Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Číslo evidenční:9/2022
Den vyvěšení:21.9.2022
Den sejmutí:7.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :


záměr prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Pozemek bude zveřejněn podle Skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky)


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578501x | Petr Vitvar
load