Aktuální oznámení

záměr výpůjčky části p.p.č. 338/69 a části č.p. 4586 (budova atletické haly, která je součástí st.p.č. 4382), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo evidenční:9/2022
Den vyvěšení:16.9.2022
Den sejmutí:2.10.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Pronájem - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

                                            
záměr výpůjčky části p.p.č. 338/69 a části č.p. 4586 (budova atletické haly, která je součástí st.p.č. 4382), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou pro Tělovýchovnou jednotu LIAZ Jablonec nad Nisou, z.s., se sídlem U Stadionu 4586/1, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 14864991.


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3578490x | Petr Vitvar
load