Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
27.6.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
27.6.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
27.6.2022 - 6.7.2022 Uzavření provozoven České pošty ve dnech 5. a 6. července 2022 Jiný subjekt Různé
27.6.2022 - 16.7.2022 Dopravní opatření MHD - ul. Liberecká (zastávka Divadlo) 8. 7. 2022 do 16. 7. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
55860/2022 27.6.2022 - 12.7.2022 Rozhodnutí, Oznámení zahájení řízení zahradní chatka Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
8/2022 27.6.2022 - 12.7.2022 Nařízení č. 8/2022, kterým se mění nařízení statuárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje, ve znění pozdějších předpisů Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
27.6.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 1. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
56360/2022 27.6.2022 - 28.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Vrkoslavická, k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
56397/2022 27.6.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
56545/2022 27.6.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Husova (chodník) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
56650/2022 27.6.2022 - 31.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „chodník“ ul. Mlýnská k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
56740/2022 27.6.2022 - 30.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
27.6.2022 - 25.7.2022 Navrhované jízdní řády železniční dopravy pro období od 11. prosince 2022 do 9. prosince 2023 Jiný subjekt Veřejná doprava
56070/2022 25.6.2022 - 10.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29039 u objektu č.ev. 698 k.ú. Dolní Maxov, obec Josefův Důl Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
55730/2022 24.6.2022 - 9.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu u objektu čp. 359 k.ú. i obec Janov nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
55819/2022 24.6.2022 - 9.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovemí přechodné úpravy provozu na PK v Jablonci nad Nisou a Rádlo v rámci akce JBC 4x Revelations 2022 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
24.6.2022 - 31.8.2022 Dopravní opatření MHD během letních prázdnin od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
KULK 47986/2022 24.6.2022 - 11.7.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici I/14 Liberecký kraj Vyhláška
56026/2022 24.6.2022 - 30.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29029 Palackého a na MK ul. Palackého, ul. U Jeslí, „Palackého III/29029 - pravý chodník“, S. K. Neumanna, Větrná, ul. A. Dvořáka, U Kostela Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
24.6.2022 - 19.7.2022 Zázemí jablonecké přehrady – lokalita U Prutu ----- Veřejné zakázky
7/2022 24.6.2022 - 9.7.2022 Obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 7/2022, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Jablonec nad Nisou č. 4/2010 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, v platném znění Magistrát - kancelář primátora Obecně závazná vyhláška
55192/2022 23.6.2022 - 23.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh na stanovení místní úpravy provozu na sil. III/2789 a souvisejících MK + ÚK v souvislosti s úpravou DZ na silnici I/65 Dobrá Voda vše k.ú. i obec Rychnov u Jbc + k.ú. Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
55280/2022 23.6.2022 - 8.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 - ul. Rychnovská včetně obj.trasy, k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
55710/2022 23.6.2022 - 1.7.2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Proseč n.N., ulice Nad Školkou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
23.6.2022 - 14.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 14.7.2022 = U Tenisu 182 Jiný subjekt Různé
55742/2022 23.6.2022 - 1.7.2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Kokonín, ulice Rychnovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
55249/2022 23.6.2022 - 22.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
55539/2022 23.6.2022 - 27.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Alešova, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
55572/2022 23.6.2022 - 24.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mánesova k.ú. i obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka, ul. V Luzích, ul. Skelná – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
55915/2022 23.6.2022 - 11.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Na Šumavě, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
55932/2022 23.6.2022 - 11.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mánesova, ul. Palackého, ul. Mánesova, ul. A. Dvořáka, Saskova, Smetanova a na silnici III/29029–U Přehrady Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
22.6.2022 - 30.9.2022 Oznámení o konání společenské akce – promítání v Letním kině Magistrát - kancelář primátora Různé
