Telefonní seznam

primátor - Ing. Miloš Vele
 kancelář primátora
  vedoucí kanceláře primátora - Mgr. Jana Matěchová
   oddělení sekretariát primátora
    asistentka primátora, partnerská města - Mgr. Kateřina Hujerová
    asistentka primátora - Mgr. Karla Hackelová
    propagační referent, SPOZ - Iva Bendová
   oddělení krizového řízení
    vedoucí oddělení krizového řízení, bezpečnostní ředitel - Bc. Vratislav Pavlín
     referent krizového řízení - Ing. Petr Bartoň
     bezpečnostní tajemník, HOPSK, JSDHO - Ing. Jitka Fantová
   oddělení interního auditu a stížností
    vedoucí oddělení interního auditu a stížností - Bc. Martin Oklamčák
     interní audit, stížnosti a petice - Iveta Landová; Alena Polreichová
   oddělení právní a veřejných zakázek
    vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek - Mgr. Jiří Kučera
     asistentka právního oddělení, veřejné zakázky
     právník - Mgr. Alžběta Svobodná
     vymáhání pohledávek - Lucie Malá, DiS.; Jitka Manhartová
     veřejné zakázky - Ing. Soňa Černá
   oddělení pro komunikaci s veřejností
    tisková mluvčí - Jana Fričová
    správa sociálních sítí - Markéta Krajčovičová
    webmaster - Petr Vitvar
   oddělení dotací
    vedoucí oddělení dotací - Mgr. Iveta Habadová, MBA
     specialista na dotace - Mgr. Radúz Drozen
     projektový manažer - Alena Cincibusová; Ing. Slavěna Hájková Znamenáčková
 odbor ekonomiky
  vedoucí odboru ekonomiky - Ing. Kateřina Tuláčková
   sekretariát odboru ekonomiky, rozpočet - Ing. Jana Horčičková; Marcela Hušková
   finanční analytik - Ing. Helena Kočová
   oddělení poplatků
    vedoucí oddělení poplatků - Ing. Jitka Hujerová
     poplatky ze psů - Lenka Zikešová
     poplatky z ubytovací kapacity a rekreačního pobytu - Zuzana Šváchová, DiS.
     poplatky za odpad - Petra Lamatová; Naděžda Skálová
     poplatky z veřejného prostranství, veřejné sbírky - Iva Vízková
   oddělení účetní a majetkové evidence
    vedoucí oddělení účetní a majetkové evidence - Ing. Dana Hrubešová
     inventarizace majetku - Martina Rydvalová
     účetní - Lucie Horynová; Eva Prskavcová
     účetní, pokladna - Marianna Matějková; Pavla Veselá
 náměstkyně primátora pro oblast humanitní - Ing. Jana Hamplová
  sekretariát náměstkyně primátora pro oblast humanitní - Radka Baloghová
  odbor humanitní
   vedoucí odboru humanitního - Mgr. Miroslava Rýžaková
    sekretariát odboru humanitního - Šárka Bachmannová
    ekonom - Ing. Diana Zappeová
    oddělení školství
     vedoucí oddělení školství - Mgr. Zdeňka Květová
      mateřské školy - Ing. Alena Purmová
      provoz MŠ a ZŠ - Ing. Markéta Spurová
      základní školy - Bc. Lenka Lipšová
    oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu
     vedoucí oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu - Mgr. Miroslav Šourek
      kultura - Bc. Lucie Kocourková, DiS.
      sport, dotace, peněžité dary - Jiří Kubsch
      manažer cestovního ruchu - Mgr. Tereza Štěrbová
  odbor sociálních věcí a zdravotnictví
   vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Mgr. Martina Rosenbergová, MBA
    sekretariát, ekonom - Hana Hladíková
    oddělení sociálních služeb
     vedoucí oddělení sociálních služeb - Bc. Jaroslav Cvrček
      koordinátor komunitního plánování - Ing. Dana Holcová
      agenda seniorů - Mgr. Drahomíra Duštírová
      zdravotní referent - Ivana Slámová, DiS.
