Veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace na akci Infrastruktura ul. Vedlejší – p.p.č. 1321/1, 1321/2, k.ú. Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00014585
Datum uveřejnění:7.6.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:21.6.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:služby
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:zrušené
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Pavlem Slukou pověřeným vedoucím odboru investic

Stručný popis zakázky:

Zadavatel požaduje následující rozsah plnění:

• Předprojektové práce (geodetické zaměření výškopisu a polohopisu na podkladu katastru nemovitostí, zjištění průběhu IS, inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum řešeného území),
• Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení včetně propočtu
• Projektová dokumentace pro provádění stavby (včetně neoceněného a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb),
• Součinnost v rámci zadávacího řízení bez ohledu na opakování tohoto procesu.
• Inženýrská činnost za účelem vydání povolení stavby není součástí předmětu zakázky, projektová dokumentace ale musí být s dotčenými orgány předjednána.
• Koordinace se zpracovatelem elektrických a datových rozvodů.

Podrobné informace jsou uvedeny ve výzvě pro podání nabídek vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Dufková, pracovník oddělení přípravy a realizace investic - dotazy k technickému řešení

tel.: 483 357 350, e-mail: dufkova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Dle harmonogramu

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1376625014-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1376625014-74627817
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 25.4.2012 16:48:21 | přečteno 624027x | Charlie Root
load