Otázky a odpovědi

Aplikace Otázky a odpovědi umožňuje vložit dotaz pro pracovníky magistrátu. Zároveň slouží jako jakási znalostní databáze, ve které můžete již zodpovězené dotazy vyhledávat. Pro lepší přehlednost jsou jednotlivé příspěvky tříděny do několika kategorií.

Vložený dotaz se v databázi zobrazí až po vložení odpovědi. Zároveň bude odpověď zaslána na e-mail, který jste uvedli ve formuláři.

Další informace můžete také nalézt v odpovědích na dotazy podle zákona 106/1999 Sb.

Vyhledávání v otázkách a odpovědíchVyhledat:      Kategorie:
Nefunkční aplikace Jablonec v mobilu
Nováková  |  7.12.2022 14:46:20
Dobrý den, aplikace Jablonec v mobilu není funkční. Zkoušela jsem z několika telefonů. Nejvíce chybí možnost zadávat připomínky Lepší Jablonec.
Dobrý den, o nefunkčnosti záložky Lepší Jablonec víme, jedná se o poslední verzi aplikace, po upgradu nelze zadávat lokaci, pokud neodesíláte přímo z místa a u Apple nefunguje lokace vůbec a tím pádem nejde odeslat. Dodavatel aplikace pracuje na odstranění, resp. to je již hotovo, akorát se tento úkon musí schválit v Googlu a Applu, což potrvá cca 2 týdny. Prosíme o strpení a doufám, že nám zachováte přízeň.
Ulice Široká + Horní
Rokytka  |  17.11.2022 10:00:16
Dobrý den,
každý den jezdím do města z Horní Proseče. V prvé řadě bych chtěl pochválit povedenou rekonstrukci ulice Široké, kde bych chtěl upozornit, že u kanálového poklopu ve směru od kruáče k překladišti vznikla na novém koberci velká vlna. Mohlo by to město řešit v rámci reklamace.
Dále bych se chtěl zeptat na stav ulice Horní v oblasti přeladiště, kde je z důvodu špatného stavu vozovky umístěna varovná značka a omezená rychlost 30 km/h. Bude s s tímto stavem něco do zimy dělat? Případně kdy bychom se mohli dočkat opravy i této části ulice, jejíž stav je velmi špatný.
Děkuji
Dobrý den,
váš podnět na zvlněnou vozovku v ul. Široká je evidován a bude řešen společně s několika dalšími podněty a nedodělky na jaře příštího roku.
Ul. Horní je řešena na oddělení přípravy a realizace investic, kde se připravuje rozšíření a humanizace této komunikace s autobusovou dopravou.
Přes zimu zde bude probíhat běžná údržba komunikace, větší zásah zde není plánován.
Určité úseky této komunikace jsou evidovány v seznamu na souvislou údržbu a jejich zařazení bude řešeno z kraje příštího roku v rámci harmonogramu prací podle finančních možností města.
IP: xxx
Častější svoz papíru
Janečková  |  30.11.2022 6:51:04
Dobrý den, nešlo by zkrátit dobu svozu papíru z měsíčního intervalu na 14denní? Popelnice na tříděný odpad jsou u domu super, ale papír máme po týdnu vždy plný, tak stejně musíme do těch velkých společných nádob 3 týdny v měsíci
Děkuji za odpověď.
Janečková
Dobrý den, četnější svozy papíru bohužel nejsou z kapacitních důvodů možné. Pokud Vám nádoba nestačí, můžete požádat o nádobu s větším objemem (tel.: 483 357 153), případně nadále využívat veřejná stanoviště.
IP: xxx
Semafory, které jsou zapnuté 24/7 se asi nedá hovořit o plynulosti dopravy.
František Jandera  |  2.12.2022 10:36:34
Dobrý den,
zajímalo by mne, co je to za záměr, nechat puštěné semafory po celý týden každý den a hovořit o plynulosti dopravy?
Dříve se semafory spouštěly jen v období dopravní špičky, tom se dalo říkat plynulost dopravy, ale aby zastavoval auta, když nikde široko daleko žádné další není nedává nějak smysl.
Chápal bych, kdyby semafory fungovaly v režimu pozor a v případě rychlé jízdy by přeskočilo na červenou. ale z predikce věci aby byly zapnuty celé dny se o plynulosti hovořit nedá.
Dobrý den, zasílám vyjádření odborné firmy, která dodávala řešení celé křižovatky : návrhy na chod signalizace vychází z dopravního průzkumu, který zpracovává dopravní inženýr a na jeho základě zpracuje dopravní řešení předmětného světelného signalizačního značení (SSZ), kde jsou zohledněny jak průjezdy vozidel v jednotlivých směrech tak i zapracovává možnost přejití chodce přes SSZ. Tento projekt se nechá posoudit jak PČR tak i odborem dopravy, kteří se k tomu vyjádří. V rámci rekonstrukce této rozlehlé křižovatky bylo nutné přihlédnout k velkému množství přecházejících chodců, kteří měly velký problém přejít SSZ v době mimo dopravní špičku, kdy SSZ byla v režimu blikající žlutá. Z tohoto důvodu byla schválena změna dosud používaného starého systému provoz pouze ráno a odpoledne, na který si stěžovalo dost občanů, kteří měli problém přejít bezpečně přechod pro chodce.
IP: xxx
ulice U Rybníka
J. Petříčková  |  29.11.2022 9:50:26
Dobrý den,

