Veřejné zakázky

Dešťová kanalizace CENTRUM – II.etapa ul. Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P21V00033536
Datum uveřejnění:16.12.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:19.1.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:zjednodušené podlimitní řízení
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky jsou pouze 2 části z celkové akce „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM - II. etapa ulice Budovatelů, Soukenná, Dolní náměstí“, které zahrnují:

STAVBA A/ V rámci dotační akce vybudování retenční nádrže se sedimentačním a záchytným prostorem pro závlahu na Anenském náměstí, včetně stavbou dotčených úprav povrchů komunikací

STAVBA B/ Vybudování části hlavní stoky „D1“ SO 301 od retenční nádrže po revizní šachtu D6 a vybudování stoka D1/1 SO 302 v ul. Dvorská včetně kanalizačních přípojek a revizních šachet. Součástí předmětu díla jsou i úpravy povrchů komunikací dotčených stavbou a úpravy dotčené zeleně v parku na Anenském náměstí.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávacích podmínkách vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122,
e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ing. Luboš Kousal, oddělení investiční výstavby - dotazy k technickému řešení
tel.: 483 357 402, e-mail: kousal@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Od 1. 4. 2022

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

Dne 21. 12. 2021 bylo na Profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1., kterým Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a nově uveřejňuje dokument s názvem "Výzva a zadávací dokumentace NOVÉ ZNĚNÍ":

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1235335296-74627817/VysvetleniZD2016-1235335296-74627817/
 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 25.4.2012 16:48:21 | přečteno 624250x | Charlie Root
load