Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
30.9.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
30.9.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
79944/2022 29.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Kaštanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.9.2022 - 14.10.2022 Záměr výpůjčky - st.p.č. 6919, jejíž součástí je budova bez čp/če (dvougaráž) Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
29.9.2022 - 14.10.2022 Záměr výpůjčky podílů na garážích Žitná Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
29.9.2022 - 14.10.2022 Záměr výpůjčky - kaplička Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
29.9.2022 - do odvolání Komenského 11 - pronájem garáže (uprostřed) Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
81608/2022 29.9.2022 - 30.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
81448/2022 29.9.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK U Staré lípy, k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
81605/2022 29.9.2022 - 10.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Proseč nad Nisou, ul. Zlatá ulička Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
81612/2022 29.9.2022 - 10.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Palackého Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
81628/2022 29.9.2022 - 10.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Anenská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
KULK 71218/2022, OZ 419/2022/SPO/VŘ110 26.9.2022 - 15.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu laboratoř klinické biochemie a hematologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
26.9.2022 - 13.10.2022 Výluka na železniční trati 036 v úseku Tanvald - Kořenov - Szklarska Poreba Górna (10.-13. 10. 2022) Jiný subjekt Veřejná doprava
26.9.2022 - 11.10.2022 REKO HP ----- Veřejné zakázky
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
23.9.2022 - 14.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060855201, dne 14. 10. 2022 od 7:30 do 16:30 hodin, Lovecká, Liliová, Milířová, Na Hutích, Vlaštovčí, Korálková....... Jiný subjekt Různé
KULK 70408/2022, OSH 695/2022/280.4/Lp 23.9.2022 - 31.10.2022 Veřejná vyhláška OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14 – prodloužení termínu Liberecký kraj Uzavírka
80510/2022 23.9.2022 - 12.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Riegrova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
80087/2022 22.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Dubová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
80037/2022 22.9.2022 - 7.10.2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka - P. A. Jezak Magistrát - odbor správní Různé
79849/2022 22.9.2022 - 22.10.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o odstranění vraku vozidla AUDI 100 černé barvy bez registračních značek z pozemní komunikace - parkoviště v ulici U Hřiště, Mšeno nad Nisou, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
80115/2022 22.9.2022 - 3.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Petra Bezruče Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
80107/2022 22.9.2022 - 3.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Kokonín, ul. Rychnovská Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
80098/2022 22.9.2022 - 3.10.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Mšeno nad Nisou, ul. U Hřiště Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
22.9.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 2. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
KULK 70016/2022 OSH 694/2022/280.4/Lp 22.9.2022 - 13.10.2022 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U- Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/10 Tanvald - Harrachov Liberecký kraj Vyhláška
22.9.2022 - 12.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060858057, dne 12. 10. 2022 od 7:30 do 13:30 hodin, část obce Vrkoslavice Jiný subjekt Různé
22.9.2022 - 12.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060858076, dne 12. 10. 2022 od 7:30 do 13:30 hodin, kat. území Proseč nad Nisou Jiný subjekt Různé
80215/2022 22.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dalešická k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr prodeje p.p.č. 1874/10 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr prodeje části p.p.č. 2184/8 o výměře 26 m2 a části p.p.č. 2144/5 o výměře 263 m2 vše v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměru prodeje p.p.č. 1236/8 v k.ú. Jablonec nad Nisou. Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 záměr pronájmu části p.p.č. 1281 o výměře cca 162 m2 v k.ú. Proseč nad Nisou za účelem zahrady. Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
21.9.2022 - 7.10.2022 zveřejnění záměru směny p.p.č. 849/14 a části ppč. 849/15 za část st.p.č. 573 vše v k.ú. Jablonecké Paseky Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
79348/2022 21.9.2022 - 6.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na účelových a místních komunikacích a na silnici III/2876 v části Dolní Háje u Obecního úřadu Rádlo – „zóna tempo 30 u OÚ“ vše k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78619/2022 21.9.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antala Staška, MK Lovecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná i částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79720/2022 21.9.2022 - 7.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Rovná, ul. Školní k.ú. Kokonín obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
79795/2022 21.9.2022 - 9.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka (jeden jízdní pruh) Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79845/2022 21.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2879 Rychnovská, na MK Na Svahu k.ú. Kokonín a obec Jablonec n.N. – částečná a úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79204/2022 20.9.2022 - 5.10.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu: vnitroblok Rybářská-Smetanova, Jablonec nad Nisou - umístění IP 12 + E 13 +V 10f, vyhrazené stání pro ZTP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
19.9.2022 - 7.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060857482, dne 7. 10. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin, část obce Kokonín Jiný subjekt Různé
19.9.2022 - 7.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060855207, dne 7. 10. 2022 od 8:30 do 15:30 hodin, část obce Jablonecké Paseky Jiný subjekt Různé
19.9.2022 - 7.10.2022 Výluka na železniční trati 036 v úseku Liberec – Vesec u Liberce 3.-7. října 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
19.9.2022 - 10.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060858069, dne 10. 10. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin, část obce Jablonecké Paseky Jiný subjekt Různé
19.9.2022 - 10.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060858564, dne 10. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin, část obce Kokonín Jiný subjekt Různé
