Aktuální oznámení

Oprava opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou, Jablonec nad Nisou

Datum zveřejnění:16.3.2023
Lhůta pro odevzdání nabídky:4.4.2023 v 10:00 hodin
Druh zakázky:stavební práce
Forma zakázky:zjednodušené podlimitní řízení
Stav zakázky:aktuálně vypsané
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejné zakázky

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené Ing. Milošem Velem, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění této stavební zakázky je oprava tížné zárubní zdi s kamenným obkladem a zábradlím z granitu v délce 74,9 m o proměnné výšce 6,7 – 9,7 m vybudované v r. 1932, která zabezpečuje výškový rozdíl mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v centru Jablonce nad Nisou na území městské památkové zóny a je v nevyhovujícím technickém stavu. Součástí stavby je zároveň rekonstrukce přilehlých zpevněných ploch s povrchem z asfaltobetonu včetně odvodnění, dešťové kanalizace a vegetačních úprav, přeložka veřejného osvětlení a vedení NN (související stavba ČEZ Distribuce, a.s.).

Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávacích podmínkách vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech administrativních je Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech technických je Radka Poprová, oddělení přípravy a realizace investic, tel.: +420 483 357 165, e-mail: poprova@mestojablonec.cz

Prohlídka místa plnění:

Místo plnění je veřejně přístupné, zadavatel prohlídku neorganizuje.

Předpokládaný termín plnění:

od 2. 5. 2023 v délce max 213 dnů 

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=jablonec%20nad%20nisou/detail-profilu/SMJNN/zahajene-zakazky/detail-zakazky/N006-23-V00007324

Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load