    oddělení sociální péče
     vedoucí oddělení sociální péče, romský poradce, zvl. příjemce důchodu - Bc. Lucie Strádalová
      veřejný opatrovník - Bc. Magdaléna Bílková; Bc. Helena Kolomazníková; Ing. Alena Přichystalová; Jana Soukalová
      administrativní pracovník - Ivana Chybová
      sociální pracovník - Bc. Petra Karásková; Bc. Blanka Ševčíková; Mgr. Jana Vitvarová, DiS.; Eva Zbranková, DiS.
      kurátor pro dospělé - Mgr. Hana Hodačová
    oddělení sociálně právní ochrany dětí
     vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí, osvojení - Mgr. Hana Krámská
      asistentka - Lucie Peldová
      administrativní pracovník - Nicole Poláková Golmanová, DiS.
      kurátor pro děti a mládež - Bc. Lenka Kašparová; Bc. Jan Soukup; Bc. Petr Zbranek
      sociální pracovník, náhradní rodinná péče - Mgr. Pavlína Habánová; Bc. Daniela Hnyková
      sociální pracovník, problematika týraných dětí - Bc. Šárka Petříčková
      sociální pracovník - Mgr. Michaela Císlerová; Mgr. Božena Fejfarová; Bc. Marie Hudíková; Bc. Zdeňka Mařanová; Bc. Jarmila Petrušková
 náměstek primátora pro rozvoj a digitalizaci - MgA. Jakub Chuchlík
  sekretariát náměstka pro rozvoj a digitalizaci - Pavla Paduchová
  odbor investic
   vedoucí odboru investic - Jaroslav Bernat
    sekretariát, ekonom odboru - Šárka Rulcová
    projektový manažer digitalizace
    oddělení přípravy a realizace investic
     vedoucí oddělení přípravy a realizace investic - Ing. Pavel Sluka
      realizace staveb města - Miroslav Kopecký; Petr Mikulášek; Radka Poprová; Ing. Iva Zemlerová
      příprava staveb města - Zuzana Bencová; Ivana Dufková; Ing. Luboš Kousal
      příprava staveb, stanovisko za město - Ing. Markéta Horáková
    kancelář architektury města
     pověřená vedoucí kanceláře architektury města - Ing. arch. Pavlína Müllerová
      referentka kanceláře architektury města - Ing. arch. Markéta Hugová; Ing. arch. Petra Hušková; Ing. arch. Tereza Nalezená; Ing. arch. Dita Procházková
 náměstkyně primátora pro životní prostředí a strategii města - RNDr. Lenka Opočenská
  sekretariát náměstkyně pro životní prostředí a strategii města - Pavla Paduchová
  odbor územního a strategického plánování
   vedoucí odboru územního a strategického plánování
    sekretariát - Iva Kyzúrová
    oddělení územního plánování
     pořizovatel územního plánu Jablonec nad Nisou - Ing. arch. Daniel Daňkovský
     pořizovatel územního plánu Jablonec nad Nisou, pořizovatel územně analytických podkladů - Martina Linhartová
     pořizovatel územních plánů Rychnov u Jablonce n. N., Pulečný, Dalešice, Maršovice, Frýdštejn - Ing. Štěpánka Drahorádová, DiS.
