Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
nuda pláž na Jablonecké přehradě
Jana  |  29.6.2011 9:34:39
proč není na Jablonecké přehradě regulérní kus pláže pro nudisty?
místo hrozného mola pro mladé opilce a feťáky které stálo miliony by takovou pláž jistě uvítalo více Jablonečanů :-)))
jezdit se opalovat do Liberce nebo vzdálené Staré Boleslavi, kde tyto pláže jsou samozřejmostí se mi opravdu nechce, když máme v Jablonci tak krásné koupání nadosah :-))
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.7.2011 14:28:45
Vážená paní,
i v Jablonci se můžete opalovat bez plavek. Tuto možnost máte v prostoru Slunečních lázní, kde jsou nudistické sluneční louky za ohradou - pánská a dámská zvlášť. Pokud mám správné informace, tak skupina nudsitů se pohybuje také někdy na břehu Tajvanu, ale oficiálně zde nudistická pláž není a město ani neplánuje, že by něco podobného zřizovalo.
Jablonecká přehrada není uzavřené koupaliště, kde se platí vstupné, přesto se město stará o úklid kolem ní, o WC a sprchy, o vyvážení odpadků.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Sekání trávy
Jarmila  |  30.6.2011 22:07:43
Dobrý den, chci se zeptat jak dlouho se ještě firma ISS bude starat o zeleň v Jablonci nad Nisou, je to hrůza. Nepamatuji kdy byl Jablonec takto neposekaný, neupravený, tráva je i po chodníkách rozházená neuklízená, neuklízené hromady, kolem keřů a stromů vůbec neposekaný,dokonce ji máme i u nás v paneláku až na chodbě.Nemluvě o hluku v sobotu a dokonce i v neděli!!! Klidně sepíšem nějakou petici celý náš panelák i lidi, kterým záleží na tom v jakém stavu náš Jablonec je, je nás mnoho co se takhle bavíme.Nezlobte se na nás ale je to nejhorší firma, která nyní udržuje zeleň v Jablonci.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 1.7.2011 13:05:03
Dobrý den,
těžko může městský úřad zjednat nápravu a těžko vám mohu odpovědět nějak smysluplně, když netuším, které oblasti se vaše stížnost týká - bohužel jste zapomněl uvést, ve které části Jablonce bydlíte. Kvůli sekání o víkendech jsme připravili anketu, výsledky vidíte v levém sloupci stránky, na kterou se právě díváte - 40% Jablonečanů odpovědělo, že jim údržba zeleně o víkendu vadí, 60% odpovědí bylo záporných. Správce veřejné zeleně naopak od vás, obyvatel města, dostává pochvaly na práci ISS, že tak dobře posekáno často nebývalo. Samozřejmě, že při sekání je tráva i na chodníku, ale firma má povinnost po sobě uklidit - to kontroluje správce veřejné zeleně a v případě nutnosti firmu i vrací. Takže sdělte nám místo a my pak vše zkontrolujeme nebo se spojte přímo se správcem veřejné zeleně, ing. Štěpánkou Gaislerovou (gaislerova@mestojablonec.cz).

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Dopravní hřiště
Vlašicová  |  29.6.2011 12:27:30
Dobrý den, ráda bych se zeptala, jestli bude letos o prázdninách opět pro veřejnost otevřeno dopravní hřiště a v jaké době ? Děkuji předem za odpověď.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 30.6.2011 15:24:42
Dobrý den,
dopravní hřiště bude otevřené pouze v měsíci červenci, a to od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. V srpnu budou pracovnice dětského dopravního hřiště zařazené do výkonu služby městské policie a s největší pravděpodobností posílí hlídkovou činnost ve Mšeně u přehrady.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Jak řešit rušení nočního klidu stavební firmou a jaká je správná časová definice nočního klidu?
Válková  |  28.6.2011 13:59:40
Dobrý den, ráda bych se informovala, jak stanovuje městská vyhláška hranice nočního klidu v obytných oblastech (sídliště) a jak je možné se bránit při jejím nedodržování stavební firmou, která opravuje sousední panelový dům a s pracemi začíná v některých případech i před pátou hodinou ranní. Děkuji za odpověď. Válková
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 30.6.2011 13:32:27
Dobrý den,
noční klid upravuje „Obecně závazná vyhláška města Jablonec nad Nisou č. 3/2008 - O ochraně nočního klidu“. Článek 2, odst. 3 uvádí „noční klid je časový úsek od 23.00 až do 5.00 hodin následujícího dne“ (mimo noci z 31.12. na 1.1. daného roku, kdy noční klid je časový úsek od 2.00 do 6.00 hodin). Článek 3, odst. 1 uvádí „V době nočního klidu je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy, např. zamezit vzniku a šíření hluku při provozu zařízení, zejména zamezit tzv. technickému hluku, jehož původcem jsou stroje a další obdobná zařízení“.
Jako nejvhodnější se v daný moment jeví obrátit se na bezplatnou telefonní linku městské policie 156, která přímo na místě vyhodnotí, zda se jedná o přestupek (v souladu se zákonem č. 200/1990 o přestupcích). Zároveň je možno obrátit se na Krajskou hygienickou stanici Libereckého kraje, územní pracoviště v Jablonci nad Nisou (se sídlem Podhorská ulice, tel. 483 368 511).

