Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici ředitel/ka organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.

Den vyvěšení:16.2.2023
Den sejmutí:20.3.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor humanitní
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Rada města Jablonec nad Nisou vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky organizace Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Dolní náměstí 1, 466 01 Jablonec nad Nisou

Funkce:

 • ředitel/ka příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Jablonec nad Nisou

Platové zařazení:

 • platová třída 11 v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Předpokládané datum nástupu do funkce:

 • k 1. 6. 2023 nebo dle dohody

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání (zaměření na knihovnictví a informační studia výhodou);
 • znalost legislativy oblasti knihovnictví a příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky;
 • orientace v aktuálních trendech knihovnictví;
 • praxe v knihovnictví nebo kulturních zařízeních výhodou;
 • praxe v řízení a vedení pracovního týmu min. 3 roky výhodou;
 • všeobecný kulturní přehled;
 • schopnost samostatné odborné a koncepční práce;
 • výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti, samostatnost, rozhodnost, aktivní a tvůrčí přístup k řešení problémů;
 • vysoké pracovní nasazení, spolehlivost, časová flexibilita;
 • komunikativní znalost min. jednoho světového jazyka (anglický nebo německý) výhodou;
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC.

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci;
 • dobré podmínky pro výkon funkce;
 • možnost seberealizace a osobního růstu.

Písemná přihláška uchazeče k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • jméno, příjmení a titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • korespondenční adresa;
 • telefonní číslo, e-mail;
 • číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);
 • souhlas s nakládáním poskytnutých osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;
 • datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

 • motivační dopis (max. jedna normostrana A4);
 • strukturovaný životopis;
 • návrh koncepce směřování a rozvoje organizace (max. 4 normostrany A4);
 • výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce;
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii;
 • lustrační osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb. v platném znění, tato povinnost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971.

Lhůta pro podání přihlášky:

Uzávěrka pro doručení přihlášek je 20. 3. 2023 do 12:00 hodin, tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dv. 234;
 • zasláním na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou;
 • na obálku se všemi požadovanými dokumenty uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení na ředitele Městská knihovna Jablonec nad Nisou, p. o.“.

Poskytování informací k výběrovému řízení:

Informace k výběrovému řízení poskytne Mgr. Miroslava Rýžaková, vedoucí humanitního odboru, e-mail: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály s osobními údaji, poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833764x | Petr Vitvar
load