     pořizovatel územních plánů Janov n. N., Lučany n. N., Nová Ves n. N. - Ing. Jana Kiesewetterová
     pořizovatel územních plánů Bedřichov, Josefův Důl, Rádlo - Ing. Dominika Tilňáková
    oddělení strategického plánování
     agenda strategického plánování - Ing. Michala Školníková
     koordinátor MA21 a osadních výborů - Jan Štol
  odbor městské ekologie
   vedoucí odboru městské ekologie - Ing. Štěpánka Gaislerová
    oddělení zelené infrastruktury
     správa zeleně, dohody o užívání zeleně - Ing. Klára Halamová
     lesní hospodář, správa zeleně - Michal Šarbort
    oddělení cirkulární ekonomiky
     pověřená vedoucí oddělení cirkulární ekonomiky - Mgr. Barbora Šnytrová
      odpady, čistota a pořádek
 náměstek primátora pro správu majetku města - Ing. Petr Roubíček
  sekretariát náměstka primátora - Zuzana Radušovská
  odbor technický
   vedoucí technického odboru - Mgr. Pavel Kozák
    sekretariát technického odboru - Bc. Jitka Krausová
    účetní odboru - Marcela Schäferová
    reklamace, pojištění, hřiště, přehrada, památky - Dana Försterová
    městský mobiliář, správa dětských hřišť - Jan Čermák
    agenda pohřebnictví - Milan Bajer
    energetik - Ing. Vladimír Vltavský
    oddělení správy komunikací
     pověřený vedoucí oddělení správy komunikací - Martin Černý
      zvláštní užívání místních komunikací pro inž. sítě, dopravní značení - Lenka Čapuchová
      zvláštní užívání místních komunikací pro lešení, stánky, vraky, odškodnění - Ing. Martin Křivanec
      opravy komunikací, vyjádření vlastníka - Štěpán Zmrzlý
    oddělení správy nebytových objektů
     vedoucí oddělení správy nebytových objektů - Bc. Václav Kotek
      stavební technik - MŠ, ZŠ - Hana Schindlerová
      stavební technik - sportoviště - Jiří Cvrček
      stavební technik - kulturní objekty - Ing. Zdeněk Klucký
    oddělení správy bytových objektů
     pověřená vedoucí oddělení správy bytových objektů - Jana Jodasová
      pokladna, pronájem obecních bytů - Marcela Balcarová
      stavební technik - byty, bytové domy - Jana Holatová; Ivana Šálková
  odbor majetkoprávní
   vedoucí odboru majetkoprávního - Ing. Libuše Pavízová
    převody a pronájmy pozemků, výkupy nemovitostí - Iveta Ritterová
    věcná břemena - Iveta Vítková
    prodej a pronájem objektů a jednotek - Pavla Vlašicová
    kupní a nájemní smlouvy
 tajemník - JUDr. Marek Řeháček, MPA
  kancelář tajemníka
   vedoucí kanceláře tajemníka - Ing. Martina Vacková
    oddělení organizační a personální
     vedoucí organizačního a personálního oddělení, personalista - Bc. Pavlína Reichelová
      sekretariát tajemníka, personální úsek - Zdeňka Krausová
      rada, zastupitelstvo - Jiřina Hartmanová
      mzdová účetní - Dagmar Říčařová; Irena Trousilová
    kontaktní středisko magistrátu
     informační středisko magistrátu - Radka Bašusová; Helena Fridrichová; Radka Škodová
     podatelna - Jitka Roubíčková
     spisovna - Šárka Rašínová
     pokladna, Czech POINT - Ivana Matoušová; Lucie Soukupová
    oddělení vnitřní správy
     vedoucí oddělení vnitřní správy - Bc. Eva Peukertová
      řidič - Radek Seidel
      údržba - Pavel Kříž; Josef Munzar
      údržba radnice - Milan Šourek
      inventarizace majetku - Miroslav Regner
    oddělení informačních technologií
     vedoucí oddělení informačních technologií - Jiří Hruška
      informatik - Petr Novák; Karel Očenáš, DiS.
    oddělení organizace a personálu veřejných prací
     koordinátor veřejných prací - Jiří Podskalský
  odbor správní
   vedoucí odboru správního - JUDr. Petr Karlovský
    sekretariát odboru správního - Romana Cicvárková
    oddělení dopravně správních agend
     vedoucí oddělení dopravně správních agend - Bc. Zdeněk Tomek
      technik a zkušební komisař - Michal Malich; Bc. Jan Plíva
      agenda řidičů - Radka Bursová; Zuzana Havlová, DiS.; Ivana Slanařová
      registrace vozidel - Bohdana Holasová; Jana Kánská; Šárka Svobodová; Jana Vedralová
    živnostenský úřad
     vedoucí živnostenského úřadu - Ing. Jitka Prchalová
      registrace živností - Ing. Renata Bažacká; Zuzana Fleischmannová; Nataša Kellnerová
      živnostenská kontrola, správní řízení - Mgr. Jana Bernatová Kotrbová; Bc. Petr Novotný, DiS.
