Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Doručování Jabloneckého měsíčníku
Lenka Trejbalová  |  30.8.2017 10:11:47
Dobrý den. Jsem občanem obce Maršovice. Ještě na jaře 2017 jsme pravidelně dostávali do naší domovní schránky Jablonecký měsíčník. Nyní již několik měsíců žádný výtisk nepřišel. Byly obce z okolí města Jablonec n.N. vyjmuty z distribuce?
Předem děkuji za odpověď a pevně doufám, že tomu tak nebude.
S pozdravem Lenka Trejbalová
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 12.9.2017 14:16:43
Dobrý den,
Jablonecký měsíčník byl a je prioritně určen občanům Jablonce nad Nisou. Pokud jste ho na Maršovicích dostávali, stalo se tak pravděpodobně díky libovůli České pošty, u níž jsme až do května letošního roku distribuci měsíčníku občanům žijícím v Jablonci objednávali. Počínaje červnovým číslem zajišťuje distribuci Magistrát města Jablonec nad Nisou v podobném systému jako jsou distribuovány volební lístky. Zavedení nového systému roznosu mělo zefektivnit celý proces a snížit počet stížností na roznos. Toto řešení se dosud jeví jako krok správným směrem.
Pokud máte o informace v měsíčníku zájem, těší nás to. Měsíčník si můžete stáhnout na webu města v sekci Jablonecký měsíčník, případně vyzvednout v informačním centru v Kostelní ulici nebo v přízemí budovy radnice na Mírovém náměstí. O roznosu měsíčníku do okolních obcí v současné době neuvažujeme. Děkujeme za pochopení.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
obyvatel sídliště Šumava
7.9.2017 15:54:40
přidávám se k panu Karlovi. Na Šumavě byla taky sekaná tráva. Tradičně po sobě pořádně neuklidili a to nemluvím o tom, že ve vchodech nalítáno plno trávy....pracovník se snažil na chodnících kolem domů, ale jen plastovými hráběmi - to nemají košťata ? Hráběmi nic neuklidí. A upozornění o sekání bylo umístěno pouze jeden den před sekáním. Plno řidičů si proto nemohlo uklidit svá auta. Ta byla potom samá tráva až i na střechách aut od sekání strunovkami, a to nemluvím o možném poškození karoserií od odletujících kamínků. Tak to jen doplňuji. Ještě jen dodám, že takto sekat trávu, že je trávník vydřený až do hlíny, to umí každý nedouk. Těžko asi někdo dohlíží na kvalitu provedení. Svůj trávník by si na své zahradě takto fušerácky nesekali.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 12.9.2017 14:07:26
Dobrý den,
z Vašeho textu bohužel nevyplývá, o kterou konkrétní lokalitu na sídlišti Šumava se jedná. Řada pozemků i v okolí panelových domů není v majetku města a jejich údržba není z městského rozpočtu hrazena ani kontrolována. Sekání nebo jiný způsob údržby si provádějí (sjednávají) společenství vlastníků či bytová družstva na své náklady.
Údržbu zeleně pro město provádí TSJ, případně subdodavatel TSJ. Práce jsou kontrolovány 1 - 2x/týden ze strany města. Nicméně nejde o kontrolu toho, jaké nářadí pracovníci údržby používají. Toto je věcí dodavatele, aby své pracovníky vybavil vhodným nářadím a dalšími pomůckami. V daném případě mohlo jít o pohodlnost konkrétního člověka, kterému se nechtělo pro jiné nářadí do auta zaparkovaného „příliš“ daleko. Úklid případně znečištěných chodníků, mobiliáře apod. je dodavatel povinen dle smlouvy provést, ale na své náklady. Toto není hrazeno z rozpočtu města, protože ke znečištění došlo „vinou“ dodavatele. Dojde-li při údržbě k poškození trávníků, stromů apod., je dodavatel povinen škodu nahradit. Způsob náhrady škody je pro konkrétní případy řešen ve smlouvě. Pokud jde o výjimečnou, ve smlouvě neřešenou situaci, je náhrada škody sjednána dohodou. Je-li způsobena škoda třetí osobě (rozbité okno, znečištěné auto aj.), hradí škodu dodavatel prací. V praxi se většinou dohodne přímo s poškozenou osobou na způsobu náhrady škody.
Pokud se týká upozornění na provádění sečí, pak dodavatel toto řeší přenosnými tabulemi. Problém je jednak v odcizování těchto tabulí, jednak v nerespektování takových upozornění, takže pravidelně, i přes tato upozornění, auta parkují v místě, kde byla seč nahlášena.
Pokud nastane situace, kterou je potřeba řešit akutně (znečištěné auto při sekání, použití nevhodného nářadí apod.), je nejvhodnější se obrátit na vedoucí střediska údržby zeleně v TSJ, Bc. Lucii Holubovou, která může provést okamžitou kontrolu provádění prací v konkrétní lokalitě.

