Aktuální oznámení

zveřejnění záměru směny p.p.č. 849/14 a části ppč. 849/15 za část st.p.č. 573 vše v k.ú. Jablonecké Paseky

Číslo evidenční:9/2022
Den vyvěšení:21.9.2022
Den sejmutí:7.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr směny p.p.č. 849/14 o výměře 68 m2 a části p.p.č. 849/15 o výměře cca 441 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky ve vlastnictví města Jablonec nad Nisou za část st.p.č 573 o výměře cca 85 m2 v k.ú. Jablonecké Paseky

 


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574629x | Petr Vitvar
load