Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Sekání trávy v Okružní ulici
Markéta  |  7.6.2014 21:16:17
Dobrý den,
ráda bych se zeptala, kdy je v plánu sekání trávy v Okružní ulici.Je zde dětské hřiště a tráva už je dost vysoká.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 9.6.2014 15:21:53
Dobrý den,
sekání trávy ve Vaší lokalitě přijde na řadu v nejbližších dnech. Zatím vše probíhá dle harmonogramu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Co se děje s metodou EPC
František Kalous  |  2.5.2014 16:58:06

Dobrý den,
odkazuji se na reakci z 23.3 na městském webu "dotazy"a to využití metody EPC v městských budovách, které se dá samozřejmě rozšířit i na pouliční osvětlení.
Uvedli jste, že budete veřejnost informovat a nikde nic není uvedeno.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 18:28:21
Dobrý den,
využití metody EPC je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, záměry a potřebami města a s doporučeními energetických auditů. Jejím uplatněním lze dosáhnout úspor v nákladech na energii v průměrné výši kolem 15% stávajících nákladů, ve vybraných objektech může úspora dosáhnout až 25%.

Rada města v březnu rozhodla o vytipování 12 objektů v majetku města, které budou zařazeny do projektu EPC. V současné době čekáme na eventuální dotaci z programu EFEKT 2014 - Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Dotace, pokud bude žádost úspěšná, bude využita na zpracování projektu a připravuje se výběrové řízení na dodavatele energetických služeb. Ten pak zainvestuje z vlastních prostředků do našich objektů. Město investici postupně splatí platbou za energie. Lhůta pro splacení nákladů projektu z úspor je obvykle stanovena na dobu 8 – 10 let. Vzhledem k tomu, že životnost opatření je více než 20 let, investice do modernizace energetické infrastruktury zhodnocují majetek města a dlouhodobě snižují rozpočtové výdaje.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
RE přehrada
6.6.2014 16:29:59

Jestli mohu přispět k tématu. Víte, mě těší přehrada tak jak je. Těší mě, že z ní není lunapark či zábavný centrum. Udržela si svůj přirozený charakter. Proto bych nerad, aby z přehrady jednoho dne byl přerostlý bazén. To k tomu že schody patří do bazénu ne do přirozeného prostředí. To by tam zachvíli mohl každý chtít to "svoje" a kam by to došlo a co by z toho nakonec vzniklo.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 18:16:12
Dobrý den,
děkujeme i za Váš názor.
Dál již, prosím, nereagujte. Aplikace otázky a odpovědi neslouží k diskuzi.
Děkuji
Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Zvýšit energetickou efektivitu systémem EPC
21.5.2014 8:25:02
Chtěl bych se zeptat podruhé, jestli nás budete informovat o tomto projektu v rámci města, jak bylo slíbeno 23.3 ? nebo jen zkrátka něco nevyšlo?
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 17:17:41
Semafory u přehrady
Radek Tribuček  |  3.6.2014 20:02:44
Dobrý den, již se to tady mnohokrát řešilo, ale ta odborná firma, jak se zde psalo, asi moc odborná není. Přijel jsem směrem od bazénu a potřeboval jsem odbočit do Mšena. Zařadil jsem se do odbočovacího pruhu a čekal na zelenou. Cvakla zelená šipka na které bylo možné aby projely 3 maximálně 4 auta. Potom jsem ale nepochopil, když je zelená vlna od Mšena a celá křižovatka má červenou, proč i nadále nemůže být puštěná tato odbočovací šipka na směr Mšeno.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:28:11
Dobrý den,
nebudu zde teď hodnotit stanovisko odborné firmy a nechci se s Vámi pouštět do polemiky. Odpovídám Vám jako řidička, která zmíněnou křižovatkou také často projíždí. Auta, která odbočují z ul. U přehrady doprava, nemusí jet jen do Mšena, mohou a často také odbočují do Riegerovy ulice - např. já, když jedu na nákup. Pokud by zůstala zelená šipka do Mšena, křižovatka by se ucpala.

V současné době znovu probíhá šetření a hledá se řešení dopravních komplikací na této křižovatce.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Dotaz na IPRÚ - regenerace staveb v centru města.
Jaroslav Řezáč  |  29.5.2014 14:40:42
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda lze z IPRÚ, čerpat prostředky na rekonstrukci fasády. Mám na mysli příklad domu v Ul. Podhorská pěší zóně takzvaný dům s mozaikou barvy salámu. Již architekt Vávra v pořadu Šumná města upozorňoval na tuto architektonickou anomálii. Z dobových fotek je známo, že tento dům měl secesní prvky na fasádě.
Není to však jediný dům, např. objekt Jizery.
Je zřejmé, že objekty nejsou v majetku města, ale lze prostředky čerpat i na regeneraci staveb a lze navázat na majitele objektů - oslovením?
Je možnost z IPRÚ financovat vnitřní úpravy, dispozice objektu a více přiblížit účelnosti a zlepšit tak funkci staveb v centru města?

Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:21:39
Dobrý den,
možnost čerpání dotací EU v rámci IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou bude probíhat předkládáním žádostí do schválených operačních programů na základě výzev příslušných ministerstev. Finální strategický dokument IPRÚ bude předložen ke schválení obou ZM v červnu 2015, dosud nebyl na Ministerstvu pro místní rozvoj schválen Metodický pokyn pro tvorbu integrovaných nástrojů 2014 – 2020, zatím je k dispozici pouze pracovní verze, která se stále upravuje. Operační programy pro období 2014 – 2020 se také teprve zpracovávají, Evropská komise by je měla schvalovat cca na podzim letošního roku. Pro IPRÚ se zpracovává Národní dokument o územní dimenzi (NDÚD), který teprve bude definovat, které aktivity bude možné v rámci IPRÚ podpořit a které pouze formou tzv. individuálních projektů, tj. ne přes IPRÚ, ale napřímo. Pokud jde o oblast památek, tak to zatím vypadá, že v rámci připravovaného Integrovaného regionální operačního programu (IROP) bude možné získat dotace pouze na národní kulturní památky.
Město každoročně žádá o státní dotace na Ministerstvu kultury v rámci Programu Regenerace MPZ, např. vloni jsme žádali pro naše objekty a i externích vlastníků o dotaci cca 20 mil. Kč, obdrželi jsme 1,115 mil. Kč pro letošní rok. Jsme za to však rádi, protože v loňském roce jsme obdrželi nižší dotaci ve výši 645 tis. Kč. Majitelé objektů v MPZ mohou každoročně předkládat své žádosti (zpravidla do konce září)na opravy.
Více na: http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?tree=16&lanG=cs&slozka=819&sit=10&

Mgr. Iveta Habadová, vedoucí odd. dotací, e-mail: habadova@mestojablonec.cz
přehrada
Ivan J.  |  5.6.2014 11:41:07
Dobrý den.
Lze jen chválit za úpravy cest a schodů u přehrady. Je však škoda, že v rámci této akce není provedení nového schůdného vstupu do vody z louky na konci hráze ve směru k bazénu (neboli louky proti bazénu, asi ppč.1589. Je zde velmi podemletý břeh, vstup do vody velmi obtížný a nebezpečný zejména pro starší osoby, kterých sem chodí velké množství.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:18:43
Dobrý den,
děkujeme za podnět.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Sekání trávy
L. Kyselová  |  2.6.2014 11:46:22
Dobrý den,
kdy prosím bude posekána tráva v lokalitě Opletalova a Na Čihadle? Vysoká rozkvetlá tráva opravdu alergikům - ať už dospělým nebo i dětem nevyhovuje.
Děkuji za odpověď.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:16:03
Dobrý den,
první seče trávníků na sídlištích mají být dle dohodnutého harmonogramu dokončeny do 10.6. Zatím nemáme od dodavatele prací žádnou informaci, že by tento termín neměl být dodržen.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
Dotaz
Tomáš  |  4.6.2014 11:48:16
Dobrý den rád bych se zeptal co je potřeba abych mohl řídit babetu děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:12:36
Dobrý den,
potřebujete řidičské oprávnění skupiny AM, A1 nebo B.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail:hozova@mestojablonec.cz
chodník Mánesova ul.
Petra C.  |  6.6.2014 10:31:42
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,kdy se konečně opraví chodník v Mánesově ulici - jedná se o část z ul Palackého do Mánesovy ulice /pravá strana/.Já jsem si již několikrát na tomto krásném chodníku vyvrkla kotník, maminky s kočárkem chodí raději po silnici, starší lidé taky a kdykoliv tudy jdu a někoho potkám, nadává. Minulý týden se opravoval chodník na Palackého ulici, kde nebyl ani z poloviny takto rozkopaný jako tento. Kdyby fungoval stavební dozor při kopacích pracích,tak by se toto nestalo. V normální fungující společnosti by měla každá firma,když rozkope chodník nebo ulici, uvést toto do původního stavu. Hlavně mi prosím nepište, že mám chodit po druhé straně. To fakt není řešení. Chodník je v tomto stavu min. 3 roky. Je mi opravdu divné,že tudy nešel nebo nejel někdo z Magistrátu nebo Technických služeb a tu "krásu" neviděl. Je pravda, že chodníky v Jablonci n.N. mimo centrum a hlavní ulice buďto vůbec nejsou, a nebo jsou v dezolátním stavu. Děkuji za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 6.6.2014 16:03:00
Dobrý den,
Oprava chodníku v Mánesově ulici je již zadánaTechnických službám Jablonec nad Nisou s.r.o. K realizaci by mělo dojít během prázdnin.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 257 258 259 260 261 262 263 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load