Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
99610/2022 1.12.2022 - 16.12.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - křiž. sil. III/28711 x III/28716, k.ú. Pulečný + k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30.11.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
30.11.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
99306/2022 30.11.2022 - 8.12.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Proseč nad Nisou, ul. Nad Školkou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
99309/2022 30.11.2022 - 8.12.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Svatopluka Čecha Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
97466/2022 30.11.2022 - 15.12.2022 Veřejná vyhláška - sdělení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí - Frýdštejn - vodovod Bezděčín Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
30.11.2022 - 16.12.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení pro komunikaci s veřejností Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
99552/2022 30.11.2022 - 30.6.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na silnici „Liberecká I/14 - levý chodník“,“ Budovatelů I/14 - levý chodník“, k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.11.2022 - 28.2.2023 12. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
98244/2022 28.11.2022 - 6.12.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Na Roli Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
98245/2022 28.11.2022 - 6.12.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Dlouhá Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
28.11.2022 - 6.1.2023 Veřejná vyhláška- od 05.12.2022 do 03.01.2023 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. OF/7811/22-2, kterým je VYMĚŘEN MÍSTNÍ POPLATEK Jiný subjekt Vyhláška
1407967/22/2600-11460-505724 28.11.2022 - 16.12.2022 Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území Finanční úřad Různé
97428/2022 25.11.2022 - 10.12.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29022 k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou v rámci akce - místní slavnost Průvod masek “Půjdem spolu do Betléma“ Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
97884/2022 25.11.2022 - 24.1.2023 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy provozu - umístění DZ IP 12 + E 13 v ulici Smetanova z boku objektu č.p. 4291/63, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
97975/2022 25.11.2022 - 12.12.2022 SDĚLENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ ,,Viladomy Jablonec" - novostavba 5 bytových domů, objekty A1, A2, B1, B2, C, D, P1, P2, P3, podzemní parking, zpevněné plochy, opěrné stěny, přípojky vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace včetně retenční n Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
OSH 936/2022, KULK 85438/2022/280.13/Pc 25.11.2022 - 15.12.2022 ROZHODNUTÍ- Stavební povolení veřejnou vyhláškou- „Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“, (Úsek 1 „Kyselka – Proseč n.N., škola“), (Úsek 4 „U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“) Liberecký kraj Vyhláška
97410/2022 24.11.2022 - 24.12.2022 veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci a udělení souhlasu s navrženým umístěním dopravního značení a dopravního zařízení: parkoviště LIDL Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
97538/2022 24.11.2022 - 9.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu: uzavření ulice Za Plynárnou, Jablonec nad Nisou, z důvodu odchytu divokých prasat, osazení B1, B30 + E 13, termín 1.11.2022-30.6.2023 Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
23.11.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
MZP/2022/710/4284 23.11.2022 - 14.12.2022 Předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Horního a středního Labe 2021 – 2027“ Jiný subjekt Různé
KULK 85396/2022, OZ 508/2022/SPO/VŘ125 23.11.2022 - 9.1.2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zubní lékařství pro území okresů: Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa Liberecký kraj Různé
23.11.2022 - 14.12.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060867528, dne 14. 12. 2022 od 7:30 do 11:30 hodin, Československé armády: č. o. 24 Jiný subjekt Různé
97077/2022 23.11.2022 - 31.5.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Květinová („chodník“) k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
97123/2022 23.11.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova („chodník“) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.11.2022 - 14.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků Magistrát - kancelář tajemníka Různé
