Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
OZ 252/2022/SPO/VŘ64 14.4.2022 - 31.5.2022 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru urologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
OZ 254/2022/SPO/VŘ66 14.4.2022 - 31.5.2022 výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru otorinolaryngologie pro území okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
MZDR 8789/2022-2/MIN/KAN 14.4.2022 - 30.6.2022 Mimořádné opatření - ochrana dýchacích cest Jiný subjekt Různé
14.4.2022 - 30.6.2022 Usnesení Vlády ČR č. 313 - o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu Jiný subjekt Různé
SPU 125425/2022/141/SU 13.4.2022 - 13.7.2022 Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zák.č. 503/2012 Sb. o prodeji půdy - Kokonín Jiný subjekt Různé
31485/2022 13.4.2022 - 20.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
30586/2022 7.4.2022 - 31.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Jasanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
30517/2022 6.4.2022 - 8.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Karla Čapka k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
220 EX 3902/07-467 4.4.2022 - 30.5.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Šumburk nad Desnou, spoluvlastnický podíl 1/30 Jiný subjekt Dražební vyhláška
29868/2022 4.4.2022 - 31.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Arbesova k.ú. Mšeno nad Nisou obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
30027/2022 4.4.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Liberecká, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
31.3.2022 - 31.5.2022 Dopravní opatření v úseku Kokonín, IMP – Rychnov platné od pátku 1. 4. 2022 z důvodu dlouhodobé uzavírky Pulečenského lesa Jiný subjekt Veřejná doprava
31.3.2022 - 31.5.2022 Objízdné trasy linek MHD od 1. 4. 2022 z důvodu uzavření ulice Kamenná Jiný subjekt Veřejná doprava
27984/2022 29.3.2022 - 1.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
28067/2022 29.3.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Dolní náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KULK 23107/2022, OD 230/2022/280.4/Lp 28.3.2022 - 31.10.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14 Budovatelů Liberecký kraj Uzavírka
27598/2022 28.3.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Anenské náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27623/2022 28.3.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Průmyslová, Korejská, 28.října k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
26209/2022 23.3.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Komenského, ul. Máchova, ul. Generála Mrázka, ul. Jugoslávská, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24883/2022 22.3.2022 - 31.8.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci: částečná uzavírka silnice III/29029 - ul. U Přehrady (křižovatka u Jablotronu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25551/2022 22.3.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Prosečská – k čp.34“ k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
18.3.2022 - do odvolání záměr prodeje objektů E. Floriánové 4 a 6, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - objekt
19688/2022 18.3.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vodní, ul. Skřivánčí, ul. Lužická, Řetízková k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23558/2022 17.3.2022 - 30.6.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Magistrát - odbor ekonomiky Různé
22788/2022 16.3.2022 - 24.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antala Staška, MK Lovecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22694/2022 16.3.2022 - 24.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská I/14 - levý chodník, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21409/2022 16.3.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, Náměstí dr. Farského k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka (chodník) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22222/2022 16.3.2022 - 31.5.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Husova k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka (chodník) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22549/2022 16.3.2022 - 30.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V Luzích k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka (chodník) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
14.3.2022 - do odvolání záměr prodeje st.p.č. 627/1, jejíž součástí je objekt č.p. 745 (Růžová 9) a p.p.č. 1836/1 vše v k. ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - objekt
11.3.2022 - 31.12.2022 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
9.3.2022 - 28.2.2023 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2022 Magistrát - odbor humanitní Různé
9.3.2022 - 28.2.2024 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024 příspěvkových organizací města Magistrát - odbor humanitní Různé
2.3.2022 - 31.7.2022 Dopravní opatření na linkách MHD č. 103 a 116 platné od 7. 3. do 31. 7. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
2.3.2022 - do odvolání Dopravní opatření na lince MHD č. 113 platné od čtvrtka 10. 3. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
17449/2022 26.2.2022 - 31.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpr.provozu na sil. III/2879 - ul. Letní k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou včetně objízdných tras Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17228/2022 25.2.2022 - 31.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hřbitovní k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
15.2.2022 - 28.2.2023 Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
24.1.2022 - 12.6.2022 Životní podmínky 2022 - výběrové šetření v domácnostech Jiný subjekt Různé
11.1.2022 - 31.12.2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtový výhled 2023-2024 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5.1.2022 - do odvolání Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Volná místa
10.12.2021 - 31.12.2022 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2022 Magistrát - kancelář primátora Různé
10.12.2021 - 31.12.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 Magistrát - kancelář primátora Různé
MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14597/2021-5/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-31/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2 s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 27. 10. 2021 ke screeningovému testování ve školách, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
13.10.2021 - do odvolání Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III. třídy v rámci sportovně turistické akce Janovských 11 a 19 km. ----- -----
