Aktuální oznámení

Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM

Den vyvěšení:12.8.2022
Den sejmutí:do odvolání
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Různé

Podrobnosti:

Jméno a příjmení Datum uložení zásilky Poslední den pro vyzvednutí Číslo jednací
Bajdich Martin 05.08.2022 15.08.2022 89/2022/DSA/HAV
Balatka Josef 05.08.2022 19.08.2022 3548/2022/SPR/OPŘ/Mc
Brablec Roman 05.08.2022 16.08.2022 5165/2022/PaVZ/Man
Gáborová Jana 02.08.2022 12.08.2022 4479/2022/SPR/OPŘ/Ko
Kratejl Milan 05.08.2022 19.08.2022 4103/2022/SPR/OPŘ/Mc
Papež Filip 10.08.2022 20.08.2022 4672/2022/SPR/OPŘ/Mc
Soukup Pavel 02.08.2022 12.08.2022 2284/2022/SPR/OPŘ/Ko

Ve vlastním zájmu věnujte pozornost tomuto:

POUČENÍ 

pro níže uvedené adresáty s trvalým pobytem na adrese Mírové náměstí 19 o uložení zásilky obsahující písemnost, jejíž doručení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1. Zásilka je pro adresáta uložena na vnitřním informačním středisku Magistrátu města Jablonec nad Nisou a je k vyzvednutí v pracovní dny v době: Po, St – 8.00 – 17.00; Út, Čt – 8.00 – 16.00; Pá – 8.00 – 15.00

2. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

3. Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3502095x | Petr Vitvar
load