Aktuální oznámení

záměr prodeje p.p.č. 2738 a st.p.č. 6429, jejíž součástí je stavba bez čp/če vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:2/2023
Den vyvěšení:8.2.2023
Den sejmutí:10.4.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

                            z v e ř e j ň u j e :                                                

záměr prodeje p.p.č. 2738 a st.p.č. 6429, jejíž součástí je stavba bez čp/če vše v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu stanovenou ve výši 1.809.711 Kč.
Pozemek je zařazen do skupiny A) – pozemky na individuální výstavbu rodinných domů.

Prodej pozemků bude realizován formou elektronické aukce.

https://www.mestojablonec.cz/cs/podnikani/prodej-nemovitosti.htmlVytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3834265x | Petr Vitvar
load