Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Nedovolený vjezd a parkování
Drahomíra  |  26.7.2019 10:58:35
Dobrý den,
pod hotelem Na Baště je malý parčík. Z obou stran je tam umístěna značka zákaz vjezdu. Přesto tam každý den parkují až tři auta. Proč nezasahuje MP, je to 200 m od jejich služebny.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 26.7.2019 12:44:55
Dobrý den, Váš podnět jsem předala městské polici.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Zakázané stání
Miriam  |  26.7.2019 11:18:21
Na křižovatce ulic Emilie Floriánové a Jungmannova velmi často stojí auta v křižovatce před značkou (zákaz stání na sněhu). Tato auta jsou nebezpečná pro auta, která zatáčí do u. Jungmannova. Provoz je zde velmi silný. Nedávno tam byla i dopravní nehoda. Dříve MP tato auta nechávala odtahovat. Proč MP tuto ulici nekontroluje a nezasahuje?
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 26.7.2019 12:42:58
Dobrý den,
Váš podnět jsem zaslala ředitel městské policie Šípkovi. Zároveň mám od něj informaci, že vozidla na popsaném místě občasně stojí (parkují) a nárazově jsou jejich řidiči řešeni hlídkami MP. Není to samozřejmě pokaždé, když tam vozidlo zaparkuje, to ani není v silách MP.
Daný problém byl přidělen okrskářce str. Sirovátková a jednak dopravní hlídka (str. Brožek a str. Sochorová).
Možný odtah špatně zaparkovaných vozidel je projednáván primátorem města společně s ředitelem MP.

S pozdravem
Jana Hajná.oddělení pro komunikaci s veřejností
zrdažování svozu odpadů
18.7.2019 12:43:17
https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/jablonec-zdrazi-poplatky-za-svoz-odpadu.A190627_153738_liberec-zpravy_tm

To nemyslíte vážně? Nesouhlasím, aby zvýšení poplatků za svoz odpadů odnesli poctiví lidé.V článku se píše, že nechcete, aby se to dotklo těch, co si svoz platí, ale přitom jim zvýšíte poplatky? Odpoví pan náměstek sám nebo prostřednictvím mluvčí?
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 26.7.2019 10:24:40
Dobrý den,
ceny za svoz odpadu v Jablonci nad Nisou jsou od roku 2010 téměř stejné a nedošlo ani k jejich valorizaci. Bohužel náklady na svoz odpadu rostou i bez lidí, kteří neplatí. Zdražení se dotkne všech, tedy i osob, které řádně platí.
Pokud chceme, aby v Jablonci bylo čisto – musí město zvýšit cenu za svoz odpadu. Proto hledáme způsob nastavené výše poplatků tak, aby na to nedopláceli jen ti, co platí řádně.

Pokud chcete komunikovat s konkrétní osobou, prosím vyhledejte příslušnou osobu na stránkách města, viz odkaz níže:
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/telefonni-seznam.html

Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Odpad
Radek  |  19.7.2019 15:03:47
Věčné odpadky v ulici Revoluční u kamenné zdi. Zajímalo by mě, kdo to uklízí a na koho jsou náklady. Vždy se to za čas uklidí ale po pár dnech se zase tvoří hromada. V blízkosti je dům s Romy a zajímalo by mě zda-li mají vůbec nějaké popelnice. Se nedivím, že se potom musí zdražovat odpady pro ostatní řádně platící občany.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 26.7.2019 10:01:47
Dobrý den,
úklid v ul. Revoluční provádí pracovníci veřejně prospěšných prací zpravidla dvakrát do týdne a celá ulice se uklízí tak jednou za tři týdny. Náklady hradí město Jablonec ze svého rozpočtu.
Nepořádek bohužel řešíme po celém městě, nejen v této lokalitě. Nutno podotknout, že často po úklidu místa není za dvě hodiny poznat, že odpad byl svezen. Pokud si i sami občané nezačnou všímat svého okolí, tak ani město ani městská policie nedokáže místa uhlídat 24 hodin denně. Nakládání s komunálními odpady v této lokalitě prověříme.

