Aktuální oznámení

Třídit oznámení
Zdroj oznámení:
Typ oznámení:
Číslo jednacíVyvěšeníNázev oznámeníZdrojTyp
62378/2022 18.8.2022 - 2.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na veřejně příst.účelových komunikacích v prostoru osady Kristiánov, k.ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov v době konání akce "Sklářské slavnosti" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70279/2022 18.8.2022 - 2.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/29024 (ul. Čsl.armády) u objektu čp. 221/20 k.ú. Rýnovice, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
17.8.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na ISM Magistrát - kancelář tajemníka Různé
17.8.2022 - do odvolání Oznámení o doručení písemnosti osobám s trvalým pobytem na radnici uložené na poště Magistrát - kancelář tajemníka Různé
69727/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 - ul. Rychnovská - úplná uzavírka v úseku ul. Boční až cca 100 m nad IMP směr centrum, pokládka asfaltového koberce, vše k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
ZPVU/4330/170804/21-Kan 17.8.2022 - 5.9.2022 Oznámení O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ, „SO 346 Přeložka vodovodu PVC 90, SO 347 Přeložka vodovodu PVC 110, PVC 90 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, k.ú. Proseč nad Nisou“ Jiný subjekt Různé
bez č.j. 17.8.2022 - 7.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851860, část obce Jablonecké Paseky, část obce Mšeno nad Nisou, 7.9.2022, 8:30- 17:30 Jiný subjekt Různé
70170/2022 17.8.2022 - 25.8.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Liberecká Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
70024/2022 17.8.2022 - 1.9.2022 Usnesení o ustanovení opatrovníka - J. Hrabčák Magistrát - odbor správní Různé
70214/2022 17.8.2022 - 2.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Horní náměstí – parkoviště“, k.ú. a obec Jablonec n. N. Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
70270/2022 17.8.2022 - 10.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Rybářská – chodník u čp. 4605“ k.ú. i obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
70321/2022 17.8.2022 - 25.8.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Lovecká Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
70345/2022 17.8.2022 - 7.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jeronýmova k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69241/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mechová, „Mechová – podélný chodník“, ul. Mozartova, „Mozartova – boční chodníky“, „F. L. Čelakovského – levý chodník“, ul. F. L. Čelakovského a „F.L. Čelakovského – chod Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69468/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Jindřichovská k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.8.2022 - 15.9.2022 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - referent evidence obyvatel a matriky - Hodkovice n. M. Jiný subjekt Volná místa
69387/2022 16.8.2022 - 17.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci ul. Za Hrází Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68902/2022 16.8.2022 - 31.8.2022 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ VDJ Zákoutí, vodovodní přivaděč, vodovodní řad rozváděcí, přepad z VDJ, rozvod NN, vodovodní přípojka pro č.p. 198 Kokonín Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
69851/2022 16.8.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK V Nivách k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
16.8.2022 - 21.8.2022 Dopravní opatření MHD v Kokoníně – pokládka asfaltu ve dnech 20. 8.–21. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
16.8.2022 - 28.8.2022 Dopravní opatření MHD v Kokoníně – pokládka asfaltu ve dnech 27. 8.–28. 8. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
bez č.j. 15.8.2022 - 2.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851856, část obce Jablonecké Paseky, 9:00- 16:00 Jiný subjekt Různé
67512/2022 15.8.2022 - 30.8.2022 R o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "SEK Jablonec nad Nisou NAKIT" Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
15.8.2022 - 5.9.2022 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060851964, část obce Vrkoslavice, 8:30- 15:30 Jiný subjekt Různé
14.8.2022 - 20.8.2022 Oznámení o konání společenské akce – Hudební akce za účasti interpretů z Polska - Prisoners Magistrát - kancelář primátora Různé
14.8.2022 - 26.8.2022 Jablonec nad Nisou – inteligentní analýzy II. etapa - 2022 ----- Veřejné zakázky
68820/2022 13.8.2022 - 12.9.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. III/28717 (ul. Na Hutích) u objektu čp. 2470/26 k.ú. i obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
66782/2022 12.8.2022 - 26.9.2022 Veřejná vyhláška o konání společného projednání Návrhu změny č. 1 Územního plánu Rádlo Magistrát - odbor územního a hospodářského rozvoje Územní plán
68732/2022 12.8.2022 - 27.8.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecké povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na sil. III/2879 (ul. Rychnovská) k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68521/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Informace o Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe 2022 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce MŽP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
