116 kolem hřbitova (změny provedené od 6. 4. 2021). Na způsob přepravy ze Mšena k nemocnici bylo zaznamenáno mnoho dotazů. V březnovém vydání Jabloneckého měsíčníku byla doprava k nemocnici detailně popsána. Taktéž již od ledna je v měsíčníku necháván pravidelně velký prostor k informacím o veřejné dopravě a jejich změnách.
Jízdní řády v černobílém provedení jsou na většině linek nahrazeny barevnými, velmi dobře čitelnými.
Jarní úklid
Mirek  |  6.4.2021 12:52:05
Podle harmonogramu jarního úklidu 2021 :
9. Vrkoslavice + Dobrá voda (horní)
Oblast ohraničena ulicemi: Kavanova, Pražská, Turnovská, Krkonošská, Turistická, Ke Starému buku, Dobrá Voda
Délka trvání úklidu: 1 týden
Orientační plán: 24.–31. 5.
Je hezké že se vždy nejdříve uklidí centrum (kde se často "solí"). Nebylo by možné přihlédnout ke skutečné potřebě, např. v ulici Sokolovské jsou tuny štěrku ze zimní údržby a již nyní projíždějící auta značnou část tohoto štěrku "vyjezdila" z vozovky do přilehlých trávníků. Nevím kdo je bude z trávníků vyhrabávat a navíc od aut štěrk odlétá a ohrožuje chodce i ostatní vozidla.
Dobrý den, jarní úklid probíhá každoročně rotačním způsobem, každá městská část je zařazována jednou na začátek jednou na konec. Sokolovská ulice však není v majetku města, úklid provádí vlastník - v tomto případě kraj.
nový název zastávky MHD
Lenka  |  7.4.2021 18:24:29
Dobrý den,
zaslechla jsem,že je možno podávat návrhy ke změnám v MHD. Tedy:

můj návrh - změnit název zastávky MHD "Rýnovice samoobsluha" na třeba "Rýnovice náměstí". Už málokdo pamatuje,že tu nějaká samka bývala a už víckrát se mi stalo,že lidé odjinud nechápou,kde mají vystoupit. Pokud nejsou jízdní řády ještě do září pevně stanovené,byla by úprava jistě možná. A nám Rýnovičákům by bylo příjemné,že se na naše náměstí snad jednou dostane a bude to i u nás pěkné,zvlášť,když zkončila autoopravna Strnádkových. Děkuji za odpověď
Dobrý den, přeposlal jsem Váš návrh na příslušný osadní výbor k vyjádření, název by se eventuálně měnil se změnou jízdních řádů.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 57 58 59 60 61 62 63 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load