Aktuální oznámení

Nabídka volného bezbariérového bytu pro osoby s omezenou schopností pohybu

Den vyvěšení:16.5.2023
Den sejmutí:7.6.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor technický
Typ oznámení:Pronájem - jednotka

Podrobnosti:


Podmínky pro žadatele

1. Žadatelem je fyzická osoba starší 18 let, která je státním občanem České republiky, nebo je státním příslušníkem členského státu Evropské unie, která má na území ČR trvalý pobyt a místo pobytu hlášené ve městě Jablonci nad Nisou.

2. Žadatel se hlásí do VŘ na předepsané žádosti. Žádost je připravena ke stažení na webových stránkách města, nebo na požádání k odebrání na OSBO, nebo na prohlídce bytu.

3. Žadatel k žádosti doloží veškerý svůj příjem za posledních 6 měsíců před podáním žádosti (v případě manželů, vztahu druh-družka, partneři dokládají příjem oba dva) a lékařskou zprávu, která je součásti žádosti.

4. Pokud je žadatel nájemcem bytu v majetku SMJN, musí původní byt SMJN vrátit, a to nejpozději do 30 dnů po podpisu nájemní smlouvy na nově pronajatý byt.

5. Žadatel je povinen se zúčastnit prohlídky nabízeného bytu, kde obdrží potvrzení na danou žádost. Prohlídka mimo stanovený termín není možná.

V Jablonci nad Nisou 16.05. 2023

Oddělení správy bytových objektů MMJN

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3989971x | Petr Vitvar
load