S pozdravem
Kamila Petrovická, oddělení správy místního hospodářství
Nezabezpečená studna.
Josef Černý  |  24.7.2019 22:28:13
Dobrý den.
Na katastrálním území 66/1 v Proseči n.N. poblíž nejvyššího místa ulice Nad Školkou se nachází studna, která má poklop prasklý na několik kusů. Hrozí nebezpečí pádu do studně dětí, zvířat a pod. Jedná se o pozemek ve vlastnictví města.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 25.7.2019 10:39:15
Dobrý den,
Váš podnět jsem předala na kolegům z technického odboru, kteří stav studny prověří a provedou případná opatření.

S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
reklamní plochy na autobusových zastávkách po Jablonci n. N.
Markéta Koubková  |  22.7.2019 15:38:30
Dobrý den, dokážete mi prosím poradit na koho se obrátit pro dotazy ohledně reklamních ploch na autobusových zastávkách ? Mám na mysli ty veliké boční zasklené.....Děkuji předem za Vaši odpověď
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 22.7.2019 16:40:29
Dobrý den, níže posílám kontakt na firmu euroAWK s.r.o.

adresa: Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4
mobil +420 604 704 741
phone +420 227 203 109
vacinova@euroawk.cz


S pozdravem
Jana Hajná, oddělení pro komunikaci s veřejností
Plánujete motivovat lidi, aby přestali třídit odpad?
Občan Jablonce  |  26.6.2019 10:04:31
Dobrý den,

četl jsem vyjádření náměstka Matka, že vzhledem k tomu, že město není schopné zefektivnit výběr poplatků za svoz odpadu, tak možná raději přistoupí k plošnému zvýšení daně z nemovitosti.

Obávám se, že to bude mít negativní vliv na motivaci občanů třídit odpad. Samotné třídění odpadu přináší nějaké náklady - je potřeba tříděný odpad někde doma shromažďovat a pak nosit nebo vozit do kontejnerů. Teď, když vytřídění velké části odpadu znamenalo možnost objednat si vývoz popelnice jen jednou za 14 dnů a tím něco ušetřit, tak byly motivace srovnané správně (třídím = platím méně za odvoz odpadu).

Pokud bude vývoz odpadu "v ceně" bez ohledu na to, jestli člověk třídí nebo ne, tak za sebe mohu říct, že v tom okamžiku si přestávám přidělávat práci a náklady s tříděním. A předpokládám, že nebudu jediný.

Máte k dispozici nějakou analýzu s odhady, jaký ta případná změna bude mít dopad na množství vytříděného odpadu?
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.7.2019 11:11:43
Dobrý den,

rozumíme Vaší reakci, nicméně je potřeba zmínit, že město Jablonec bude nuceno z legislativních důvodů změnit současný systém plateb za svoz komunálního odpadu nejpozději do konce roku 2021, protože nový návrh zákona o odpadech již nepočítá s institutem tzv. úhrady za svoz komunálního odpadu (tj. uzavíráním smluv mezi městem a občany), kterou v současnosti Jablonec k vybírání plateb za svoz komunálního odpadu uplatňuje. Zabýváme se tedy otázkou, který systém místních poplatků bude pro město Jablonec nejvhodnějším řešením. Jednou z variant je i forma zvýšené daně z nemovitosti, která by pokryla náklady za svoz komunálních odpadů. Z tohoto důvodu máme zadanou ke zpracování studii k porovnání systémů plateb za svoz komunálního odpadu a také daně z nemovitosti, kterou již uplatňují např. města Teplice nebo Česká Lípa. Způsob zvýšené daně z nemovitosti má svá pozitiva i negativa. Jedním z negativ je právě snížená motivace občanů třídit odpady, z tohoto důvodu zatím zvažujeme všechny možné varianty poplatků a také možnosti, jak občanům nejvíce přiblížit a zjednodušit separaci odpadů.
Děkujeme za pochopení.