odbočení z ul. Palackého do ulice U Rybníka bude takto znemožněno nastálo nebo je to jenom zimní úprava? Případně komu máme být za tuto změnu "vděční"?

Děkuji za odpověď
J.P.
Dobrý den, uvedené opatření bylo stanoveno v průběhu výstavby a schváleno Policií ČR a tedy zůstává v platnosti při uvedení do trvalého provozu.
IP: xxx
sídlo bezdomovců v lese
L.Vágnerová  |  28.11.2022 19:25:57
Dobrý den,při procházce lesem na Prosečském vrchu jsme narazili na sídlo bezdomovců,postavené uvnitř smrčí na 3 místech.Všude skládky odpadu,dokonce hrálo rádio a podle hlasů tam popíjelo víc lidí.
Popíšu naši trasu:ulice Maxe Švabinského končí panelovou cestou nahoru,zde doprava směrem na Prosečskou chatu,po levé straně malá zelená vodárna a hned za ní v hustém smrčí asi 30 metrů od cesty je slam.
Dobrý den, místo se nachází na pozemcích Lesy ČR s.p., zaslal jsem jim váš podnět. Z našeho pohledu bude problém řešit oddělení sociální péče a městská policie, od 1.12. bude navíc prostor uzavřen kvůli redukci černé zvěře, není tedy možné, aby se zde kdokoli zdržoval.
IP: xxx
Reakce na odpověď ředitele MP Švarce ohledně ohledně nepořádku a požívání alkoholu ulic Rýnovická - Větrná
Nováková  |  22.11.2022 9:32:51
Pan ředitel píše, že Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Jak tedy vysvětlíte, tato lokalita byla na poslední chvíli zařazena do seznamu míst, kde je zákaz požívání alkoholu, pod číslem 31?
https://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/dokumenty/vyhlasky/ozv-4-2010-zakaz-konzumace-alkoholu-na-verejnem-prostranstvi-uplne-zneni.html

pozemek p.č. 898/7 v k.ú.Jablonec nad Nisou – prostranství kolem domů Rýnovická 20 a 22

To lze zakazovat popíjení na soukromém pozemku?
Děkuji za odpověď.

Nováková
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 28.11.2022 13:25:39
Dobrý den,
odpověď je úplně jednoduchá. Vložením tohoto území do OZV 4/2010 pod bodem č. 31 město přidalo nástroj pro boj s problémy v této lokalitě. Nicméně to nesnímá odpovědnost z vlastníka tohoto pozemku zjednat si na svém soukromém pozemku pořádek. Analogicky např. pořádání sportovních a kulturních akcí – pořadatel si na stadionu, diskotéce, zábavě, obchodním domě, galerii odpovídá za dodržování a vymáhání návštěvního (provozního) řádů sám a toto není na městské policii. Pokud si na tuto činnost nasmlouvá např. bezpečnostní agenturu a nebo toto vymůže vlastní silou je pouze na něm. Nicméně ani v tomto případě nebude městská policie fungovat jako pořadatel či provozovatel a vymáhat dodržování pravidel místo pořadatele/vlastníka.
Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
IP: xxx
Poděkování za nové lampy
Aleš Bobek  |  25.11.2022 10:21:46
Dobrý den,

chtěl bych poděkovat za výměnu lamp za nové. Dobře osvětlují ulici a naopak méně svítí do oken.

