Veřejné zakázky

Navýšení kapacity ZŠ Rychnovská 216, Jablonec nad Nisou

Evidenční číslo zakázky ve VVZ:-----
Identifikátor VZ na profilu zadavatele:P21V00027863
Datum uveřejnění:19.10.2021
Lhůta pro odevzdání nabídky:2.11.2021 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Specifikace zadávacího řízení:veřejná zakázka malého rozsahu
Stav řízení:ukončené zadávací řízení
Oznámení zveřejnil:Ing. Soňa Černá
Zadavatel zakázky:Statutární město Jablonec nad Nisou
Kontaktní místo:Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
Identifikátor profilu zadavatele:https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
IČO:00262340
Rámcová dohoda:ne
Zavedení DNS:ne
Dělená na části:ne

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Mgr. Pavlem Kozákem, vedoucím odboru technického

Stručný popis zakázky:

Pro navýšení počtu žáků je navrženo zřízení chráněné únikové cesty. Při realizaci bude odděleno schodiště od školních chodeb systémovou konstrukcí, oboustranně opláštěnou 2x sádro vláknitými deskami o tl. 12,5 mm, s deklarovanou požární odolností, dle požadavku PBŘS. Výška systémových SDK stěn je max. 4,1 m. Konstrukce stěny bude realizována tak, aby umožnila osazení dvoukřídlých požárně bezpečnostních dveří se samozavíračem – atypické, dřevěné, prosklené.

Předmětem bouracích prací je odstranění stávajících dveří do 1.P.P. a vybourání dveří tvořících zádveří zadního vstupu, bez zásahu do svislých a vodorovných konstrukcí.

Je počítáno s částečnou opravou omítek stěn a stropu chodby a s celkovou výmalbou prostoru schodiště.

Podrobnější informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně příloh.

Kontaktní osoby:

Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek

tel.: 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Ivana Šálková, oddělení správy objektů

tel.: 483 357 128, e-mail: schindlerova@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

11. 2. 2022 – 20. 2. 2022

Prohlídka místa plnění:

25. 10. 2021 v 13:00, sraz u zadního vchodu do budovy

Informace o výběrovém řízení jsou uveřejněny na Profilu zadavatele a budou průběžně aktualizovány:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1207218455-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1207218455-74627817/

 

 


 

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 25.4.2012 16:48:21 | přečteno 624253x | Charlie Root
load