Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště

Den vyvěšení:4.10.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Příjmení a jméno Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí
Adámek Jan 03.10.2022 14.10.2022
Balogová Jana 29.09.2022 10.10.2022
Bartonička Aleš 26.09.2022 07.10.2022
Bartoš Pavel 21.09.2022 07.10.2022
Bäuchel Simon 23.09.2022 04.10.2022
Bělík Vladimír 23.09.2022 04.10.2022
Cafourek Jiří 29.09.2022 10.10.2022
Cerman Ivan 03.10.2022 14.10.2022
Čarný Jan 03.10.2022 14.10.2022
Čarný Milan 26.09.2022 07.10.2022
Číla Miroslav 03.10.2022 14.10.2022
Čonka Milan 29.09.2022 10.10.2022
Drozen Michal 29.09.2022 17.10.2022
Drozen Michal 29.09.2022 17.10.2022
Džobáková Julie 04.10.2022 17.10.2022
Fiala Zdeněk 26.09.2022 12.10.2022
Gálik Petr 23.09.2022 04.10.2022
Giňa Daniel 29.09.2022 17.10.2022
Giňa Daniel 29.09.2022 10.10.2022
Giňa Daniel 04.10.2022 17.10.2022
Gönnerth Miroslav 29.09.2022 10.10.2022
Hák Milan 21.09.2022 07.10.2022
Hanuš Jiří 26.09.2022 07.10.2022
Hasík Lukáš 27.09.2022 10.10.2022
Hofman Jiří 29.09.2022 10.10.2022
Hofman Petr 26.09.2022 07.10.2022
Horáková Nela 30.09.2022 11.10.2022
Hrúz Tomáš 19.09.2022 05.10.2022
Jacik Martin 03.10.2022 19.10.2022
Jakabová Melánia 29.09.2022 17.10.2022
Jančar Robert 26.09.2022 12.10.2022
Janeček Petr 23.09.2022 10.10.2022
Jelínek František 04.10.2022 20.10.2022
Kaleja Robert 23.09.2022 04.10.2022
Kica Marek 29.09.2022 10.10.2022
Klas Jiří 27.09.2022 10.10.2022
Klimenta Tomáš 04.10.2022 17.10.2022
Knöchel Roman 04.10.2022 20.10.2022
Kobr Michal 23.09.2022 04.10.2022
Kobr Michal 23.09.2022 04.10.2022
Kobr Michal 26.09.2022 07.10.2022
Kobr Michal 27.09.2022 10.10.2022
Kondaš Jan 29.09.2022 10.10.2022
Kopal Tomáš 30.09.2022 11.10.2022
Kopecký Stanislav 27.09.2022 14.10.2022
Kotasová Veronika 29.09.2022 10.10.2022
Koukolová Tereza 27.09.2022 10.10.2022
Kováčová Veronika 26.09.2022 07.10.2022
Kragl Petr 04.10.2022 17.10.2022
Křičková Zuzana 23.09.2022 04.10.2022
Křivánek Jaroslav 27.09.2022 10.10.2022
Kučera Vladimír 26.09.2022 07.10.2022
Kučera Vladimír 03.10.2022 19.10.2022
Le Michal 04.10.2022 20.10.2022
Macek Daniel 23.09.2022 04.10.2022
Macek Daniel 30.09.2022 11.10.2022
Macháčková Viktorie 21.09.2022 07.10.2022
Majtyková Veronika 29.09.2022 10.10.2022
Makula Robert 23.09.2022 04.10.2022
Mika Lukáš 23.09.2022 04.10.2022
Miková Monika 20.09.2022 06.10.2022
Mikšaník Jiří 23.09.2022 04.10.2022
Minčák Petr 04.10.2022 17.10.2022
Mojžíš Pavel 23.09.2022 04.10.2022
Mrva Roman 29.09.2022 10.10.2022
Musil Arnošt 27.09.2022 10.10.2022
Musil Arnošt 27.09.2022 10.10.2022
Neťuka Ondřej 23.09.2022 04.10.2022
Neťuka Ondřej 06.09.2022 07.10.2022
Novák Jan 30.09.2022 11.10.2022
Nývlt Antonín 03.10.2022 14.10.2022
Papírník Rudolf 03.10.2022 14.10.2022
Pastorek Dušan 23.09.2022 04.10.2022
Pavlík Tomáš 26.09.2022 11.10.2022
Pavlinský František 23.09.2022 10.10.2022
Pazdírek Adam 23.09.2022 04.10.2022
Peprle Aleš 23.09.2022 10.10.2022
Peřina Radek 23.09.2022 04.10.2022
Peřina Radek 04.10.2022 17.10.2022
Pešta Petr 26.09.2022 07.10.2022
Petrlík Pavel 04.10.2022 17.10.2022
Petrová Markéta 27.09.2022 10.10.2022
Poláček Jiří 27.09.2022 10.10.2022
Prokop Adam 27.09.2022 10.10.2022
Prokop Adam 29.09.2022 10.10.2022
Raus Martin 29.09.2022 10.10.2022
Razáková Veronika 04.10.2022 17.10.2022
Rezler Jiří 19.09.2022 05.10.2022
Rolant Marek 26.09.2022 07.10.2022
Rupec Pavel 03.10.2022 14.10.2022
Růžička Martin 23.09.2022 04.10.2022
Samek jiří 23.09.2022 04.10.2022
Sochůrek Luboš 29.09.2022 10.10.2022
Stompe Lukáš 23.09.2022 10.10.2022
Strnad Jindřich 26.09.2022 11.10.2022
Svoboda Patrik 23.09.2022 04.10.2022
Svoboda Patrik 03.10.2022 14.10.2022
Svozil Josef 29.09.2022 10.10.2022
Svozil Josef 03.10.2022 14.10.2022
Šikola Mirko 26.09.2022 07.10.2022
Škoda Jan 04.10.2022 20.10.2022
Šlechta Jan 29.09.2022 10.10.2022
Šourek Jan 27.09.2022 10.10.2022
Tichá Andrea 26.09.2022 12.10.2022
Tomeš Lukáš 03.10.2022 19.10.2022
Vácha Jiří 26.09.2022 07.10.2022
Vachek Tomáš 26.09.2022 07.10.2022
Vachek Tomáš 29.09.2022 10.10.2022
Vilímovský Pavel 04.10.2022 17.10.2022
Vokatý Patrik 03.10.2022 14.10.2022
Volf Michael 30.09.2022 11.10.2022
Zeithaml Pavel 27.09.2022 10.10.2022


P O U Č E N Í

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.


1. Zásilka je pro adresáta uložena na hlavním pracovišti České pošty v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici 2 a je k vyzvednutí v pracovních dnech pošty.

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574647x | Petr Vitvar
load