79063/2022 19.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Raisova k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
78792/2022 19.9.2022 - 5.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Saskova, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79203/2022 19.9.2022 - 20.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Korejská, „Horní náměstí – parkoviště“ k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná i částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.9.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
78032/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. II/287 k.ú. i obec Maršovice Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78264/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysocká ppč. 3492 k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78040/2022 16.9.2022 - 1.10.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu: ulice Skřivánčí - zřízení přechodu pro chodce v úseku křiž. Vilová - Žítkova, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
16.9.2022 - 2.10.2022 záměr výpůjčky části p.p.č. 338/69 a části č.p. 4586 (budova atletické haly, která je součástí st.p.č. 4382), vše v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - pozemek
16.9.2022 - 28.2.2023 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
79012/2022 16.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Jasanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
79036/2022 16.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Schovaná a na sil. III. třídy – III/2879 – Rychnovská, vše k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77624/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a pozemních komuikacích Jablonce n.N., Bedřichova a Janova nad Nisou v rámci akce - 10.ročník MČR na kolečkových lyžích Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
77887/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přech.úpravy provozu na místních komunikacích v rámci provádění prací na akci "Stezka pro nemotorovou dopravu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78003/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Lužická k.ú. i obec Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
77983/2022 15.9.2022 - 30.9.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o schválení stavebního záměru - rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
78158/2022 15.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/287 – Pražská a na MK ul. Kavanova k.ú. Vrkoslavice obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
78004/2022 15.9.2022 - 3.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
78315/2022 15.9.2022 - 15.11.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Nákladní k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
78349/2022 15.9.2022 - 3.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Táboritská k.ú. a obec Jablonec n.N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77904/2022 14.9.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Rychnovská III/2879 - pravý chodník“ k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
77937/2022 14.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Komenského, k.ú. a obec Jablonec n.N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
78034/2022 14.9.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. V Luzích k.ú. a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
KULK 67763/2022, OZ 403/2022/SPO/VŘ104 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení: na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu:endokrinologie a diabetologie (v rozsahu endokrinologie) pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67764/2022, OZ 404/2022/SPO/VŘ105 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu dětská kardiologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67765/2022, OZ 405/2022/SPO/VŘ106 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu dětská a dorostová psychiatrie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67759/2022, OZ 399/2022/SPO/VŘ100 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu všeobecné praktické lékařství pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67760/2022, OZ 400/2022/SPO/VŘ101 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu praktické lékařství pro děti a dorost pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67761/2022, OZ 401/2022/SPO/VŘ102 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu zubní lékařství zubní lékařství Liberecký kraj Různé
KULK 67762/2022, OZ 402/2022/SPO/VŘ103 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu ortodoncie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
13.9.2022 - 3.10.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060854652, dne 3. 10. 2022 od 8:30 do 17:30 hodin, Zelené údolí: č. o. 3 Jiný subjekt Různé
UZSVM/ULB/6299/2022-ULBM 13.9.2022 - 31.12.2022 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2022 Jiný subjekt Různé
KULK 67766/2022, OZ 406/2022/SPO/VŘ107 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu návykové nemoci pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67767/2022, OZ 407/2022/SPO/VŘ108 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu adiktologie pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
KULK 67768/2022, OZ 408/2022/SPO/VŘ109 13.9.2022 - 14.11.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
76965/2022 12.9.2022 - 5.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Petra Bezruče (chodník a parkovací stání) k.ú. i obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
12.9.2022 - 13.10.2022 Rekonstrukce svítidel veřejného osvětlení ve městě Jablonec nad Nisou I. etapa ----- Veřejné zakázky
10.9.2022 - 5.10.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
9.9.2022 - 11.10.2022 záměr prodeje p.p.č. 489/1 v k.ú. Kokonín Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
75793/2022 8.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Lesní k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
76341/2022 8.9.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Palackého – částečná a úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
74154/2022 5.9.2022 - 17.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „U Přehrady III/29029 - levý chodník“ k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
74429/2022 5.9.2022 - 6.10.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí: přeřazení silnice do kategorie MK - část ČSA od OK po hranice města, Lukášov, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
5.9.2022 - 30.9.2022 Dopravní opatření na linkách MHD platné od čtvrtka 1. 9. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
5.9.2022 - 30.9.2022 Omezení provozu MHD od 1. 9. do 30. 9. 2022 nad rámec standardního provozu MHD Jiný subjekt Veřejná doprava
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3568515x | Petr Vitvar
load