    oddělení přestupků
     vedoucí oddělení přestupků - Mgr. Lenka Tomková
      dopravní přestupky - Petr Chomát; Bc. Marian Mach; Bc. Marie Masaryková; Jiří Skrbek
      přestupky - Bc. Marcela Kohoutková; Bc. Gabriela Mužinić
    oddělení matriky a správních agend
     vedoucí oddělení matriky a správních agend - Bc. Václava Palanová
      matrika manželství a zvláštní matrika - Pavlína Halbichová
      matrika úmrtí - Pavla Tomešová
      matrika narození, duplikáty matričních dokladů - Jaroslava Klucká; Romana Voksová
      obřadní síň - Obřadní síň
      občanské průkazy, cestovní doklady - Renata Dostálová; Dagmar Frydrychová; Jitka Kalašová; Veronika Žďárská
      evidence obyvatel a trvalý pobyt - Hana Beitlová; Jitka Jurníčková
  odbor stavební a životního prostředí
   vedoucí odboru stavebního a životního prostředí - Ing. Mgr. Ivana Řimnáčová
    sekretariát odboru stavebního a životního prostředí - Dana Linhartová
    souhrnná stanoviska, vydávání průkazek pro zdravotně postižené - Michaela Kovačová
    stavební archiv - Jiří Pekl
    stavební úřad
     vedoucí stavebního úřadu, územní a stavební řízení (Dalešice) - Petra Haltufová
      územní a stavební řízení (Janov n. N., Bedřichov, Josefův Důl) - Vladimír Kraus
      územní a stavební řízení (Lučany n. N., Nová Ves n. N.) - Olga Siková
      územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - západ, Vrkoslavice) - Ing. Sylva Cicvárková
      územní a stavební řízení (Proseč n. N., Jablonec - památková zóna) - Blanka Funke
      územní a stavební řízení (Jablonec n. N. - východ, Jablonecké Paseky) - Ing. Sylvie Zahálková
      územní a stavební řízení (Kokonín, Rádlo) - Irena Kožíšková
      územní a stavební řízení (Rýnovice, Lukášov) - Michaela Bořilová
      informace (Mšeno n. N., Maršovice) - Zora Herinková
    oddělení dopravní a silniční
     vedoucí oddělení dopravního a silničního, povolování dopravních staveb, dopravní značení, taxislužba - Radka Šrýtrová
      povolování dopravních staveb, zvl. užívání komunikace, dopr. značení, sjezdy - Marie Košťáková
      zvláštní užívání komunikace, povolování dopravních staveb - Jana Munclingerová
    oddělení životního prostředí a státní památkové péče
     vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče - Ing. Lucie Olyšarová
      státní správa - odpady - Marcela Strouhalová
      státní správa - odpady, ochrana zvířat proti týrání - Bc. Jana Kolovratníková
      státní památková péče, dotace - Bc. Jakub Šrýtr
      ochrana přírody a krajiny - Ing. Veronika Libánská; Mgr. Pavla Nesvadbová; Ing. Lucie Vavrušková
      státní správa - lesy, myslivost, rybářství - Ing. Petra Němečková
      státní správa - ochrana zemědělského půdního fondu, ovzduší - Ing. Kateřina Pastyříková
    vodoprávní úřad
     vedoucí vodoprávního úřadu, území obcí Bedřichov, Lučany nad Nisou, Jablonec n. N. (Kokonín) - Mgr. Michal Holý
      vodoprávní úřad - Dalešice, Maršovice, Frýdštejn, Jablonec n. N. (Vrkoslavice, Jabl. Paseky, Mšeno) - Mgr. Petra Vítková
      vodoprávní úřad - Josefův Důl, Janov n. N., Jablonec n. N. (kat. území Jablonec n. N.) - Bc. Jaroslav Katuš
      vodoprávní úřad - Nová Ves n. N., Rádlo, Rychnov u Jablonce n. N., Pulečný, Jablonec n. N. (Lukášov, Rýnovice, Proseč) - Monika Pappová
 Městská policie
  ředitel městské policie - Mgr. Bc. Michal Švarc
   zástupce ředitele MP, vedoucí MTZ a prevence - Mgr. Josef Penz
   operační středisko - stálá služba MP
   referent prevence kriminality a vzdělávání - Miloslav Lejsek
   manažer prevence kriminality - Bc. Tomáš Svačina
   vedoucí hlídkové služby - Jaroslav Brožek
   vedoucí dopravní služby - Petr Horčička
   vedoucí dětského dopravního hřiště - Ivana Bohuslavová


Vytvořeno 19.3.2004 13:38:29 | přečteno 375934x | Charlie Root
load