MZE-49892/2021-16212 14.9.2021 - 31.12.2022 Veřejná vyhláška OOP kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství Jiný subjekt Vyhláška
24.8.2021 - do odvolání č.p. 1004 (E. Floriánové 3) záměr výpůjčky pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
23.7.2021 - do odvolání č.p. 484 (Mírové náměstí 2) - výpůjčka pro Úřad práce Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - objekt
1.7.2021 - 30.6.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený Závěrečný účet za rok 2020 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 9807/2021-2/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – diskriminační RT-PCR vyšetření vzorků, s účinností od 1. 7. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-55/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest, s účinností od 1. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 1595/2021-5/MIN/KAN 30.6.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení plánu očkování osob určených k očkování, s účinností od 7. 7. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
18.6.2021 - 31.12.2023 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022–2023 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
MZDR 40555/2020-7/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 2. 3. 2021 k nařízení izolace a karantény, s účinností od 15. 6. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 16640/2021-4/MIN/KAN 15.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k testování studentů vysokých škol, s účinností od 15. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
6/2021 14.6.2021 - do odvolání záměr prodeje p.p.č. 600/2, p.p.č. 3015 a st.p.č 5672 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
MZDR 1595/2021-3/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – plán očkování osob s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-14/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení provozu škol a vysokých škol s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-52/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-17/MIN/KAN 4.6.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. 6. 2021 Jiný subjekt Různé
31.5.2021 - 30.6.2022 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2020 Magistrát - kancelář primátora Různé
MZDR 20599/2020-81/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19, s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-12/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – provoz škol a školských zařízení s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN 24.5.2021 - do odvolání Změna mimořádných opatření – změna lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 s účinností od 24. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
19.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 471 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
14600/2021-10/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 47828/2020-28/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – samotestování zaměstnanců, OSVČ s účinností od 15. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-12/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-79/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 15. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-78/MIN/KAN 17.5.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření – frekvence testování dětí, žáků a studentů s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15568/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – poskytovatelé terénních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s účinností od 17. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-11/MIN/KAN 13.5.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 7. 5. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 11. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
7.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 438 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
4.5.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 433 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN 30.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-7/MIN/KAN 30.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
30.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 423 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
30.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 424 k záměru dalších změn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-7/MIN/KAN 28.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 3. 5. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN 28.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-4/MIN/KAN 23.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 19. 4. 2021 k omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-6/MIN/KAN 23.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-5/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 6. 4. 2021 k testování žáků ve školách, s účinností od 26. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-4/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření ze dne 10. 4. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 21. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14580/2021-2/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení povinnosti ZP k zápisu IČO do ISIN, s účinností od 23. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 16640/2021-1/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – testování studentů vysokých škol, s platností od 24. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 26. 4. 2021 do odvolání Jiný subjekt Různé
MZDR 20599/2020-71/MIN/KAN 21.4.2021 - do odvolání Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
13.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 374 k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Jiný subjekt Různé
13.4.2021 - do odvolání Usnesení Vlády ČR č. 375 k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví Jiný subjekt Různé
MZDR 14592/2021-4/MIN/KAN 13.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k testování žáků ve školách ze dne 6. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
MZDR 14601/2021-3/MIN/KAN 13.4.2021 - do odvolání Změna mimořádného opatření k omezení obchodu a služeb ze dne 10. 4. 2021, s účinností od 13. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
4/2021 12.4.2021 - do odvolání záměr prodeje části p.p.č. 165/2 o celkové výměře 576 m2 a část p.p.č. 431 o celkové výměře 178 m2 obě v k.ú. Rýnovice. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
MZDR 46953/2020-6/MIN/KAN 7.4.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – interval pro podání druhé dávky vakcíny proti covid-19 s účinností od 10. 4. 2021 Jiný subjekt Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370744x | Petr Vitvar
load