Štěpánka Gaislerová, vedoucí odd. veřejné zeleně, e-mail: gaislerova@mestojablonec.cz
Jak se stará město o své občany
12.9.2017 7:10:16
Dobrý den,
jde spíš o to, že e-aukce jsou možné a v podstatě se jedná o prodloužení smluv stávajících. Domnívám se, že město by mělo pravidelně konat aukce energii a dávat pravidelně lidem možnost se zapojit. Pak by bylo vše transparentní a lidem by jste ušetřilo dost starostí. Jestliže město se má chovat jako správný hospodář protože mu to ukládá zákon, tak by toto mělo být povinné pro všechny městské organizace a městské společnosti. Cena se samozřejmě pohybuje podle toho, kolik se draží odběratelů a organizací přímo na aukčních webch.
Jinak bych chtěl upozornit, že když si lidi sjednají schůzku po telefonu, tak to není zahrnuto v městské vyhlášce jako podomní prodej. Protože jste si je pozvali domů. Je však také možné, že to, kde uzavřete smlouvu a za jakých okolností určuje i možnosti termínů o odstoupení od takové služby. Hlavně ať lidi nadávají souhlas se smlouvou po telefonu.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 12.9.2017 7:57:53
Dobrý den,
město samo e-aukci pořádat nemůže už z podstaty. Svým občanům ale nákup komodit v e-aukci pravidelně umožňuje. E-aukce pořádaná společností A-tender a podporovaná městem v Jablonci proběhla už dvakrát, na přelomu let 2013 a 2014 a také v roce 2016. Smlouvy, které se na základě výsledků e-aukce uzavírají, jsou na 2 roky. Pokud budeme společností, která e-aukce pořádá, osloveni i dalším období, dá se předpokládat, že radní opět rozhodnou o podpoře e-aukce. Město v takovém případě pomáhá s informovaností a propagací (Jablonecký měsíčník, web města, facebook, letáky, televizní zpravodajství aj.) a dává k dispozici prostory jak pro kontaktní místo, tak pro informační schůzky. Vše po dohodě s pořádající společností.

Co se týká ekonomického nákupu elektřiny a plynu pro město a jím zřizované organizace, možností je více, mezi jinými je i e-aukce, kterou město využívá. Naposledy to bylo na podzim loňského roku, nakupoval se tak plyn i elektřina. O všem jsme psali na našich webových stránkách, stačí do vyhledavače zadat e-aukce.

Děkujeme za vaše upozornění a užitečné informace pro ostatní občany ohledně podomního prodeje a souhlasu po telefonu.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
vraky na parkovišti
Ivana  |  8.9.2017 8:41:27
Dobrý den, na parkovišti nad Billou jsou odstavená dvě auta a jedno z nich již vykazuje znaky vraku. Nemá SPZ, vymlácená okýnka a často si v něm hrají děti. Druhé sice značku má, ale zarůstá trávou a má píchlá kola. Bylo by možno v součinnosti s majitelem pozemku zajistit odtažení vozidel. Centrum města snad nemusejí hyzdit taková auta a ještě zabírat parkovací místa. děkuji
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.9.2017 13:17:14
Dobrý den,
zmíněnými vraky se aktuálně zabývá odbor životního prostředí a řeší je ve správním řízení. Pozemek, na němž se parkoviště nachází, patří soukromému vlastníkovi, nikoli městu, tím je celá situace komplikovanější.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
Svodidla v ulici Pod Vodárnou
Škrabálek  |  9.9.2017 20:30:33
Dobrý den, předpokládám, že ulice Pod Vodárnou patří městu. Pokud ano, mohl by někdo kompetentní přišroubovat zpět svodidla, osazená při rekonstrukci silnice před nedávnem? Jedná se o místo nad prameništěm GPS 50.7489014N, 15.1395997E.
Někde na webu jsem zaznamenal slib, že se některá městká organizace bude starat o propustky. Zde má možnost zasáhnout. Propustek k prameništi pod polehlými svodidly zcela zmizel.
Děkovat za podnět nemusíte, stačí když bude závada do zimy odstraněna.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.9.2017 13:10:54
Dobrý den,
oprava svodidel je již objednána u TSJ, s. r. o. Stav propustku prověříme.

Lenka Čapuchová, odd. správa komunikací, e-mail: capuchova@mestojablonec.cz
Den evropského dědictví
Dana  |  8.9.2017 8:20:27
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda-li neuvažujete zpřístupnit v rámci Dne evropského dědictví 16.9. věž kostela na Horním náměstí, vím, že v rámci tohoto dne byla věž asi před 15 lety zpřístupněna, ale od té doby asi ne, byl to velký zážitek moct vyjít po schodech do věže kostela.
Děkuji za odpověď!
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.9.2017 13:09:13
Dobrý den,
těší nás Váš zájem. V současné době však uvnitř kostela probíhá rekonstukce. V minulých letech již technický stav věže neumožňoval přístup pro veřejnost. Pokud to bude někdy v budoucnu možné, samozřejmě rádi věž opět zařadíme do programu Dne evropského dědictví.

