Aktuální oznámení

záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov za minimální kupní cenu ve výši 1.508.655,- Kč.

Číslo jednací:4/2022
Den vyvěšení:21.4.2022
Den sejmutí:24.6.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje p.p.č. 77/1 v k.ú. Lukášov o výměře 1059m2 za minimální kupní cenu ve výši 1.508.655,- Kč.

Prodej pozemku bude zařazen do skupiny A) – pozemky na individuální výstavbu rodinných domů. 

Prodej bude realizován formou elektronické aukce.
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3370718x | Petr Vitvar
load