Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:47:14
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 1.11.2022 13:51:01
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ohrožení životů občanů na sídlišti Proseč
Karel Pauch Bc.  |  24.10.2022 11:48:41
Komu :
Magistrát města Jablonce n/Nisou
Vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Ing. Mgr. Řimňáčová Ivana
Věc : S t í ž n o s t
Dobrý den,
jmenuji se Pauch Karel narozen 7. září 1957, bytem ulice Široká 4860/10, Proseč, Jablonec n/Nisou.
Obracím se na vás s opětovnou stížností, ohledně přemnožení divokých prasat na našem sídlišti Proseč ( lokalita ul. U tenisu - louka, Široká ). Vaše odpověď nás obyvatele sídliště Proseče, moc neuspokojila. Již druhým rokem nás sužuje tento problém. Zejména v těchto podzimních měsících jsme v ranních a zejména ve večerních hodinách ohrožováni na svých životech těmito přemnoženými zvířaty. Není u nás prostě bezpečno !
19.10.2022 s námi, a to p. Vrabcem U tenisu 4575 starobní důchodce předseda SVJ), mou osobou, natočil rozhovor vč. videa p. Sedlák z Jabloneckého deníku, ohledně zdevastování louky před a za panelákem. Začínají tam chodit i přes den na dětské hřiště ( stromy - žaludy ).
V rámci nedělní procházky 23.10. jsem bez pejska, také se o něho bojím, zašel i zkratkou po silnici a lesem na ul. Za Plynárnou č. 3, kde došlo k úrazu mladé dívky, otec to již dával k vám na MÚ. Má sešité koleno, když utíkala před prasátky. Dále u rodinných domků na Domovině jsou již také, č.p. 233 sdílná paní důchodkyně ráno chodí zkratkou okolo ul. U tenisu na BUS zastávku, také je viděla i ve dne. Již jim lezou i do zahrádek. Dále Za Plynárnou 13 u ADomu se též v nočních hodinách hojně vyskytují. Jeden jejich klient se s nimi potkal, když šel v ranních hodinách na tramvaj do zaměstnání.
Proto vás opětovně žádám jménem svým, předsedů SVJ sídliště Proseč, i dalších obyvatel této lokality, aby jste tento problém urgentně řešili v rámci svých kompetencí. Přijali přísnější a adekvátnější opatření. Abychom se mohli všichni bezpečně pohybovat na tomto sídlišti. Máme strach. Neřešit jen důsledky, ale zejména příčiny. Druhou stížnost podávám proto, že se na mne v hojné míře obracejí se svými názory, starostmi o své životy.

Abychom jen nekritizovali, navrhujeme tato opatření :

- provizorní mobilní kovový plot ul. U Tenisu, odpuzující prostředky proti zvěři
- naháňka, doporučení od veterinářky hospodářských zvířat pí. Ďurašové, využít k tomu OSložky ( ČA, PČR, MěPolicie, vězenství - psovodi ve spolupráci s myslivci ), tak, jak se to podařilo vyřešit v Poděbradech, ve Zlíně ( možno načíst na jejich web. stránkách ).

Za urgentní řešení a odpověď předem děkuji. Jde nám o bezpečnost obyvatel našeho sídliště, ale i v dalších lokalitách.
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 1.11.2022 13:48:11
Informace k přemnožené černé zvěři a výzva k likvidaci bioodpadů a všech krmných zařízení (krmelců a jesliček) v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče

Magistrát města Jablonec nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí a státní památkové péče, jako příslušný orgán státní správy myslivosti dle § 57 odst. 4 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen „zákon o myslivosti“) a v souladu s orgánem státní správy lesů dle § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění (dále jen „lesní zákon“) zjistil z vlastní úřední činnosti, že v okolí Srnčího Dolu a Horní Proseče se nachází na okolních lesních pozemcích při jejich hranici velké množství bioodpadů (včetně posekané trávy a ořezaných větví), které jsou v některých místech doplněny krmnými zařízeními (krmelce a jesličky).