Bc. Martin Oklamčák, vedoucí odd.stížností a interního auditu, oklamcak@mestojablonec.cz
dotaz na změnu příjmení moji dcery
Marcela Vojtíšková  |  23.6.2011 11:04:07
Dobrý den,
mám skoro tří letou dceru až do nedávna jsme žili společně i s jejím otcem,jen jako druh družka. Když se Rozárka narodila tak jsem ji dala jeho příjmení Daníčková, protože jsem si myslela, že se třeba vezmeme.Před nedávnem jsme se rozešli a já bych ji chtěla dát svoje příjmení je to vůbec ještě nějak možné? Pro rodný list Rozárky jsme byli v Jablonci tak proto píšu Vám.děkuji za odpověd a jsem s pozdravem. Marcela Vojtíšková Železný Brod
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 15:49:00
Dobrý den,
můžete požádat o změnu příjmení dcery u příslušného matričního úřadu dle trvalého pobytu dítěte.
Podrobné informace k žádosti o změnu příjmení získáte na našich web. stránkách www.mestojablonec.cz - životní situace - matrika - změna jména a příjmení,
nebo přímo na příslušné matrice dle trvalého pobytu dítěte. K žádosti o změnu příjmení musíte přiložit rodný list dítěte, doklad o státním občanství dítěte, doklad o trvalém pobytu dítěte, váš občanský průkaz a hlavně písemný souhlas otce se změnou příjmení s úředně ověřeným podpisem (nebude-li souhlas podepisovat přímo na příslušné matrice), nebo rozsudek soudu tento souhlas nahrazující. V případě, že bude změna příjmení povolena, hradí se správní poplatek 1000,- Kč.

Marcela Gottwaldová, vedoucí oddělení matriky a ověřování, gottwaldova@mestojablonec.cz
Související životní situace: Změna jména a příjmení
Srnčí důl
23.6.2011 20:58:57
Dobrý den,

