Aktuální oznámení

zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a částí p.p.č. 2275/1, geometrickým náčrtem označené jako díl „A“, díl „B“, díl „C“ každý o výměře 108 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky

Číslo jednací:1/2023
Den vyvěšení:9.1.2023
Den sejmutí:15.2.2023
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Pronájem - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :


zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 2613 a částí p.p.č. 2275/1, geometrickým náčrtem označené jako díl „A“, díl „B“, díl „C“ každý o výměře 108 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem předzahrádky v souladu s Podmínkami pro povolování předzahrádek na Mírovém náměstí (viz příloha).

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3753085x | Petr Vitvar
load