Radana Schaeferová, Jablonecké kulturní a informační centrum, o.p.s., e-mail: schaeferova@jablonec.com
Přechod pro chodce s ostrůvkem - U jelena
Pavlína Buriánková  |  10.9.2017 11:08:28
Dobrý den,ráda bych touto cestou podala návrh na vybudování ostrůvku na přechodu pro chodce před Kozlovnou U jelena.Silnice je v tomto místě poměrně široká, ale pokud stojí na zastávce U jelena autobus, stíní v rozhledu a pak je silnice nepřehledná. Jedná se o přechod,který je nejbližším přechodem přes Palackého k AVA Čelakovského, tedy využíván dětmi.Předpokládám, že po zprovozněním tahu na Liberec přes Kunratice,se stane silnice opět velmi frekventovanou. Proto bych uvítala zřízení ostrůvku.Předem děkuji.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.9.2017 10:46:32
Dobrý den,
děkujeme za podnět. Máte pravdu, vybudování ostrůvku by bylo vhodné. Nejde to však všechno hned a jednoduše, byť se to může zdát. Jedná se o krajskou komunikaci, není tedy pouze na libovůli města ostrůvek zřídit. K jeho vybudování se také musí vyjádřit další orgány včetně Dopravního inspektorátu Policie ČR. Do budoucna se plánuje vybudování ostrůvků na jiných místech ulice Palackého i v celém městě kvůli bezpečnostním předpisům. První ostrůvek vznikne v rámci propojení ulic Mládí a Palackého.

Markéta Hozová, kancelář primátora, e-mail: hozova@mestojablonec.cz
hřiště Nová Pasířská
Kateřina  |  8.9.2017 14:23:01
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je pravdy za zvěstí šířící se přímo z radnice, že dětské hřiště v panelovém bloku Nová Pasířská/Havlíčkova se má likvidovat ??!!?? Nestojí tam dlouho, výstavba byla dotována, děti si mají konečně kde hrát...(Bydlím tu,tak vím, jak to vypadalo předtím) Chápu, že zejména starší ročníky obyvatel bytů zjevně obtěžuje hluk,co děti dělají a že se tam srocují děti/mládež a ne vždy jsou ticho jako pěna....ale není řešením posílení spíše hlídek MP, než zrušit celé hřiště ? Díky za odpověď
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 11.9.2017 10:36:08
Dobrý den,
dětské hřiště, o kterém se zmiňujete, tedy to s prolézačkami apod., se v žádném případě nebude stěhovat, omezovat, ani rušit a vůbec se o ničem podobném ani neuvažuje. Jsme rádi, že tady vzniklo a že dětem dobře slouží.

Jana Fričová, komunikace s veřejností, fricova@mestojablonec.cz
sekání trávy N.Pasířská
Karel  |  31.8.2017 10:25:38
Zdravím. Zdá se snad někomu z vedení TSJ nebo Města že odvedená práce v N.Pasířské ohledně sekání trávy je dobře odvedená.Jestly že ano tak by si dotyčný měl dojít k očnímu.Naprosto odfušovaná práce kterou někdo platí,toto provést v soukromém sektoru tak dotyčný zaměstnanec končí.Za tuto fušeřinu,ostudu,bordel a poloviční práci město platí??? a TSJ dávají výplaty ??? . To je výsměch !!! A co trávníky před vchody do domů? Ovšem na druhé straně sekání trávy ve VIP lokalitách ,to je jiná.
Odpověděl: Petr Vitvar, webmaster | 6.9.2017 15:27:00
Pravděpodobně máte na mysli parkovou plochu u konečné tramvaje. Ta se seče celkem 7x a z toho je 5x posečená hmota mulčována. To znamená, že stroj rozmělnění travní hmotu a ta zůstane na ploše a slouží jako biologické hnojivo pro další trávník. Na údržbu zelených ploch má magistrát uzavřenou smlouvu, a pokud se zjistí nedodržení této smlouvy, je zjednána náprava. Po kontrole plochy u konečné tramvaje byly zjištěny pozůstatky po mulčování, což je normální. Přibližně za 14 dnů proběhne poslední sečení se sběrem, při němž se veškeré nerozložené zbytky trávy odstraní.
Jugoslavska ulice
Michal Vala  |  31.8.2017 13:19:15
Dobry den, chtel bych se zeptat na kvetinace ktere do ulice Jugoslavska ( u domu c.p. 2), na pesi zone, nechalo nejspise postavi OC. Zda tam jsou legalne? Celkem komplikuji zasobovani zmineneho domu. Dekuji za odpoved.
Odpověděl: Markéta Hozová, dipl. ek. | 1.9.2017 11:10:49
Dobrý den,
jedná se 2 květináče o rozměru cca 40 x 60 cm, které jsou umístěny na soukromém pozemku OC Central. Dle KN se jedná o parc. č. 2301/4 – jiná plocha, ostatní plocha, tudíž ne o pozemní komunikaci. Pozemek je ve vlastnictví CRESTYL properties s.r.o., Voctářova 2449/5, Libeň, 18000 Praha 8. Doporučuji proto obyvatelům přilehlého domu vstoupit do jednání přímo s majitele pozemku.

Mgr. Luboš Raisner, ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou, e-mail: raisner@mestojablonec.cz

< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 157 158 159 160 161 162 163 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load