Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště

Den vyvěšení:26.1.2023
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Příjmení a jméno Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí
Arnold Lukáš 26.01.2023 06.02.2023
Balog Dušan 10.01.2023 26.01.2023
Balog Patrik 26.01.2023 06.02.2023
Bartoň Erik 19.01.2023 30.01.2023
Bartoň Erik 20.01.2023 31.01.2023
Berndt Michal 19.01.2023 30.01.2023
Borna Lubomír 26.01.2023 06.02.2023
Brablec Roman 23.01.2023 03.02.2023
Brožová Miroslava 24.01.2023 06.02.2023
Büchler Otto 19.01.2023 30.01.2023
Bukovac Alexander 20.01.2023 31.01.2023
Bukovac Alexander 26.01.2023 06.02.2023
Cadrik Antonín 26.01.2023 13.02.2023
Cernohous Josef 23.01.2023 08.02.2023
Čarný Daniel 19.01.2023 30.01.2023
Čarný Daniel 19.01.2023 30.01.2023
Čarný Daniel 19.01.2023 30.01.2023
Čarný Milan 23.01.2023 03.02.2023
Čech Svatopluk 23.01.2023 03.02.2023
Červeňák David 12.01.2023 27.01.2023
Červeňák Josef 23.01.2023 03.02.2023
Červeňáková Natálie 24.01.2023 06.02.2023
Červinka Tomáš 23.01.2023 03.02.2023
Číla Miroslav 13.01.2023 30.01.2023
Čonka Milan 12.01.2023 30.01.2023
Daníček Petr 16.01.2023 27.01.2023
Dorta Karel 20.01.2023 31.01.2023
Duda Radim 25.01.2023 06.02.2023
Dužda Robert 19.01.2023 30.01.2023
Dvořáček Michal 26.01.2023 13.02.2023
Dvořáková Renata 10.01.2023 26.01.2023
Engel Michal 16.01.2023 27.01.2023
Feltl Jan 16.01.2023 27.01.2023
Feřtrová Jana 19.01.2023 30.01.2023
Fiala Zdeněk 25.01.2023 09.02.2023
Filická Michaela 19.01.2023 06.02.2023
Gáborová Jana 19.01.2023 30.01.2023
Gáborová Jana 26.01.2023 06.02.2023
Gorčík Ondřej 23.01.2023 03.02.2023
Gančar Jakub 13.01.2023 30.01.2023
Hada Jan 10.01.2023 26.01.2023
Hanuš Jiří 16.01.2023 27.01.2023
Havlíková Pavlína 25.01.2023 06.02.2023
Hejrlík Zdeněk 19.01.2023 30.01.2023
Hettfleisch Pavel 23.01.2023 08.02.2023
Hladil Marek 19.01.2023 30.01.2023
Hric Tibor 24.01.2023 06.02.2023
Jakabová Melánie 24.01.2024 06.02.2024
Jetmar Karel 20.01.2023 31.01.2023
Jůna Jan 23.01.2023 08.02.2023
Kaňka Tomáš 17.01.2023 30.01.2023
Kaňka Tomáš 19.01.2023 30.01.2023
Klimenta Tomáš 25.01.2023 06.02.2023
Klímová Dominika 17.01.2023 02.02.2023
Klímová Lenka 17.01.2023 02.02.2023
Kobr Michal 26.01.2023 06.02.2023
Koníček Dalibor 13.01.2023 30.01.2023
Kopecký Stanislav 12.01.2023 27.01.2023
Kopecký Stanislav 16.01.2023 27.01.2023
Kopecký Stanislav 16.01.2023 27.01.2023
Kopecký Stanislav 16.01.2023 27.01.2023
Kopecký Stanislav 19.01.2023 30.01.2023
Kopecký Stanislav 19.01.2023 30.01.2023
Kovalík František 17.01.2023 30.01.2023
Kovalík František 20.01.2023 31.01.2023
Kozák Ondřej 16.01.2023 01.02.2023
Kragl Petr 19.01.2023 30.01.2023
