Aktuální oznámení

záměr prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo jednací:5/2022
Den vyvěšení:9.5.2022
Den sejmutí:8.7.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

 

záměr prodeje p.p.č. 876/29 a p.p.č. 898/35 obě v k.ú. Jablonec nad Nisou za minimální kupní cenu ve výši 2.100.641 Kč.
Pozemek je zařazen do skupiny A)  –  pozemky  na individuální  výstavbu rodinných domů.

 

Na p.p.č. 876/29 v k.ú. Jablonec nad Nisou je v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno zřízení a provozování distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o kabelové vedení NN a VN pro trafostanici, která je těmito pozemky obklopena. Trafostanice je umístěna na st.p.č. 3570 a p.p.č. 3125 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Všechny tyto nemovité věci jsou ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Ochranné pásmo trafostanice zasahuje na p.p.č. 876/29 v k.ú. Jablonec nad Nisou.

Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370744x | Petr Vitvar
load