Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referent odboru investic (referent oddělení přípravy a realizace investic)

Den vyvěšení:13.9.2023
Den sejmutí:6.10.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru investic Magistrátu města Jablonec nad Nisou - (referent oddělení přípravy a realizace investic)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budova Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

 • adekvátní vzdělání nejlépe stavebního směru;
 • zkušenosti s realizací staveb, či projektové přípravy je výhodou;
 • dobrá orientace v prostředí výkonu státní správy nebo samosprávy výhodou;
 • výborné komunikační a vyjednávací schopnosti, aktivní přístup k řešení problémů;
 • flexibilita, loajalita, samostatnost a zodpovědnost;
 • uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, internet).
Nabízíme:
 • perspektivní zaměstnání;
 • odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvek na stravování, pět dní sociálně zdravotního volna),
 • pružnou pracovní dobu,
 • pět týdnů dovolené;
 • možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, (e-mail);
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • datum a podpis zájemce.

Popis vykonávané práce:

Zajištění realizace staveb zařazených do rozpočtu města, zajištění zpracování projekční přípravy u plánovaných investičních akcí města, zpracování podnětů a záměrů na investiční akce města, kontrola čerpání finančních prostředků jednotlivých staveb, inženýrská činnost investora, zajištění stavebního dozoru, kontrola plnění smluv, odsouhlasování faktur za provedené práce, předkládání materiálů pro jednání rady a zastupitelstva, příprava podkladů pro vyúčtování dotací a spolupráce při tvorbě podkladů pro zadávání veřejných zakázek.

Platové zařazení: do platové třídy 10., která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu neurčitou s nástupem dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 6.10.2023 do 11 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232, 235, 236)
 • osobně na Informačním středisku magistrátu, budova radnice (vedle hlavního vchodu)
 • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“

Poskytování informací: informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Ing. Pavla Sluky, vedoucího oddělení přípravy a realizace investic na sluka@mestojablonec.cz, informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, MPA, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, oddělení organizační a personální na krausova@mestojablonec.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 4215314x | Petr Vitvar
load