Tímto bychom Vám chtěli k momentální nelehké situaci přemnožených prasat, které se vyskytují v zastavěných oblastech Jablonce nad Nisou poblíž lesních pozemků, sdělit:
Celou věc intenzivně řešíme s myslivci i městskou policií. Hledáme adekvátní řešení a přijímáme různá opatření, která by zaručila určitý úspěch ve vytlačení divokých prasat zpět do přírody.
Je nutné uvést, že vytrvalost divokých prasat je obrovská a stěžuje jejich odlov. Divoká prasata mají nejen skvěle vyvinutý čich a sluch, mají i instinkt pro nebezpečí, chrání se přírodou a mají svou taktiku pro přemisťování a kontrolu místa, kam chodí žrát. Přitom se neustále hlídají. Počet divokých prasat nelze nikdy spočítat. V zimě za potravou ujdou v noci až padesát kilometrů. Jejich migrace je vskutku velká. Je velmi těžké a náročné se k nim dostat, stejně jako dlouze vyčkávat i za předpokladu, že je příznivý vítr na to, že přijdou k místu, kde mají tzv. zakrmeno. I na tomto místě nemusí k odlovu dojít třeba i několik nocí. Dalším tíživým elementem, který brání dostatečnému odlovu je návštěvnost příměstských lesů. Na lesních pozemcích se pohybují obyvatelé Jablonce nad Nisou od brzkých ranních až do téměř nočních hodin, což prodlužuje odlov někdy z několika nocí až na týdny. Bohužel je nutné podotknout, že jedním z důvodů přemístění divokých prasat do zastavěné zóny je zároveň realizovaná rekonstrukce tramvajové trati. Ruch ze stavby vytlačil černou zvěř více mezi lidská obydlí, kde prasata vědí, že mají tzv. klid.
Prvním ze zvolených opatření je umístění odchytové klece, pro které se již našlo vhodné stanoviště, na kterém bude klec v co nejbližší době instalována. Ve spolupráci s myslivci, orgánem státní správy myslivosti a městskou policií bude správním orgánem opět vyhlášen opatřením obecné povahy zákaz vstupu do části honitby Rádlo, který umožní realizaci naháňky, která by vytlačila divoká prasata zpět do lesních pozemků. Uzavření části honitby je z pohledu orgánu státní správy myslivosti nutné k omezení pohybu divokých prasat, ke kterému dochází vysokou návštěvností příměstských lesů – jedná se převážně o západní hranici statutárního města Jablonec nad Nisou, od Srnčího Dolu směrem k Horní Proseči. Pokud nedosáhneme omezení pohybu prasat, byla by realizace naháňky kontraproduktivní.
Dalším opatřením, které bude probíhat souběžně s výše uvedenými opatřeními, bude povolení odlovu, a to i na nehonebních pozemcích. Tento druh odlovu je mnohonásobně ztížen právě obydleností v místech, kde se prasata zdržují. Z hlediska bezpečnosti při používání loveckých zbraní je potřeba mít na zřeteli, na jakou vzdálenost může střela doletět. Při přímé střelbě s kulovou zbraní ve stoje je možný dostřel až 500 m. Navíc je nutné počítat s možným odrazem střely při nárazu. Proto důrazně vyzýváme obyvatele zasažených zón, aby nechali myslivce v klidu konat svou práci, dali střelcům co největší prostor a drželi si své psy na vodítkách.
Vás občany bychom chtěli vyzvat ke spolupráci všech zúčastněných tím, že je třeba ve Vašem okolí odstranit všechny bioodpady vyskytující se na hranici lesních pozemků a zároveň všechna krmná zařízení (krmelce a jesličky), ve vzdálenosti 200 m od hranice lesních pozemků.
Aby se regulace divokých prasat povedla v co nejkratší době, je nutné spojit všechna opatření dohromady, proto Vás tímto prosíme o spolupráci. Statutární město Jablonec nad Nisou pro Vás rozmístilo popelnice na bioodpad, které můžete využívat.
Na závěr je z pohledu správního orgánu potřebné sdělit, že právo myslivosti každý myslivec vykonává dobrovolně ve svém volném čase, jako pracující občan, proto Vás prosíme o trpělivost v řešení takto složité situace.


