Aktuální oznámení

Výběrové řízení na pozici referenta odboru správního - odborný referent živnostenského úřadu (registrace a správní řízení)

Den vyvěšení:3.8.2022
Den sejmutí:9.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - kancelář tajemníka
Typ oznámení:Volná místa

Podrobnosti:

Tajemník Magistrátu města Jablonec nad Nisou vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, výběrové řízení, které je podmínkou pro vznik pracovního poměru úředníka na pracovní pozici:

referent odboru správního Magistrátu města Jablonec nad Nisou (odborný referent živnostenského úřadu – registrace a správní řízení)

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: budovy Magistrátu města Jablonec nad Nisou a území správního obvodu města Jablonec nad Nisou, jakožto obce s rozšířenou působností podle přílohy č. 2 k zákonu č. 314/2002 Sb., v platném znění.

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk;

Další požadavky stanovené pro uchazeče:

· vysokoškolské vzdělání, minimálně bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání (DiS.);

· výborné komunikační schopnosti a schopnost jednat s lidmi, psychická odolnost;

· samostatnost, odpovědnost, aktivní přístup k řešení problémů, flexibilita a kreativita, velmi dobrý písemný projev;

· uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, internet);

· orientace v právních předpisech týkajících se živnostenského podnikání a znalost správního řádu výhodou;

· řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič vozidel s manuální převodovkou) výhodou;

Nabízíme:

· perspektivní zaměstnání;

· odpovídající platové podmínky a zaměstnanecké výhody dané kolektivní smlouvou (příspěvek zaměstnavatele na stravování; pět dní sociálně zdravotního volna; příspěvek na penzijní pojištění);

· pružnou pracovní dobu;

· pět týdnů dovolené;

· možnost získání obecního bytu.

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:

· jméno, příjmení a titul;

· datum a místo narození;

· státní příslušnost;

· místo trvalého pobytu;

· korespondenční adresa;

· telefonní číslo, (e-mail);

· číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana);

· datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojí uchazeč tyto doklady:

· strukturovaný životopis

· výpis z rejstříku trestů ČR (bez záznamu) nesmí být starší než 3 měsíce

· doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. jeho ověřenou kopii

Popis vykonávané práce:

Zajišťování odborné agendy živnostenského úřadu na území obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou, a to především na úseku registrace a vedení správních řízení vyplývajících ze živnostenského zákona a ostatních právních předpisů.

Platové zařazení: do platové třídy 10, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce.

Pracovní poměr: na dobu určitou (cca 1 rok) s nástupem ihned nebo dle vzájemné dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro doručení přihlášek uchazečů je 9.9.2022 do 11 hod., tato lhůta platí i pro přihlášky doručené poštou.

Způsob podání přihlášky:

  • osobně na organizačním a personálním oddělení, budova radnice, č. dveří 234 (příp. 232,235,236)
  • odeslat na adresu: Magistrát města Jablonec nad Nisou, kancelář tajemníka, organizační a personální oddělení, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou,
  • na obálku se všemi požadovanými dokumenty k výběrovému řízení uchazeči napíší „neotevírat, výběrové řízení“.

Poskytování informací:

Informace k pracovní náplni jsou k dispozici u Ing. Jitky Prchalové, vedoucí oddělení živnostenský úřad na prchalova@mestojablonec.cz. Informace k výběrovému řízení poskytne JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu na rehacek@mestojablonec.cz nebo Zdeňka Krausová, organizační a personální oddělení na krausova@mestojablonec.cz .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit i bez udání důvodu.

Informace o zpracování osobních údajů: osobní údaje poskytnuté uchazeči budou využity pouze pro účel kontroly splnění požadavků ze strany uchazeče, případně pro účely vzniku pracovněprávního vztahu u vítězného uchazeče. Písemné materiály poskytnuté k výběrovému řízení, budou neúspěšným uchazečům vráceny, případně budou skartovány.

Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load