Výpis článků s tagem: rozpočet

S rozpočtovým provizoriem se začíná v Jablonci už 28 let

, autor: Petr Vitvar

17.12.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou již tradičně zahajuje rok s rozpočtovým provizoriem. Stejně tomu bude i v roce 2022. Podle pravidel rozpočtového provizoria město hospodaří již od roku 1994.

17.12.2021 12:51:03 | přečteno 340x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Jablonec hospodaří s přebytkovým rozpočtem

, autor: Petr Vitvar

17.09.2021 - Ekonomický náměstek Jablonce nad Nisou Milan Kouřil předložil zastupitelům, jak Jablonec plnil rozpočet v I. pololetí roku 2021. Město v první polovině roku hospodařilo s převisem příjmů nad výdaji o 78 mil. Kč.

17.9.2021 12:51:49 | přečteno 325x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Radní schválili finanční dary z městského rozpočtu

, autor: Petr Vitvar

30.08.2021 - Jablonečtí radní na svém posledním jednání schválili dva peněžité dary z rozpočtu města dvěma neziskovým organizacím – Svazu tělesné postižených a spolku Sekce Downův syndrom. Celkem město každé z nich přispěje po 20 tisících korunách.

30.8.2021 10:05:20 | přečteno 243x | Petr Vitvar | Celý článek
 

Loni skončilo hospodaření města přebytkem

, autor: Petr Vitvar

21.05.2021 - Statutární město Jablonec nad Nisou i přes ekonomické restrikce spojené s pandemií hospodařilo v 1. čtvrtletí roku 2021 dobře, o čemž svědčí i fakt, že provozní saldo se rovná téměř 46 mil. korun. Hospodaření v loňském složitém roce skončilo s přebytkem téměř 67 mil. korun.

21.5.2021 14:08:39 | přečteno 422x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Jablonec nad Nisou má schválený rozpočet na rok 2021

, autor: Petr Vitvar

19.02.2021 - Jablonečtí zastupitelé schválili rozpočet na rok 2021, který bude schodkový. Počítá s příjmy ve výši 938 mil. Kč a výdaji ve výši 1 183 mil. korun. Schodek ve výši 245 mil. Kč je kryt tzv. financováním, zahrnujícím jak zůstatky na běžných účtech města a prostředky ve správě aktiv, tak splátky úvěrů a dlouhodobých závazků.

19.2.2021 11:14:16 | přečteno 969x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Městské portfolio zaznamenalo čtyřprocentní zisk

, autor: Petr Vitvar

18.12.2020 - Strukturu portfolia města Jablonec nad Nisou na konci září tvořily z cca 97 % dluhopisy a ze 3 % instrumenty peněžního trhu. V současné době město preferuje krátkodobou splatnost instrumentů. Na delší splatnost jsou uložené prostředky pro Nadaci nemocnice Jablonec nad Nisou.

18.12.2020 15:02:01 | přečteno 383x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Jabloneckou tradicí je rozpočtové provizorium

, autor: Petr Vitvar

18.12.2020 - Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium, podle kterého se bude řídit hospodaření města do schválení nového rozpočtu pro rok 2021. Ten budou zastupitelé projednávat v únoru příštího roku. Tato praxe platí v Jablonci už 27 let.

18.12.2020 14:59:14 | přečteno 497x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Město a sponzor pomáhají distanční online výuce ve školách

, autor: archiv MMJN

24.11.2020 - Statutární město Jablonec nad Nisou zareagovalo na naléhavou potřebu chybějícího počítačového vybavení v místních základních školách k zajištění distanční výuky a mimořádně uvolní ze svého rozpočtu částku 410 tis. korun pro nákup 55 notebooků nebo tabletů.

24.11.2020 16:37:56 | přečteno 534x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , vzdělávání , finance
 
 

Provozní saldo města je nejlepší od roku 2015

, autor: archiv MMJN

20.11.2020 - Ekonomický náměstek Milan Kouřil předložil zastupitelům na listopadové jednání plnění rozpočtu za III. čtvrtletí roku 2020. Provozní saldo města za zmíněné období činí téměř 202 milionů korun, což je nejlepší výsledek za posledních šest let.

20.11.2020 12:37:19 | přečteno 735x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 

Stav jabloneckého rozpočtu po prvním pololetí roku 2020

, autor: Petr Vitvar

18.09.2020 - Ke konci prvního pololetí roku 2020 tvořily strukturu portfolia statutárního města Jablonec nad Nisou z 96 % dluhopisy a ze čtyř procent instrumenty peněžního trhu. V současné době město preferuje krátkodobou splatnost instrumentů.

18.9.2020 10:33:38 | přečteno 397x | Petr Vitvar | Celý článek
Štítky: rozpočet , finance
 
 
load