Veřejné zakázky

Předběžné tržní konzultace k zakázce Moderní inovativní škola a Moderní inovativní škola – navazující investice

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P21P00000097
Datum uveřejnění:25.10.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:12.11.2021 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:-----
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Zadavatel se rozhodl před zahájením zadávacího řízení vést předběžné tržní konzultace (PTK). Účelem PTK je získání objektivních relevantních informací o možnostech trhu v dané oblasti tak, aby následně mohl zadavatel podle výsledku PTK optimálně nastavit zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.

Předmět plánované veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy s cílem modernizace odborných učeben, kabinetů a doplnění imobilní vybavenosti objektu školy - ZŠ Na Šumavě 43, Jablonec nad Nisou.

Jedná se o dva projekty „Moderní inovativní škola“ a „Moderní inovativní škola – navazující investice“, které spolu stavebně souvisejí. Na každou zakázku byla přidělena dotace samostatně, z tohoto důvodu se budou uzavírat dvě smlouvy o dílo.

Předmět předběžné tržní konzultace:

Předmětem PKT je získání informací o objektivní schopnosti budoucích dodavatelů splnit veškeré podmínky veřejné zakázky.

Ve výzvě k účasti na PTK jsou uvedeny otázky ke konzultaci.

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek – administrativní činnost
tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Termín pro vedení PTK:

Lhůta končí 12. 11. 2021 v 10:00 hodin.

Informace o předběžných tržních konzultacích jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1210487717-74627817/ZadavaciDokumentace-1210487717-74627817/

 


 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 25.4.2012 16:48:21 | přečteno 624253x | Charlie Root
load