Aktuální oznámení

Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa

Datum zveřejnění:12.9.2022
Lhůta pro odevzdání nabídky:13.10.2022 v 10:00 hodin
Druh zakázky:dodávky
Forma zakázky:otevřené řízení
Stav zakázky:aktuálně vypsané
Zdroj oznámení:-----
Typ oznámení:Veřejné zakázky

Podrobnosti:

Zadavatel:

Statutární město Jablonec nad Nisou zastoupené RNDr. Jiřím Čeřovským, primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou

Stručný popis zakázky:

Předmětem plnění je „Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa„.

Součástí předmětu zakázky je výměna 883 ks svítidel. V rámci výměny svítidel budou vyměněny i svodové kabely. Podrobně je předmět zakázky vymezen v projektové dokumentaci a v soupisu prací k nacenění, které tvoří přílohu č. 3 a 4 těchto zadávacích podmínek.

Podrobné informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci vč. příloh.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou zadavatele ve věcech administrativních je Ing. Soňa Černá, oddělení právní a veřejných zakázek, tel.: +420 483 357 122, e-mail: cerna@mestojablonec.cz

Předpokládaný termín plnění:

Od 11/2022 do 12/2023 

Prohlídka místa plnění:

Organizovaná prohlídka místa plnění se s ohledem na povahu dodávek nekoná.

Dokumentace k výběrovému řízení je uveřejněna na Profilu zadavatele a bude průběžně aktualizována: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1428370923-74627817/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-1428370923-74627817/

14. 9. 2022 bylo na Profilu zadavatele uveřejněno Vysvětlení zadávací dokumentace I:

https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-74627819/SeznamZahajenychZadavacichPostupu-74627819/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-1428370923-74627817/VysvetleniZD2016-1428370923-74627817/Přečtěte si Pravidla pro veřejné zakázky

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3574735x | Petr Vitvar
load