21.11.2022 - 21.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace o svolání 1. zasedání OVK Magistrát - kancelář tajemníka Různé
21.11.2022 - 21.12.2022 Volba prezidenta republiky - Informace pro předsedy, místopředsedy a zapisovatele OVK o termínu školení k zásadám hlasování a systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování Magistrát - kancelář tajemníka Různé
95245/2022 21.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.11.2022 - 2.12.2022 Odstranění černé skládky v ul. Janovská, Jablonec nad Nisou ----- Veřejné zakázky
KULK 83397/2022-OSŘ, OÚPSŘ 291/2022-OSŘ 16.11.2022 - 1.12.2022 Vyrozumění o zastavení odvolacího řízení Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
16.11.2022 - 2.12.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
94773/2022 16.11.2022 - 1.12.2022 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o vydání stavebního povolení - rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Podzimní, Skelná, k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
KULK 84095/2022, OSH 865/2022/280.4/Mp 16.11.2022 - 5.12.2022 Veřejná vyhláška- OOP- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/65 Liberecký kraj Vyhláška
KULK 84096/2022, OSH 865/2022/280.4/Lp 16.11.2022 - 5.12.2022 Návrh opatření veřejnou vyhláškou- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/65- zákaz zastavení Liberecký kraj Vyhláška
15.11.2022 - 12.12.2022 Nabídka volných obecních bytů Magistrát - odbor technický Pronájem - jednotka
15.11.2022 - 6.12.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060861985, dne 6. 12. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin, Jablonec nad Nisou (okres Jablonec nad Nisou), kat. území Jablonec nad Nisou (kód 655970): parcelní č. 1880/1, 1889/1 Jiný subjekt Různé
15.11.2022 - 1.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Návrh Rozpočtového výhledu 2024-2028 Jiný subjekt Různé
DUCR-65167/22/Lh 14.11.2022 - 5.12.2022 Veřejná vyhláška-Rozhodnutí- “Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou“ Jiný subjekt Vyhláška
DUCR-69262/22/Lh 14.11.2022 - 5.12.2022 Vyvěšení na úřední desce – veřejné vyhlášky – stavební povolení: “Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou", č.j.: DUCR-65167/22/Lh ze dne 8. listopadu 2022. Jiný subjekt Různé
94634/2022 14.11.2022 - 30.4.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul.Za Hrází, ul. Smetanova, „U Přehrady III/29029 - levý chodník“, „U Přehrady III/29029 - pravý chodník“, k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
MZP/2022/710/4180 14.11.2022 - 5.12.2022 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., předání stanoviska podle § 10g k návrhu koncepce „Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2021 – 2027“ Jiný subjekt Různé
93455/2022 9.11.2022 - 20.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Střelecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
154 EX 144/01-34 7.11.2022 - 8.12.2022 Dražba movitých věcí (souboru movitých věcí) Jiný subjekt Dražební vyhláška
203 Ex 11602/22-50 7.11.2022 - 4.1.2023 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, Kod k.ú.: 687570 Loužnice Jiný subjekt Dražební vyhláška
4.11.2022 - 31.3.2023 Věznice Rýnovice přijme do služebního poměru příslušníky Jiný subjekt Volná místa
3.11.2022 - 1.12.2022 DSO Mikroregion Jizerské hory - Návrh rozpočtu na rok 2023 Magistrát - kancelář primátora Různé
3.11.2022 - 1.12.2022 DSO Mikroregion Jizerské hory - Návrh střednědobého výhledu hospodaření 2024-2026 Magistrát - kancelář primátora Různé
154 EX 148/01-8 3.11.2022 - 8.12.2022 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí- Osobní automobil tovární značky RENAULT LAGUNA Jiný subjekt Dražební vyhláška
MZE-59640/2022-16212 3.11.2022 - 5.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY- Ministerstvo zemědělství Jiný subjekt Vyhláška
88111/2022 24.10.2022 - 23.12.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - záměr k umístění DZ IP 12 + E 13, ul. Na Roli č.p. 3460/62 (z boku objektu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
87638/2022 19.10.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Kamenná, Dolní náměstí, Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
86779/2022 17.10.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Průmyslová, 28.října, Korejská, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
17.10.2022 - do odvolání Dopravní opatření na linkách MHD č. 102 a č. 117 z důvodu havárie plynového potrubí v ulici 5. května od úterý 18. 10. 2022 (8:00 hodin) Jiný subjekt Veřejná doprava