odpověď mi ohledně nové silnice není jasná. Viděla jsem plány, ve kterých je zřejmé, že silnice povede přes Srnčí důl. Není to zbytečné? Nebylo by lepší opravit stávající komunikace?
Děkuji Valterová M.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 15:45:34
Dobrý den,
určitě už máte doma poslední vydání Jabloneckého měsíčníku (prázdninového dvojčísla), kde je i příloha k novému územnímu plánu. Zcela uprostřed je přehledně zobrazena část komunikačního systému města Jablonec nad Nisou. Tady jsou zakresleny dvě varianty západní tangenty - žlutě ta z dosud platného územního plánu a červeně ta z konceptu. Fialově je zobrazen také areál Srnčího dolu. Když se na fotografii pozorně podíváte, uvidíte hned, že ani jedna varianta sportovní areál neprotíná. Ta nová se k němu pouze v jednom bodě blíží - tady je místo, kde se v současné době hází kladivem a počítá se s jeho přemístěním, sportoviště se celkově rozšíří a do budoucna spojí s areálem na Dobré Vodě. Takže jste zcela jistě neviděla správné plány.
Západní tangenta má však vyřešit stoupající dopravu v centru města, má výrazně odlehčit proudu od Prahy k Jizerským horám a město objet.
Podrobné informace získáte na informativních besedách, které začínají 11. července, nebo v oddělení územního plánování v budově radnice.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Mimoúrovňové křižování ul.Palackého
Hásek Petr  |  27.6.2011 21:21:32
Prosím o odpověď,zda je v územním plánu města zařazena výstavba mimoúrovńoveho křižování v Palackého ul. Terén přímo vybízí prorazit tunel.Zbudovat kruhový objezd na tak frekventované křižovatce asi není to pravé.Dokumentace severní tangenta je zpracovaná.Tak proč ne?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 15:35:51
Dobrý den, koncept dopravního řešení územního plánu najdete mezi jednotlivými dokumenty tvořícími koncept nového územního plánu - podívat se na něj můžete buď tady na webových stránkách města (pravý sloupec, třetí baner shora), nebo přímo v oddělení územního plánování ve IV. patře budovy radnice, kde dostanete podrobnou a vyčerpávající odpověď. A nebo navštivte některou z informativních besed, které začnou 11. července.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Srnčí důl
jiří  |  28.6.2011 18:38:33
Můžete mi prosím zdělit webovou adresu kde najdu návrh na novou západní tangentu, jak je uvedeno v Jabloneckém měsíčníku?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 15:32:24
Dobrý den,
když se podíváte na webovou stránku města, uvidíte po pravé straně sloupec banerů a třetí odshora je nazvaný "Nový územní plán". Ten rozklikněte a tam najdete jednotlivé dokumenty, mezi kterými je také koncept dopravního řešení územního plánu. Tam si postupným přibližováním najdete místo, jež vás konkrétně zajímá.
Velmi přehledně je návrh západní tangenty zobrazen právě v posledním (prázdninovém) dvojčísle Jabloneckého měsíčníku, v příloze k územnímu plánu. Zcela uprostřed vydání najdete Komunikační systém města Jablonec nad Nisou - tam je zobrazená jak varianta z dosud platného územního plánu (žlutě), tak i nová varianta z konceptu (červeně).
Další možností, jak poznat podobu západní tangenty, bude informativní beseda, kterou městský úřad chystá na září. Přesný termín včas sdělíme.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Taxi služby versus Přeprava osob
Občan  |  10.6.2011 12:23:25
Dobrý den, už několikrát se mi stalo, že jsem si volal TAXI službu a přijela \\\"profesionální přeprava osob\\\". Žádné polepy, platba v hotovosti tak, jako normální taxislužba. Věřím, že v tom budou zase nějaké úniky. Nemůžete v tomto zjednat nápravu? Máte městskou policii, ke spolupráci můžete přizvat státní policii, živnostenský úřad a kdo ví co všechno. Fungují na telefonním čísle 728 104 696, jezdí vozidly s registračními značkami 3L3 1155, 6S4 2345 a další. O víkendu pořád vozí i mé známé z různých diskoték, hospod,... zkrátka fungují jako normální taxislužba. O tom, že spousta taxislužeb ani nezapíná taxametr ani nebudu hovořit. Škoda, že si v tom město a příslušné úřady nedokáží nastolit pořádek, bohužel.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 14:54:31
Dobrý den, podrobnějším zkoumáním živnostenský úřad zjistil, že registrační značka 3L3 1155 patří vozidlu, které provozuje podnikatel mající oprávnění pro koncesovanou živnost "Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - vnitrostátní příležitostná osobní - mezinárodní příležitostná osobní". Takže se nejedná o neoprávněné podnikání a živnostenský úřad nemá důvod zasáhnout. Kontrolu dodržování povinností provozovatele příležitostné osobní dopravy může provést Dopravní úřad libereckého krajského úřadu (povinnosti v § 21b zákona č. 111/1994 Sb.)
Avšak problém jsme našli při používání registrační značky 6S4 2345, neboť její platnost skončila v r.2010.
Dodat lze jediné: když vám přijede místo taxi příležitostná doprava a vy si ji nepřejete, chtějte po řidiči doklad o platbě, který vám dle zákona vydat nemůže, protože příležitostná doprava jezdí na základě předem zaplacené faktury. Pokud přece jen jejich službu využijete, poznamenejte si kdy, v kolik, za kolik a jakým autem jste jela a pak předejte stížnost Dopravnímu úřadu v Liberci.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
Přístup na molo na přehradě
Ivan Doležal  |  28.6.2011 18:50:45
Dobrý den.
Nedostal jsem odpověď na dotaz zaslaný už před delší dobou, proč je zakázán vstup (zábrana s nápisem) na molo na přehradě, když už bylo tak drahé a bylo by dobré jej využívat. Samozřejmě reálně využívané je, zákaz je formální, ale proč tam je?
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 29.6.2011 10:26:21
Dobrý den, molo je v reklamačním řízení, neboť se na něm objevily závady, které ohrožují podle soudního znalce bezpečnost lidí. Některé závady už zhotovitel mola odstranil, další tam však ještě jsou. Něsto proto molo uzavřelo, jelikož je pro návštěvníky nebezpečné. Pokud někdo zákazu nedbá, je to opravdu je na jeho vlastní nebezpečí.

Jana Fričová, tisková mluvčí, fricova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 337 338 339 340 341 342 343 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load