22.6.2022 - 1.7.2022 Oznámení o konání společenské akce – Koncert VHS/Fialky/Kohout plaší smrt Magistrát - kancelář primátora Různé
21.6.2022 - 26.7.2022 Dražební vyhláška - movité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
21.6.2022 - 12.7.2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie 12.7.2022 Nerudova 20,22,24 Jiný subjekt Různé
21.6.2022 - 28.7.2022 Dražební vyhláška - movité věci Jiný subjekt Dražební vyhláška
54915/2022 21.6.2022 - 9.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Přehrada-chodníky kolem I. přehrady“, Průběžná, Za Hrází a na ÚK „ŽP Přehrada-od Průběžné do Za Hrází“, vše k.ú. Mšeno n.N., obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
52535/2022 20.6.2022 - 20.7.2022 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Dalešice Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
54122/2022 20.6.2022 - 28.6.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Kokonínská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
54120/2022 20.6.2022 - 28.6.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Mšeno nad Nisou, ul. B. Němcové a Mechová Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
54121/2022 20.6.2022 - 28.6.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonecké Paseky, ul. Jindřichovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
54194/2022 20.6.2022 - 28.6.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lesní Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
53895/2022 20.6.2022 - 5.7.2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "SEK Jablonec nad Nisou NAKIT" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
54321/2022 20.6.2022 - 28.6.2022 Informace přihlášeným spolkům o zahajovaných správních řízeních, k.ú. Kokonín, ulice Rychnovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
54510/2022 20.6.2022 - 6.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Pod Kapličkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
20.6.2022 - 10.7.2022 Výluky na železniční trati č. 036 v úseku Liberec - Vesec u Liberce a Smržovka - Tanvald Jiný subjekt Veřejná doprava
20.6.2022 - do odvolání Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích ----- -----
54043/2022 20.6.2022 - 19.8.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu: umístění SDZ IZ 8a-b "začátek a konec zóny s dopravním omezením" se symboly DZ "B 20a - 30 km/hod., B13 - 3,5 t + E 13 - mimo dopravn Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
54212/2022 20.6.2022 - 20.7.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí-společné povolení: rekonstrukce ulice Průmyslová (úsek ul. Liberecká - 28. října), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
53986/2022 18.6.2022 - 18.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu - MK Horská, Kokonínská a Náměstí Míru v rámci stavby "Zpevněné plochy, VO, parkoviště Nám.Míru (u Tilie čp. 720) k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
54009/2022 18.6.2022 - 3.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpr.provozu na sil. III/29029 - ul. Palackého za OK U kaplčky směr z centra, k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
53731/2022 17.6.2022 - 2.7.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - Rally Bohemia 2022, RZ Radostín (Malá Skála - Radimovice) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
54110/2022 17.6.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Turnovská I/65 - pravý chodník“, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
54116/2022 17.6.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Spojovací (chodník), k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
53475/2022 16.6.2022 - 15.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Janáčkova, k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
53319/2022 16.6.2022 - 15.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
147 EX 156/21-70 16.6.2022 - 16.8.2022 Dražební vyhláška, nemovitosti v k.ú. Liberec Jiný subjekt Dražební vyhláška
16.6.2022 - 29.6.2022 Nákup počítačů ----- Veřejné zakázky
15.6.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
52137/2022 15.6.2022 - 30.6.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/29029 - ul. Palackého k.ú. Mšeno nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
52491/2022 15.6.2022 - 30.6.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na MK k.ú. Lučany nad Nisou v souvislosti s akcí „IE-12-4004294 JN,Lučany n.N.,I.etapa, Krojčenk-vNN,kNN“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
53153/2022 15.6.2022 - 1.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Zámecká k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
5/2022 14.6.2022 - 29.6.2022 Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 5/2022, kterým se mění nařízení č. 3/2009 města Jablonec nad Nisou, kterým se vydává „Tržní řád“ Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
6/2022 14.6.2022 - 29.6.2022 Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích Magistrát - kancelář primátora Nařízení města
bez č.j. 13.6.2022 - 4.7.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060840748, Růžová: č. o. 1, 3, 3a, 5, 7a, Sokolí: č. o. 29 Jiný subjekt Různé