3.10.2022 - 28.2.2023 11. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
29.9.2022 - do odvolání Komenského 11 - pronájem garáže (uprostřed) Magistrát - odbor ekonomiky Pronájem - jednotka
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
24.9.2022 - do odvolání Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
22.9.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 2. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
78619/2022 21.9.2022 - 15.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antala Staška, MK Lovecká k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná i částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.9.2022 - 28.2.2023 10. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
UZSVM/ULB/6299/2022-ULBM 13.9.2022 - 31.12.2022 Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 08. 2022 Jiný subjekt Různé
73962/2022 31.8.2022 - 2.1.2023 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jungmannova, Náměstí dr. Farského k.ú. i obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.7.2022 - 28.2.2023 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
64082/2022 26.7.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
21.7.2022 - 28.2.2023 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022 schválena ZM dne 23.6.2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
30.6.2022 - 31.12.2027 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023–2027 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
56423/2022 28.6.2022 - 31.12.2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu, místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události Magistrát - odbor ekonomiky Různé
27.6.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - 1. rozpočtové opatření 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20.6.2022 - do odvolání Nařízení Statutárního města Jablonec nad Nisou č. 6/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích ----- -----
3.6.2022 - 28.2.2023 7. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 30.6.2023 Závěrečný účet města Jablonec nad Nisou za rok 2021 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 28.2.2023 5. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - 28.2.2023 6. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
23.5.2022 - do odvolání Nabídka zaměstnání ve Věznici Stráž pod Ralskem Jiný subjekt Volná místa
11.5.2022 - 30.6.2023 Mikroregion Jizerské hory - schválený Závěrečný účet za rok 2021 Magistrát - kancelář primátora Různé
9.5.2022 - 28.2.2023 4. rozpočtová opatření města 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
UZSVM/ULB/3645/2022-ULBM 6.5.2022 - 31.12.2022 ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH- Nedostatečně identifikovaný vlastník - aktualizace dat k 01. 02. 2022 Jiný subjekt Různé
5.5.2022 - 31.12.2022 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Schválený rozpočet na rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 2. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
28.4.2022 - 28.2.2023 3. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
11.3.2022 - 31.12.2022 1. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
9.3.2022 - 28.2.2023 Schválené rozpočty příspěvkových organizací města na rok 2022 Magistrát - odbor humanitní Různé
9.3.2022 - 28.2.2024 Schválené střednědobé výhledy rozpočtu 2023-2024 příspěvkových organizací města Magistrát - odbor humanitní Různé
2.3.2022 - do odvolání Dopravní opatření na lince MHD č. 113 platné od čtvrtka 10. 3. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
15.2.2022 - 28.2.2023 Schválený Rozpočet města Jablonec nad Nisou na rok 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
11.1.2022 - 31.12.2023 Dopravní sdružení obcí Jablonecka - Rozpočtový výhled 2023-2024 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
5.1.2022 - do odvolání Výběrové řízení k obsazení pracovního místa - strážník Městské policie Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Volná místa
10.12.2021 - 31.12.2022 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený rozpočet na rok 2022 Magistrát - kancelář primátora Různé
10.12.2021 - 31.12.2023 DSO Mikroregion Jizerské hory - Schválený Střednědobý výhled rozpočtu 2023–2024 Magistrát - kancelář primátora Různé
MZDR 14598/2021-3/MIN/KAN 19.11.2021 - do odvolání Mimořádné opatření – stanovení podmínek návštěv ve vazebních věznicích, věznicích, v ústavech pro výkon zabezpečovací detence a v zařízeních pro zajištění cizinců, s účinností od 22. 11. 2021 Jiný subjekt Různé
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3655647x | Petr Vitvar
load