Aktuální oznámení

záměr prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 636/1 o nové výměře 1056 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou

Číslo evidenční:6/2022
Den vyvěšení:4.7.2022
Den sejmutí:5.9.2022
Zdroj oznámení:Magistrát - odbor ekonomiky
Typ oznámení:Prodej - pozemek

Podrobnosti:

 

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O J A B L O N E C N A D  N I S O U

majetkoprávní oddělení

Ve smyslu § 39, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

z v e ř e j ň u j e :

záměr prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 636/1 o nové výměře 1056 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou za účelem výstavby rodinného domu za minimální kupní cenu ve výši 1.623.805 Kč.

Prodej pozemku bude realizován formou elektronické aukce : https://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?clanek=41063&lanG=cs&xuser=80774667397878088&slozka=35


Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3501984x | Petr Vitvar
load