Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 409/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 409/4 o výměře 1106 m2 v k.ú. Kokonín

Číslo jednací:2/2023
Den vyvěšení:8.2.2023
Den sejmutí:10.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje části p.p.č. 409/1, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 409/4 o výměře 1106 m2 v k.ú. Kokonín za minimální kupní cenu stanovenou ve výši 2.337.775 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny A) – pozemky na individuální výstavbu rodinných domů.

Prodej pozemků bude realizován formou elektronické aukce.

https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/prodej-nemovitosti.html

 

 

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3833999x | Petr Vitvar
load