68886/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, rekonstrukce vodovodu v ul. V Nivách a ul. Cvrčkova, k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
69022/2022 12.8.2022 - 22.8.2022 Informace o zahajovaných správních řízení pro přihlášené spolky - kácení dřevin v k. ú. Jablonec nad Nisou, ul. Nemocniční Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
4741/2022/SPR/OŽP/Pa 12.8.2022 - 27.8.2022 Rekonstrukce čtyř úseků tramvajové trati Liberec-Jablonec nad Nisou - vodní díla Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
68929/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 Informace o Plánu dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry 2022 - 2027 - zveřejnění návrhu koncepce MŽP Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
69047/2022 12.8.2022 - 29.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová, ul. 28.října, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69060/2022 12.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Hasičská, E.Floriánové, „Horní náměstí-chodníky“ Horní náměstí, 28.října, Máchova, k.ú. a obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
69094/2022 12.8.2022 - 9.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Podhorská I/14 - pravý chodník“ a „Podhorská I/14 - levý chodník“ k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68890/2022 11.8.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ještědská (chodník) k.ú. i obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68882/2022 11.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
68611/2022 11.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Vysoká k.ú. Jablonecké Paseky obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka jednoho pruhu Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68538/2022 10.8.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK „Vysoká – stezka do Podhorské k čp. 2211“ k.ú. a obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
68571/2022 10.8.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Jugoslávská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
147 EX 156/21 -90 10.8.2022 - 25.8.2022 Dražební jednání nařízené usnesením soudního exekutora ze dne 15. 6. 2022 na den 16. 8. 2022 se odročuje na neurčito Jiný subjekt Různé
23 E 1/2020-175 10.8.2022 - 20.9.2022 Dražební vyhláška- nemovitosti v k.ú. Jablonec nad Nisou Jiný subjekt Dražební vyhláška
154 EX 139/01-14 10.8.2022 - 6.9.2022 Dražební vyhláška, soubor movitých věcí (KRUMVITZ PTD s.r.o. v likvidaci) Jiný subjekt Dražební vyhláška
9.8.2022 - 31.8.2022 Svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí Magistrát - kancelář tajemníka Různé
9.8.2022 - 31.8.2022 Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování pro členy OVK Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
9.8.2022 - 19.9.2022 Vyrozumění o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování pro členy OVK obcí ORP Jablonec n.N. Magistrát - kancelář tajemníka Různé
68029/2022 9.8.2022 - 14.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova (chodník) k.ú. i obec Jablonec n. N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
66792/2022 5.8.2022 - 22.8.2022 Oznámení prostřednictvím úřední desky - dodatečné povolení stavby v katastrálním území Mšeno nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Bedřichov Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Dalešice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Frýdštejn Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Janov nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Josefův Důl Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Lučany nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva obce Maršovice Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Nová Ves nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Pulečný Magistrát - kancelář tajemníka Různé
5.8.2022 - 17.10.2022 Rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Rádlo Magistrát - kancelář tajemníka Různé
66692/2022 4.8.2022 - 3.10.2022 Veřejná vyhláška - výzva k odstranění vraku vozidla: PEUGEOT 307 zelené barvy s RZ PO823CN (SK), ulice U Jeslí naproti obj. č.p. 1941/3, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
67288/2022 4.8.2022 - 3.10.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - úprava dopravního značení v ulici Široká (úsek ulic Tovární - U Tenisu), Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.8.2022 - 25.8.2022 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva statutárního města Jablonec nad Nisou Magistrát - kancelář tajemníka Různé
66548/2022 3.8.2022 - 2.9.2022 Osvědčení k určení existence veřejně přístupné účelové komunikace dle § 7 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb. - komunikace na p.č. 1354/2 k.ú. Mšeno nad Nisou, ulice Vedlejší Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
3.8.2022 - 9.9.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru správního - odborný referent živnostenského úřadu (registrace a správní řízení) Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 7.9.2022 Výběrové řízení na pozici referenta odboru sociálních věcí a zdravotnictví - kurátor pro děti a mládež - agenda sociálně právní ochrany dětí Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 7.9.2022 Výběrové řízení na pozici referent odboru stavebního a životního prostředí- agenda ochrany přírody a krajiny na oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 31.10.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí odboru územního a strategického plánování Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