S pozdravem

Ivana Řimnáčová - vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Skatepark
Nováková  |  26.10.2022 9:22:25
Dobrý den, jak to vypadá s výstavbou skateparku? Myslím, že to trvá hodně dlouho, nejdříve se hledalo vhodné místo, pak se rozhodlo, že skatepark bude vybudován tam, kde byl, mládež se nemá kde "vybít", kde je problém? Bude na jaře v roce 2023?
Děkuji.
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 27.10.2022 7:51:31
Dobrý den, obnova skateparku je zatím v plánu příští rok. Realizace však závisí na finančních možnostech. Prioritou bude nejdříve pokrývat energetické potřeby města, teprve potom investice.

příjemný den, Jana Fričová
ulice Vrkoslavická
Jana  |  23.10.2022 23:49:20
Dobrý den,
chtěla bych poprosit, zda by bylo možné zaměřit se trochu na ulici Vrkoslavická? Především u fotbalového stadionu mají řidiči v oblibě parkovat na chodníku. Ti “inteligentnější” jsou schopni na chodníku nechat auto celé. Nechápu, jaké myšlenkové pochody je k tomu vedou. Projít s kočárkem je pak skoro nadlidský úkol. Bohužel už je to téměř denní chleba. Především, když si jedou rodiče vyzvednout děti. Pokud mi tam příště nenechají plechovku Red Bullu, mám rovnou volat MP?
Ohledně problematiky aut na chodníku u domů č. 20, 24 a 28 se tu již někdo zmiňoval.
Ještě bych se chtěla zeptat, zda je v plánu údržba této ulice v zimních měsících? Tuto zimu jsem byla nucena s kočárkem jezdit po silnici a když naproti mně klouzal autobus a já neměla kam uhnout, dala jsem se na modlení. Tak snad se s tím udělá něco dřív, než se někomu něco stane.
Děkuji
Dobrý den, městská policie se na uvedenou oblast zaměří. co se týká zimní údržby ta probíhá dle schváleného plánu. Komunikace v ul. Vrkoslavická je vedena v I. kategorii důležitosti a ohledně údržby chodníku probíhá údržba v úseku od Turnovské po ul. V Zátiší.
Přechod pro chodce Mšeno škola (17.10.)
Hana Kloutvorová  |  17.10.2022 12:40:17
K dnešnímu dni stále nefunguje semafor na přechodu pro chodce na Palackého k ZŠ Mozartova - zde v otázkách je několikrát informace, že k 13.10. bude semafor fungovat - jak to tedy bude? Pro dospělého je přecházení o život, pro malé děti nereálné, městská policie často přijíždí na místo v 7.50, když škola v 7.55 zamyká. Policie odkazuje na komunální služby, ty na magistrát, magistrát na nějakou hradeckou firmu, co křižovatku opravuje. A děti už skoro dva měsíce přecházejí jak v ruské ruletě. Má magistrát představu, kdy bude přechod zprovozněn?
Děkuji za informaci.
Dobrý den, požadavek Policie ČR je spustit semafor t po finálním provedení vodorovného dopravního značení. Více naleznete v tiskové zprávě na stránkách města.
Ulice Vysoká
Radek Tribuček  |  20.10.2022 10:59:43
Dobrý den, bude ještě něco dělat v ulici Vysoká, současný stav je opravdu ukázkový. Práce již zde poměrně dlouhou dobu nejsou vidět a když v těch zahrnutých výkopech máte jezdit dnes a denně je to paráda.

Další věc ulice Mánesova, nedávno se po výkopech opravovala celá šíře ulice kolem Canisu, již se tam zase kopalo a dělá se tam záplata skoro přes celou šíři vozovky, která bude za pár měsíců jistě propadá a bude tam hrana. To se opravdu nedá lépe naplánovat?

K rekonstrukci Palackého se raději ani nebudu vyjadřovat.

