Veřejné zakázky

Moderní inovativní škola a Moderní inovativní škola – navazující investice (ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou)

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P22V00000230
Datum uveřejnění:5.1.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:3.2.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy s cílem modernizace odborných učeben, kabinetů a doplnění imobilní vybavenosti objektu školy.

Jedná se o dva projekty „Moderní inovativní škola“ a „Moderní inovativní škola – navazující investice“, které spolu stavebně souvisejí. Na každou zakázku byla přidělena dotace samostatně, z tohoto důvodu se budou uzavírat dvě smlouvy o dílo. Součástí této zakázky je i zajištění servisu výtahů v záruční době.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122,
e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Dufková, oddělení investiční výstavby - dotazy k technickému řešení
tel.: 483 357 350, dufkova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

01. 03. 2022 – 09. 09. 2022

Prohlídka místa plnění:

Zadavatelem organizovaná prohlídka místa plnění se uskuteční dne 18. 1. 2022 ve 13:30 hodin, sraz je před hlavním vstupem do budovy základní školy z ulice Na Šumavě, čp.2300/43, Jablonec nad Nisou.

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN


Dne 20. 1. 2022 bylo na Profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1., kterým Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 3. 2. 2022.

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1241082662-74627817/VysvetleniZD2016-1241082662-74627817/
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 25.4.2012 16:48:21 | přečteno 624253x | Charlie Root
load