Pěkný den,
Aleš Bobek
Jsme rádi, děkujeme.
IP: xxx
Palackého po rekonstrukci
Tomáš Bárta  |  4.11.2022 16:10:45
Jestli to má být vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty, tak to máte označeno špatně.
Děkuji za vysvětlení.
Dobrý den,
Základním dokumentem pro navrhování cyklistických komunikací je TP 179 – NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY (květen 2017).
odkaz zde https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Strategie/Mobilita/Cyklodoprava/TP-179-%E2%80%93-Navrhovani-komunikaci-pro-cyklisty
Tyto technické podmínky jsou v souladu se zmiňovanou Vyhláškou č. 294/2015 Sb.
Jasná formulace podoby značky V14 je v TP 179 obsažena.

V našem případě, kdy jsou oba směry pro pohyb cyklistů v cyklopruzích jasně zřetelné, se tedy doplnění symbolu jízdního kola o směrovou šipku neprovádí.
IP: xxx
Nepořádek / ochlastové / dělání si ze soukr. pozemku záchod
Kamil Novák  |  3.11.2022 19:35:46
Dobrý den, rád bych požádal o konkrétní kontakt na člověka nebo lidi, kteří by mohli pomoci při řešení zcela nevyhovující sociální situace na pozemku křižovatky Rýnovická - Větrná, u večerky. I přes umístění pozemku do OZV o zákazu konzumace alkoholu je kolem domu neustále rušno - tzn. místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo. Vynakládáme fin. prostředky na úklid a už nás to nějak nebaví. Nerozumím tomu, proč zde není zvýšený výskyt policistů / terenních soc. pracovníků, a jiných, kteří by zde danou situaci konečně vyřešili (nebo alespoň začali řešit). Nerozumím taky tomu, proč nepadají pokuty, proč se nesáhne na dávky, aj. prostředky. Rád bych tímto vyvolat diskuzi (jsme ochotni se dostavit k jednání) jak tuto situaci řešit. Děkuji za každou informaci a kontakt. S pozdravem Kamil Novák.
Odpověděl: Jan Štol, osadní výbory | 21.11.2022 16:24:04
Dobrý den,
reaguji na Váš podnět týkající se neutěšeného stavu v okolí večerky nacházející se v křižovatce ulic Rýnovická x Větrná. Rozumím Vašemu rozhořčení nicméně je dobré upřesnit si stávající majetkové poměry. Vámi zmiňovaná prodejna/večerka je dle LV zapsaného v Katastru nemovitostí ČR v majetku Nguyen Văn Pháp, Rýnovická 3242/20, 46601 Jablonec nad Nisou. Dále dotčené pozemky na kterých dle Vašeho popisu „ Místní spolek degustátorů piva a všeho co nějak teče hlučí, vyrušuje, pokřikuje, smrdí, čůrá a kálí okolo“ jsou dle LV 12328 v majetku společenství vlastníků. Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí ČR pod parcelním číslem 898/7.

V prvé řadě je na vlastníkovi provozovny, jakož i na majitelích přilehlých pozemků, přijmout opatření k nápravě popisovaného neutěšeného stavu. Zda zvolí cestu technických opatření např. oplocení pozemku, který zabrání vstupu nepovolaných osob nebo cestu dohledu nad správou svého majetku osobně, či zastoupením např. soukromou bezpečnostní agenturou, je pouze na jejich rozhodnutí. Městská policie nebyla a není zřízena pro ochranu a střežení soukromého majetku. Náplní práce městské policie je dohled nad místními záležitostmi veřejného pořádku. Jak jsem psal v předchozí části, ochrana soukromého vlastnictví je zejména věcí majitele, a tuto nemůže suplovat městská policie.

V úvodu svého podání píšete, že se na místě jedná o nevyhovující sociální situaci. Tato problematika nespadá do působnosti městské policie a městské policii nepřísluší tuto problematiku řešit. Vaše další otázka směřující na odebírání vyplácených dávek také není v působnosti městské policie.

Michal Švarc - ředitel Městské policie Jablonec nad Nisou
IP: xxx
1 2 3 4 5 6 [...] 20 [...] 40 [...] 60 [...] 80 [...] 100 [...] 120 [...] 140 [...] 160 [...] 180 [...] 200 [...] 220 [...] 240 [...] 260 [...] 280 [...] 300 [...] 320 [...] 340 [...] 360 [...] 380 [...] 396 | další >
load