S pozdravem
Kamila Petrovická, oddělení správy místního hospodářství
Roznášení odpadků po městě
3.7.2019 6:54:24
Dobrý den. Dnes ráno se mi podařilo vyfotit obyvatelku z domu na Komenského 6, jak cpe svůj odpad do odpadkového koše na lampě, na pěší zóně. Přistihla jsem ji už několikrát. Chtěla bych vědět, zda je někde k ověření, že majitel domu pan Schubert, poskytuje svým nájemníkům na odpadky popelnice nebo kontejner?? A jestli ne, hrozí mu vůbec nějaký postih? Právě kvůli takovým, jako je tahle "dáma" se ostatním platícím jablonečanům plánují zdražit odpady!Foto můžu dodat. Doufám v jasnou odpověď, děkuji.
Odpověděl: Bc. Jana Hajná | 18.7.2019 7:17:31
Dobrý den, pan Schubert má pro objekt Komenského 6 objednané odpadní nádoby jako podnikající subjekt, nicméně jako vlastník nemovitosti přímo nezodpovídá za správné nakládání s odpady v pronajímaných bytech. Za toto zodpovídají obyvatelé domu/bytů, kteří se odkládáním komunálních odpadů mimo vlastní odpadní nádoby dopouští přestupku proti obecně závazné vyhlášce města.
V případě, že budete ochotná předložit fotodokumentaci a do záznamu dosvědčit, že jste uvedenou osobu viděla, můžeme dotyčnou osobu předat, k zahájení přestupkového řízení. V této záležitosti se prosím obracejte přímo na odd. správy místního hospodářství, pí Petrovickou, tel. 483 357 131, petrovicka@mestojablonec.cz.
Stánek u Povodí Labe
Klouckova  |  20.6.2019 13:15:53
Dobrý den, chci se zeptat, kdy odpovíte na 2 dotazy ohledně nepovoleného stánku "zebra" u Povodí Labe? Nebo mám dotaz zaslat panu primátorovi?
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.7.2019 11:36:08
Dobrý den, na několik dotazů ohledně stánku jsem už v této aplikaci odpovídala, stačí si jen do vyhledávače zadat slovo stánek. V současné chvíli je situace taková, že majitel stánku má přerušené rozhodnutí o odstranění stavby a jedná o nové podobě stánku. Ta by však byla jen dočasná, neboť město dokončuje koncepci podoby přehradních břehů. Stavební úřad postupuje i nadále standardním a zákonným způsobem.
Kácení dřevin
Pavel  |  21.6.2019 14:09:48
Dobrý den,
za třetí přehradou nyní dochází k masivnímu kácení dřevin pod vedením VVN. Chápu, že se jedná o ochranné pásmo, ale proč ČEZ nekácí v době vegetačního klidu jako prostý občan ? Nebo snad ČEZ může kácet i mimo vegetační klid když ještě hnízdí ptactvo ?
Za posledních minimálně 10 let na vyřezání dřevin v ochranném pásmu v uvedené oblasti ani nesáhli .
Odpověděl: Jana Fričová, tisková mluvčí | 17.7.2019 11:27:57
Dobrý den, podle zákona o ochraně přírody a krajiny nepotřebuje ČEZ v ochranném pásmu povolení od orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin. Musí ho jen písemně příslušnému oddělení státní správy nejméně 15 dnů předem oznámit. A to udělali. Při kácení však podle stejného zákona nesmí poškodit, ničit nebo odstraňovat hnízda. Pokud by se tak stalo, pak by se dopustili přestupku a mohla by jim být udělená pokuta až ve výši 1 mil. korun.
Protože se kácí na území CHKO Jizerské hory, pak je příslušným orgánem ochrany přírody k přijímání oznámení o kácení i k projednávání přestupků Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Liberecko, U Jezu 10, Liberec.
< předchozí | 1 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 97 98 99 100 101 102 103 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 400 [...] 413 | další >
load