Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:26.1.2023
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Duda Radim 19.01.2023 30.01.2023 3211/2022/ŽÚ/N
Duda Radim 19.01.2023 30.01.2023 3215/2022/ŽÚ/B
Gáborává Jana 16.01.2023 26.01.2023 313/2023/SPR/OPŘ/Mc
Gáborová Jana 26.01.2023 10.02.2023 482/2023/SPR/OPŘ/Mc
Klusáček Tomáš 18.01.2023 02.02.2023 1481/2013/PaVZ/VP
Kolouchová Božena 18.01.2023 02.02.2023 107/2006/OEX/ROEX
Kopal Tomáš 18.01.2023 02.02.2023 490/2011/OP/VP
Pavič Lukáš 19.01.2023 30.01.2023 27/2023/SPR/OPŘ/Ko
Vedral Michal 24.01.2023 03.02.2023 426/2023/SPR/OPŘ/Ch

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ:

Pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3754391x | Petr Vitvar
load