Aktuální oznámení

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 697, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 697/2 o výměře 222 m2 a p.p.č. 964/7 o výměře 287 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice

Číslo jednací:5/2022
Den vyvěšení:9.5.2022
Den sejmutí:8.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í    M Ě S T O    J A B L O N E C    N A D    N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 697, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 697/2 o výměře 222 m2 a p.p.č. 964/7 o výměře 287 m2 vše v k.ú. Vrkoslavice za minimální kupní cenu ve výši 364.422 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).

Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370693x | Petr Vitvar
load