Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:5.10.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Doleček Stanislav 29.09.2022 10.10.2022 3274/2022/SPR/OPŘ/Ko
Dunka Michal 04.10.2022 17.10.2022 6434/2022/PaVZ/Man
Dunka Patrik  03.10.2022 13.10.2022 5661/2022/SPR/OPŘ/Ko
Geisler Erich 04.10.2022 15.10.2022 5624/2022/SPR/OPŘ/Ko
Hofman Petr 30.09.2022 13.10.2022 6199/2022/PaVZ/Man
Janák Josef 04.10.2022 14.10.2022 5660/2022/SPR/OPŘ/Ko
Ješko Pavel 04.10.2022 17.10.2022 89/2022/DSA/Hav
Kiesewetter Michal 04.10.2022 17.10.2022 6392/2022/PaVZ/Man
Lízner Václav 04.10.2022 18.10.2022 5736/2022/SPR/OPŘ/Mc
Makulová Monika 04.10.2022 17.10.2022 6393/2022/PaVZ/Man
Malý Lukáš 04.10.2022 17.10.2022 6403/2022/PaVZ/Man
Miko Ladislav 04.10.2022 17.10.2022 6404/2022/PaVZ/Man
Pech Jan 30.09.2022 13.10.2022 6212/2022/PaVZ/Man
Polák František 27.09.2022 07.10.2022 5651/2022/SPR/OPŘ/Ma
Řebíček Stanislav 27.09.2022 07.10.2022 5358/2022/SPR/OPŘ/Ko
Saček Rudolf 26.09.2022 07.10.2022 6242/2022/PaVZ/Man
Vitvar Ivan 04.10.2022 14.10.2022 4905/2022/SPR/OPŘ/Ko
Wanjareová Helena 27.09.2022 07.10.2022 5360/2022/SPR/OPŘ/Ko

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ:

Pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574735x | Petr Vitvar
load