Aktuální oznámení

Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Den vyvěšení:1.6.2022
Den sejmutí:11.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář primátora
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023

Účel výzvy

V rámci programu Ministerstva kultury lze získat finanční prostředky na obnovu a restaurování kulturních památek v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou. Na obnově kulturní památky se společně s vlastníkem finančně podílí město a Ministerstvo kultury.

Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 11. července 2022

Ukončení příjmu žádostí: 30. září 2022 ve 14 h

Žadatelé

Vlastník kulturní památky (FO, PO, církev) v městské památkové zóně Jablonec nad Nisou případně jeho zástupce na základě plné moci. Pokud existuje více spoluvlastníků, je nutné doložit písemný souhlas všech.

Podmínky

  • vydané závazné stanovisko nebo pravomocné rozhodnutí k obnově kulturní památky příslušným orgánem státní památkové péče
  • vyplnění a podání „Žádosti o zařazení akce obnovy do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“ včetně všech povinných příloh uvedených v žádosti na str. 4
  • dotace poskytované v Programu jsou přísně účelové, jsou určeny na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou autentických prvků a konstrukcí kulturní památky, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka

Financování – povinné spolupodíly

Povinné finanční podíly se vypočítávají pouze z nákladů na památkové práce. Plátce DPH je uvede bez DPH.

Podíl vlastníka: min. 40 %

Podíl města: min. 10 %

Podíl Ministerstva kultury: max. 50 %

Realizace obnovy

1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Informační zdroje a kontakty

www.mestojablonec.cz: Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3425043x | Petr Vitvar
load