Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 462/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 462/10 o výměře 134 m2 a p.p.č. 461/5 o výměře 6 m2 vše v k.ú. Rýnovice

Číslo jednací:5/2022
Den vyvěšení:9.5.2022
Den sejmutí:8.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje části p.p.č. 462/4, geometrickým plánem nově označené jako p.p.č. 462/10 o výměře 134 m2 a p.p.č. 461/5 o výměře 6 m2 vše v k.ú. Rýnovice za minimální kupní cenu ve výši 70.400 Kč.

Pozemek je zařazen do skupiny D) – ostatní pozemky určené k prodeji (vypořádání, doprodeje, zahrady k domům, ostatní pozemky).


Pozemek bude prodáván formou elektronické aukce.


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370718x | Petr Vitvar
load