2.8.2022 - 29.8.2022 Dopravní opatření MHD platné od 18. 7. 29. 8. 2022 - ulice 28. října Jiný subjekt Veřejná doprava
29.7.2022 - do odvolání Oznámení o vyhlášení nálezu Magistrát - kancelář tajemníka Různé
64957/2022 29.7.2022 - 15.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Sportovní k.ú. Mšeno nad Nisou a obec Jablonec n.N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor technický Uzavírka
65260/2022 29.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Dubová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64513/2022 29.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Smetanova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
29.7.2022 - 28.2.2023 9. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou 2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
64773/2022 28.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Antonína Chvojky, k.ú. i obec Jablonec n. N. - částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64820/2022 28.7.2022 - 30.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Kaštanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
28.7.2022 - 26.10.2022 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace Magistrát - odbor humanitní Volná místa
64869/2022 28.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Vršku, v ul. U Nisy k.ú. a obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64936/2022 28.7.2022 - 15.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Saskova k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64173/2022 26.7.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Mírové náměstí k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64082/2022 26.7.2022 - 31.12.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Za Říčkou k.ú. Proseč nad Nisou obec Jablonec nad Nisou – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64243/2022 26.7.2022 - 31.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Ul. Jasanová k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
64219/2022 26.7.2022 - 31.10.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Podhorská k.ú. i obec Jablonec n. N. – částečná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
25.7.2022 - 22.8.2022 Výběrové řízení na pozici vedoucí oddělení životního prostředí a státní památkové péče Magistrát - kancelář tajemníka Volná místa
131 EX 258/21-86 25.7.2022 - 7.9.2022 Oznámení o konání dražebního roku, movité věci- na žádost Jiný subjekt Dražební vyhláška
21.7.2022 - 28.2.2023 8. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2022 schválena ZM dne 23.6.2022 Magistrát - odbor ekonomiky Různé
20.7.2022 - 20.9.2022 Dopravní opatření MHD platné od pondělí 25. 7. do úterý 20. 9. 2022 Jiný subjekt Veřejná doprava
20.7.2022 - 31.8.2022 Přemístění zastávky MHD Mšeno, kaplička Jiný subjekt Veřejná doprava
KULK 55227/2022, OZ 366/2022/SPO/VŘ97 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu paliativní péče: paliativní medicína - ambulantní péče; paliativní medicína, všeobecná sestra - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta Liberecký kraj Různé
KULK 55253/2022, OZ 367/2022/SPO/VŘ98 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu ošetřovatelská péče: porodní asistentka - zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta Liberecký kraj Různé
KULK 55265/2022, OZ 368/2022/SPO/VŘ99 20.7.2022 - 2.9.2022 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v rozsahu: zdravotnická záchranná služba včetně přepravy pacientů neodkladné péče pro území Liberecký kraj Liberecký kraj Různé
62269/2022 19.7.2022 - 18.8.2022 Veřejná vyhl. - opatření obecné povahy - návrh místní úpravy provozu na ÚK, MK a silnici III/2876 - "zóna tempo 30 u OÚ" v oblasti Dolní Háje k.ú. i obec Rádlo Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Vyhláška
61624/2022 15.7.2022 - 13.9.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy - zveřejnění návrhu stanovení místní úpravy: ulice Křišťálová - změna směru jednosměrného provozu, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
61842/2022 15.7.2022 - 25.9.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Dalešická a na sil. III. třídy – III/2879 – Rychnovská, vše k.ú. Kokonín obec Jablonec n. N. – částečná i úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
61345/2022 13.7.2022 - 19.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK Průmyslová, ul. 28.října, k.ú. a obec Jablonec n. N. - úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
60308/2022 12.7.2022 - 10.9.2022 Veřejná vyhláška - návrh na opatření obecné povahy: návrh na stanovení místní úpravy provozu - umístění DZ IP 12 + E 13 + V 10f, vnitroblok mezi ulicemi Smetanova- Rybářská, Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Různé
60647/2022 12.7.2022 - 19.8.2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na MK ul. Na Svahu, Zelenohorská (Rovná), Jižní, k.ú. Kokonín obec Jablonec n.N. – úplná uzavírka Magistrát - odbor stavební a životního prostředí Uzavírka
4.7.2022 - 2.9.2022 Zákony v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny Jiný subjekt Různé
4.7.2022 - 5.9.2022 záměr prodeje části p.p.č. 636/1, geometrickým plánem označené jako p.p.č. 636/1 o nové výměře 1056 m2 v k.ú. Jablonec nad Nisou Magistrát - odbor ekonomiky Prodej - pozemek
Vytvořeno 5.12.2005 15:37:11 | přečteno 3508365x | Petr Vitvar
load