Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
13.10.2021 - do odvolání Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III. třídy v rámci sportovně turistické akce Janovských 11 a 19 km. ----- -----
24.8.2021 - do odvolání č.p. 1004 (E. Floriánové 3) záměr výpůjčky pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
23.7.2021 - do odvolání č.p. 484 (Mírové náměstí 2) - výpůjčka pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1. 7. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
18.6.2021 - 31.12.2023 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k testování studentů vysokých škol, s účinností od 15. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
6/2021 14.6.2021 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 600/2, p.p.č. 3015 a st.p.č 5672 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – plán očkování osob s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádných opatření – změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
19.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 471 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
14600/2021-10/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 15. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 11. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
7.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 438 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
4.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 433 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN 30.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN 30.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
30.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 423 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
30.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 424 k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN 28.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 3. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN 28.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN 23.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN 23.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 10. 4. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování studentů vysokých škol, s platností od 24. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-71/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
13.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 374 k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Jiný subjekt Různé
13.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 375 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN 13.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN 13.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 10. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování žáků ve školách Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-2/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování zaměstnanců ve školách Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování u přijímacích zkoušek s platností od 26. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14599/2021-1/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – podmínky vycházek u poskytovatelů sociálních služeb s účinností od 12. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-69/MIN/KAN 6.4.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
13/2021/COV19 29.3.2021 - do odvolání Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Liberecký kraj Různé
29.3.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 314 a 315 o prodloužení nouzového stavu a o změně krizových opatření Jiný subjekt Různé
23.3.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 312 o přijetí krizového opatření Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-26/MIN/KAN 23.3.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování zaměstnanců ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 24. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-25/MIN/KAN 23.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování zaměstnanců nestátních neziskových organizací Jiný subjekt Různé
MV- 36870-108/OSR-2021 23.3.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva vnitra - Prodloužení výjimek z omezení pohybu Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-24/MIN/KAN 22.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – povinné testování veřejní zaměstnavatelé pod 50 osob Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-64/MIN/KAN 22.3.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 22. 3. 2021 Jiný subjekt Různé
MV- 36870-43/OSR-2021 8.3.2021 - do odvolání Výjimka z omezení pohybu a pobytu Jiný subjekt Různé
MZDR 60890/2020-2/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – povinnost hlásit výsledky z POC AG do ISIN s účinností od 9. 3. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-21/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k nařízení povinného testování u zaměstnavatelů ze dne 1. 3. 2021, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-61 /MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 8. 3. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 9364/2021-1/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – povinné testování veřejní zaměstnavatelé nad 50 osob Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – antigenní testování zdravotní a sociální služby – zaměstnanci s účinností od 9. 3. 2020 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-19/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – antigenní testování zdravotní a sociální služby – pacienti, s účinností od 9. 3. 2020 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-18/MIN/KAN 8.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 9. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
8.3.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 248 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti Jiný subjekt Různé
8.3.2021 - do odvolání Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o koordinaci poskytování sociálních služeb č. 1/2021 Liberecký kraj Různé
4.3.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 247 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu Jiný subjekt Různé
3.3.2021 - do odvolání Nařízení vlády ČR č. 155 a Usnesení Vlády ČR č. 115 a 116 o změně krizového opatření Jiný subjekt Různé
8/2021/COV19 3.3.2021 - do odvolání Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu Liberecký kraj Různé
MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN 2.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – povinné testování zaměstnavatelé, s účinností od 3. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-14/MIN/KAN 2.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – antigenní testování obyvatel, s účinností od 2. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 1596/2021-2/MIN/KAN 2.3.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – změna mimořádného opatření k povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování ze dne 13. 1. 2021 Jiný subjekt Různé
2.3.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-60/MIN/KAN 28.2.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 1. 3. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
25.2.2021 - do odvolání Nedostatečně identifikovaný vlastník- aktualizace dat k 1. 2. 2021 Jiný subjekt Různé
15.2.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 125–143 o přijetí krizového opatření Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-56/MIN/KAN 15.2.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 15. 2. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-13/MIN/KAN 15.2.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – změna mimořádných opatření k antigennímu testování ze dne 20. 11. 2020 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-54/MIN/KAN 15.2.2021 - do odvolání Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 15. února 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-55/MIN/KAN 15.2.2021 - do odvolání Změna ochranného opatření - transit do SRN od 14. 2. 2021 Jiný subjekt Různé
15.2.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 144 - o zajištění a poskytování státních hmotných rezerv k řešení dopadů pandemie onemocnění COVID-19 po ukončení nouzového stavu Jiný subjekt Různé
15.2.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 142 o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem Jiný subjekt Různé
9.2.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 119 - o změně krizového opatření Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-12/MIN/KAN 1.2.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – změna mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel s účinností od 1. 2. 2021 Jiný subjekt Různé
19.1.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 53 a 54 o přijetí krizového opatření Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-49/MIN/KAN 18.1.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19 Jiný subjekt Různé
MZDR 1596/2021-1/MIN/KAN 15.1.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – povinnosti poskytovatelů k hlášení do Národního dispečinku očkování, s účinností od 14. 1. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 1595/2021-1/MIN/KAN 15.1.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – plán očkování osob určených k očkování, s účinností od 14. 1. 2021 do dovolání Jiný subjekt Různé
2678/2021 12.1.2021 - do odvolání veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: umístění DFZ IJ 4a "označník zastávky" v ul. Liberecká před Městským divadlem, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
MZDR 47828/2020-11/MIN/KAN 8.1.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – změna Mimořádného opatření k antigennímu testování obyvatel, s platností do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-46/MIN/KAN 5.1.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 5. 1. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3754374x | Petr Vitvar
load