S pozdravem Tribuček
Dobrý den, finální povrchy komunikace dle platného rozhodnutí budou provedeny do konce měsíce října, chodníky nejdéle do 15.11.2022
V ulici Mánesova byl hlášen únik na plynovém potrubí jeden koncem března a druhý v polovině dubna, při opravě těchto úniků bylo zjištěno havarijní stav plynovodního potrubí a následně bylo celé plynovodní potrubí vyměněno. Práce na celkové opravě probíhaly od poloviny května do začátku července. 12.10. hlásila firma SČVK havárii na domovní vodovodní přípojce k č.p. 60.
Bohužel tyto havárie spolu nesouvisí, a tudíž je nelze koordinovat.
Jestliže stavební firma neumí stmelit výřezovou spáru, měla by se na to vykašlat a jít dělat dřeváky.
Tuček M.  |  15.10.2022 3:27:38
Dobrý den,
běžte se podívat na zastávku Mšeno kaplička, jak to tam doprznili a pak je to nechte opravit. Tak doprasený to není ani na silnici.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 25.10.2022 14:02:41
Dobrý den, proběhla kontrola na místě. Zhotovitel na urgenci objednatele provedl opravu.
Parkování na sídlišti je peklo
Martin M.  |  3.10.2022 18:43:29
Dobrý den, bude se město zabývat řešení otázky parkování na sídlištích? Situace už je opravdu šílená - aut přibývá, mnohé rodiny mají 2 a více aut. Město by mělo řešit urychleně tuhle situaci - auta pak díky nedostatku míst parkují na trávníku, nebo v křižovatce a brání tím průjezdu např popelářů, a IZS - zářným příkladem je ulice Boženy Němcové, zejména prvních pár desítek metrů za kruháčem u kapličky. Mnohdy mají problém projet i osobáky, natož IZS. Místo nestálého plánování rekontrukcí silnic by město mělo řešit hlavně tohle. A upozorňuji, že malování parkovacích stání není řešení. Postavte parkovací domy s placeným parkováním, garáže - cokoliv - lidi vám utrhají ruce za kryté parkování kousek o domu..
Odpověděl: Zuzana Bencová, příprava staveb města | 25.10.2022 13:53:09
Dobrý den, ve jmenované lokalitě je v jednání soukromá investice - parkovací dům nebo velké mimoúrovňové parkoviště na ploše S.K. Neumana. Město s investorem jedná, zatím není znám výsledek o vypořádání se s požadavky města.
Tristní stav ulice Březová
V. Sedláčková  |  24.10.2022 12:13:38
Navazuji na již dříve vložené dotazy týkající se ulice Březová na Šumavě. Od 20.10. jste zakázali parkování podél chodníku ve směru od bazénu. Vyfrézování proběhlo až následující den a dnes jsme se dočkali jakéhosi zasypání vyfrézovaných míst, které převyšuje úroveň původního asfaltu a průjezd ulicí bez újmy je tak pro tank. Budete v opravě pokračovat, nebo jste tímto vytvořením větších hrbolů než před frézováním svou činnost ukončili? Bude někdy ulice ve stavu, kdy se po ní bude dát jet beze strachu i větší rychlostí než je 10 km za hodinu? Bohužel není možné vložit fotky...... Rovněž by mě zajímalo, kdy plánujete zahájit a dokončit revitalizaci sídliště Šumava, o které se již několik let pouze píše.
Odpověděl: Petr Mikulášek, realizace staveb města | 24.10.2022 16:47:44
Dobrý den,

Na špatný stav ulice Březová město zareagovalo zadáním opravy asfaltového krytu vozovky. Práce započali frézováním. Z praxe se jeví ponechat frézovaný materiál na místě do doby položení nové asfaltové vrstvy jako vhodnější nežli nechat ve vozovce hranu a prohlubeň. Je však jasné, že se jedná o osobní pohled a každému bude jistě vyhovovat něco jiného. Práce jsou odhadnuty do konce měsíce to je do 31.10.2022. Věříme, že se tak podaří a průjezd po komunikaci bude komfortnější.
Bezpečnost
Radek Tribuček  |  19.10.2022 21:31:28
Dobrý den chtěl bych se zeptat ohledně bezpečnosti našich dětí. Prý se po Jablonci pohybuje dodávka a láká děti na různé sladkosti a jiné věci. Děkuji za odpověď. Tribuček
Odpověděl: Jan Štol, koordinátor MA21 a osadních výborů | 24.10.2022 9:55:41
Dobrý den,
Vámi popisovanou věc prověřuje Policie ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Z uvedených důvodů a zejména k probíhajícímu prověřování se obracejte s dotazy na Policii ČR, OO 5. května v Jablonci nad Nisou. Městská policie není oprávněna v této souvislosti cokoliv sdělovat.
Děkuji za pochopení.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
< předchozí | 1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load