52311/2022 13.6.2022 - 29.6.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Raisova k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
52632/2022 13.6.2022 - 15.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Schovaná a na sil. III. třídy – III/2879 – Rychnovská, vše k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
203 Ex 22841/20-32 10.6.2022 - 15.7.2022 Dražební vyhláška, movité věci - na žádost Jiný subjekt Dražební vyhláška
51883/2022 10.6.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Vršku, v ul. U Nisy a „Budovatelů – k čp. 3270-3272“ a ÚK „Liberecká – u čp. 3715-3717“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
51973/2022 10.6.2022 - 30.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lidická, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
10.6.2022 - 31.8.2022 Výběrové řízení - ředitel/ředitelka ZOO Liberec Liberecký kraj Volná místa
10.6.2022 - 31.8.2022 Výběrové řízení - ředitel/ředitelka p. o. Botanická zahrada Liberec Liberecký kraj Volná místa
9.6.2022 - 11.7.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
9.6.2022 - 11.7.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (sociální pracovník - agenda sociálně právní ochrany dětí) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
9.6.2022 - 11.7.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
9.6.2022 - 11.7.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví (odborný referent oddělení sociální péče) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
154 EX 293/21-77 9.6.2022 - 19.7.2022 Dražební vyhláška- nemovitosti v k.ú. Rýnovice Jiný subjekt Dražební vyhláška
154 EX 293/21-78 9.6.2022 - 19.7.2022 Dražební vyhláška- nemovitosti v k.ú. Rýnovice Jiný subjekt Dražební vyhláška
51123/2022 8.6.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Březová, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
8.6.2022 - 30.6.2022 Změny ve veřejné dopravě v Libereckém kraji s platností od 12. června Jiný subjekt Veřejná doprava
8.6.2022 - 8.7.2022 Krátkodobá uzavírka provozovny 468 04 Jablonec nad Nisou 7 (Prosečská 192) Jiný subjekt Různé
7.6.2022 - 11.7.2022 Výzva na registraci subjektů za účelem poskytování výchovně-vzdělávacích služeb pro děti od 2 do 5 let s příspěvkem města Magistrát - odbor humanitní Různé
KULK 41270/2022, OSH 401/2022/280.4/Lp 6.6.2022 - 15.10.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/14 Liberecký kraj Uzavírka
MML093182/22-OD/Fri, CJ MML 124549/22 6.6.2022 - 9.7.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích v Hodkovicích nad Mohelkou (dále jen „pozemní komunikace“), v rozsahu podle přílohy Jiný subjekt Uzavírka
50155/2022 6.6.2022 - 11.7.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Rybníka, P. Bezruče, Mánesova, A. Dvořáka, Palackého vč. levého chodníku k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
3.6.2022 - 28.2.2023 7. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
3.6.2022 - 4.7.2022 záměr prodeje p.p.č. 1797/4 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
1.6.2022 - 11.7.2022 Výzvu k předkládání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2023 Magistrát - kancelář primátora Různé
KULK 40301/2022, OZ 315/2022/SPO/VŘ83 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40304/2022, OZ 316/2022/SPO/VŘ84 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40305/2022, OZ 317/2022/SPO/VŘ85 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru zubní lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40306/2022, OZ 318/2022/SPO/VŘ86 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru ortodoncie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40307/2022, OZ 319/2022/SPO/VŘ87 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru endokrinologie a diabetologie (v rozsahu endokrinologie) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40308/2022, OZ 320/2022/SPO/VŘ88 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská kardiologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40309/2022, OZ 321/2022/SPO/VŘ89 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40311/2022, OZ 322/2022/SPO/VŘ90 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru návykové nemoci pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40312/2022, OZ 323/2022/SPO/VŘ91 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru adiktologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40313/2022, OZ 324/2022/SPO/VŘ92 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru otorinolaryngologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 40359/2022, OZ 325/2022/SPO/VŘ96 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru chirurgie; ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí pro území okres Liberec a okres Jablonec nad Nisou Liberecký kraj Různé
KULK 40357/2022, OZ 326/2022/SPO/VŘ95 1.6.2022 - 18.7.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru klinický psycholog pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3420198x | Petr Vitvar
load