Kragl Petr 19.01.2023 30.01.2023
Kraus Jiří 24.01.2023 06.02.2023
Kučera Stanislav 19.01.2023 30.01.2023
Květ Pavel 10.01.2023 26.01.2023
Kynclová Kateřina 23.01.2023 03.02.2023
Laci Radek 25.01.2023 06.02.2023
Lainerová Jana 17.01.2023 30.01.2023
Lisý Miloslav 20.01.2023 31.01.2023
Loudová Veronika 24.01.2023 06.02.2023
Maryšková Tereza 19.01.2023 30.01.2023
Máslo Jiří 19.01.2023 30.01.2023
Miko Ladislav 20.01.2023 31.01.2023
Miková Monika 16.01.2023 01.02.2023
Miková Monika 19.01.2023 06.02.2023
Miková Monika 20.01.2023 31.01.2023
Mlynář Roman 26.01.2023 06.02.2023
Mňuk Pavel 19.01.2023 06.02.2023
Mocek Jiří 24.01.2023 06.02.2023
Neťuka Ondřej 19.01.2023 30.01.2023
Nguyen Jiří 17.01.2023 30.01.2023
Nývlt Antonín 24.01.2023 09.02.2023
Paříková Kateřina 19.01.2023 30.01.2023
Pařízek Miroslav 19.01.2023 30.01.2023
Pastorek Dušan 20.01.2023 31.01.2023
Pavelková Jana 25.01.2023 06.02.2023
Pazdírek Adam 23.01.2023 03.02.2023
Pekař Miroslav 20.01.2023 31.01.2023
Polák František 24.01.2023 06.02.2023
Polyáková Šarlota 16.01.2023 27.01.2023
Popov Václavíková Barbora 19.01.2023 30.01.2023
Přichystal Lubomír 23.01.2023 03.02.2023
Rašín Lukáš 17.01.2023 02.02.2023
Rolant Marek 26.01.2023 13.02.2023
Rusňáková Eva 23.01.2023 03.02.2023
Růžčka Petr 17.01.2023 30.01.2023
Samek Jiří 23.01.2023 03.02.2023
Strnadová Romana 26.01.2023 13.02.2023
Střelec Pavel 19.01.2023 30.01.2023
Suchánek Jan 19.01.2023 30.01.2023
Ščerba David 19.01.2023 30.01.2023
Šifta Jan 17.01.2023 02.02.2023
Šíp Radek 25.01.2023 06.02.2023
Škvára Stanislav 19.01.2023 30.01.2023
Štichauer František 12.01.2023 30.01.2023
Tichá Andrea 19.01.2023 30.01.2023
Toboříková Hana 16.01.2023 01.02.2023
Turtáková Vanesa 17.01.2023 30.01.2023
Urbánek Antonín 23.01.2023 03.02.2023
Váňa Aleš 19.01.2023 30.01.2023
Várady Vojtěch 19.01.2023 30.01.2023
Vilímovský Pavel 16.01.2023 01.02.2023
Volf Michael 20.01.2023 31.01.2023
Volf Zdeněk 23.01.2023 08.02.2023
Vondrová Eliška 20.01.2023 31.01.2023
Wojtera Stanislav 16.01.2023 01.02.2023
Zahálka Tomáš 20.01.2023 31.01.2023
Zapletal Jan 19.01.2023 30.01.2023
Zappe Aleš 25.01.2023 06.02.2023
Zeithaml Petr 16.01.2023 27.01.2023
Zíma Václav 19.01.2023 30.01.2023
Zíma Václav 19.01.2023 30.01.2023
Zounková Petra 26.01.2023 06.02.2023
Žiga Ladislav 16.01.2023 27.01.2023
Žiga Tomáš 25.01.2023 06.02.2023
Žížala Jiří 26.01.2023 13.02.2023
Žížala Jiří 26.01.2023 13.02.2023

P O U Č E N Í

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na hlavním pracovišti České pošty v Jablonci nad Nisou v Liberecké ulici 2 a je k vyzvednutí v pracovních dnech pošty.

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3754361x | Petr Vitvar
load